Udemy

Platform

Türkçe

Language

Programming Languages

Category

STM32F4 Discovery Kartı İle Arm Programlama Dersleri

STM32F4 Discovery Kartı İle Sıfırdan İleri Seviyeye Arm Programlama Dersleri

4.33 (319 reviews)

STM32F4 Discovery Kartı İle Arm Programlama Dersleri

Students

43.5 hours

Content

Jul 2021

Last Update
Regular Price


What you will learn

Atollic ile Stm32f4 programlama

Gömülü Sistem Tasarımı

Elektronik Projeler

Peripheral Kütüphaneleri

Register Kodlama Mantığı

Hal Kütüphaneleri

Stm32CubeMx kullanımı

StmStudio Kullanımı

Termitte kullanımı

ARM Programlama Becerisi

Robotik Projeler

Çevre Birimler

ARM Mimarisi

Cortex M4

Yazılım İle Donanıma Erişim


Description

Arm mimarisi gömülü sistemler alanında en yayın olarak kullanılan ve en güçlü işlemci mimarisine sahip olan mimaridir. Bu sebeple kurs müfredatımızda arm mimarisini içinde barındıran STM32F4 Discovery kartı ile sürdürdük.

Piyasada bulunan ders örneklerinden farklı olarak bu kursta STDPeriph (SPL) Kütüphanesi, Register seviyesinde kodlama ve Hal Kütüphaneleri kullanılarak anlatımlar yapıldı, böylece mimarinin temeline inerek kütüphanelerin mutfağı gösterildi.

Eğitim müfredatında arm mimarisinde saat konfigurasyonlarından en ileri seviye çevresel birimlerin konfigurasyonlarına kadar genel hatları ile neredeyse tüm çevresel birimler detaylı bir şekilde anlatılarak ve bol örnek proje yapılarak anlatıldı. Her çevresel birimin çalışma mantığı detaylı olarak anlatıldıktan sonra, referance manual ve datasheetler ile desteklenerek ezber eğitim tarzından ziyade yorum yaparak öğrencilerin kendi başına kendilerini geliştireceği tarzda bir yol izlenerek anlatıldı.

Eğitimler sonunda bir gömülü yazılımcıda aranan kriterlere sahip olunacağını düşünmekteyiz.


Content

Giriş

Giriş- Gömülü Sistem Mühendisliği

Mikroişlemci Ve Mikrodenetleyici

Mikroişlemci Nedir Ve Nasıl Çalışır?

Mikrodenetleyici Nedir Ve Nasıl Çalışır?

ARM MİMARİSİ VE STM32F407VG DISCOVERY BOARD

STM32F407VG DISCOVERY KART TANITIMI VE ARM AİLESİ

YÜKLENECEK PRORAMLAR VE İNDİRİLMESİ GEREKEN DOSYALAR

iNDİRİLMESİ GEREKEN DOSYALAR

PROGRAMLARIN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI

Sistem Saat Ayarı

Sistem Saati Ayarlama - System Clock Configuration (SYSCLK) [STDPERIPH]

Sistem Saati Ayarlama - System Clock Configuration (SYSCLK) [STM32CUBEMX]

Sistem Saati Ayarlama - System Clock Configuration (SYSCLK) [REGISTER]

GPIO İŞLEMLERİ | DİJİTAL VERİ YAZMA

GPIO Konfigurasyonu ve Led Yakma [STDPERIPH KÜTÜPHANELERİ İLE]

Led Blink [STDPERIPH KÜTÜPHANELERİ İLE]

GPIO Konfigurasyonu ve Led Blink [REGISTER İLE]

GPIO Konfigurasyonu ve Led Blink [HAL KÜTÜPHANELERİ İLE]

Buton Kullanımı Ve Push-Pull/Open Drain Tanımları

Butondan Dijital Veri Okuma Ve Led Yakma [STDPERİPH İLE]

Buton İle Led Uygulaması [STDPERİPH İLE]

Buton ile 7 Segment Display Kullanımı [STDPERİPH İLE]

Butondan Dijital Veri Okuma Ve Led Yakma [REGISTER İLE]

Butondan Dijital Veri Okuma Ve Led Yakma [HAL KÜTÜPHANELERİ İLE]

KESME - HARİCİ KESME (EXTERNAL INTERRUPT)

INTERRUPT(KESME) NEDİR? EXTERNAL (HARİCİ) INTERRUPT NASIL KULLANILIR?

External Interrupt Kullanarak Led Yakma [STDPERIPH Kütüphanesi ile]

Çoklu External Interrupt Kullanımı [STDPERIPH Kütüphanesi ile]

External Interrupt Ve Çoklu External Interrupt Kullanımı [REGISTER ile]

External Interrupt Ve Çoklu External Interrupt Kullanımı [HAL Kütüphaneleri ile]

Multi External Interrupt Ödev Çözümü

ANALOG DIGITAL CONVERTER (ADC) İŞLEMLERİ

ADC Nedir Ve Nasıl Çalışır?

ADC İçin User Manual Ve Datasheet Okuma

STDPeriph Kütüphanesi İle ADC Okuma İşlemi

ADC Değeri Okuma Ve Led Kontrol Örneği

REGISTER ile ADC Veri Okuma

HAL Kütüphanesi İle ADC Verisi Okuma

HAL Kütüphanesi İle Gerçek ADC Verisi Okuma

Çoklu ADC Okuma Ve Dahili Sıcaklık Sensörü Kullanımı

DIGITAL ANALOG CONVERTER (DAC) İŞLEMLERİ

DAC Nedir, Nasıl Çalışır?

DAC Referance Manual Okuma

REGISTER İle DAC Kullanımı

STDPeriph Kütükhanesi İle DAC Kullanımı

STDPeriph Kütüphanesi ile ADC ile Okunan Verinin DAC ile Kullanımı

HAL Kütüphanesi İle DAC İşlemleri

ADC Değeri İle DAC Kontrolü | HAL Kütüphanleri İle

TIMER

Timer Nedir ve Nasıl Çalışır?

Genel Amaçlı Timerlar Ve Referance Manual Okuma

Genel Amaçlı Timer Değer Okuma | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi

Genel Amaçlı Timer İle Led Kontrolü | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

Genel Amaçlı Timer Interrupt | STDPeriph (STL) Kütüphanesi İle

BÖLÜM 11 STM32CUBEIDE KURULUM VIDEOSUNU IZLEYINIZ

Genel Amaçlı Timer Değer Okuma | Registerlar İle

Basic Timer Nedir?

Diğer Timerlar

SysTick Timer Kullanımı | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

Timer Interrupt | HAL Kütüphanesi İle

Timer External Trigger Mode 1 | HAL Kütüphanesi İle

Timer External Trigger Mode 1 | HAL Kütüphanesi İle

Timer External Trigger Mode 2 | HAL Kütüphanesi İle

Timer Internal Trigger Inputs | HAL Kütüphanesi İle

Timer Internal Trigger Inputs Interrupt | HAL Kütüphanesi İle

Timer Slave Mode Reset Mode | HAL Kütüphanesi İle

Timer Slave Mode Gated Mode | HAL Kütüphanesi İle

Timer Slave Mode Trigger Mode External | HAL Kütüphanesi İle

Timer Slave Mode Trigger Mode Internal | HAL Kütüphanesi İle

Timer Input Capture | HAL Kütüphanesi İle

Timer Input Capture Internal Interrupt | HAL Kütüphanesi İle

Timer Input Capture External Interrupt | HAL Kütüphanesi İle

Timer Output Compare

PWM Nedir ve Nasıl Çalışır

PWM | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

PWM İle Gerilim Ayarlama |STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

PWM ADC İle Pulse Kontrolü | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

PWM İle Servo Motor Kontrolü | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

PWM İle Servo Motor Sürme | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

PWM | Register İle

PWM | HAL Kütüphanesi İle

PWM Servo Motor Sürme | HAL Kütüphanesi İle

PWM Potansiyometre İle Servo Motor Sürme | HAL Kütüphanesi İle

PWM Dead Time Nedir

PWM Complementary Dead Time | HAL Kütüphanesi İle

STM32CUBEIDE TANITIM VE KURULUMU

STM32CUBEIDE TANITIM, KULLANIM VE KURULUMU

Gerçek Bir Delay Fonksiyonu Yazma

Derslerde Yazılan Delay Fonksiyonunu Gerçek Değere Ayarlama

DIRECT MEMORY ACCESS (DMA) | DOĞRUDAN HAFIZA ERİŞİMİ

DMA Nedir?

DMA İle ADC Değer Okuma | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

DMA İle Çoklu ADC Değer Okuma | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

DMA İle ADC Değer Okuma | Registerlar İle

DMA İle Çoklu ADC Değer Okuma | HAL Kütüphanesi İle

UART & USART

UART & USART Nedir?

USART İle Mesaj Gönderme | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

USART İle Mesaj Alma Ve Gönderme | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

USART İle Mesaj Gönderme | Registerlar İle

USART İle Mesaj Gönderme | HAL Kütüphanesi İle

USART İle Mesaj Alma Ve Gönderme | HAL Kütüphanesi İle

USART İle Nextion Ekran Üzerinden Led Kontorlü | HAL Küpühanesi İle

USART İle Bluetooth Üzerinden Led Kontorlü | HAL Küpühanesi İle

INTER - INTEGRATED CIRCUIT | I2C

I2C Nedir ve Nasıl Çalışır

I2C Modül Kullanımı ve Pin Çoklama | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

2x16 LCD Display Kullanımı | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

I2C Modül Kullanımı | Registerlar İle

I2C Modül ve 2x16 LCD Display Kullanımı | HAL Kütüphanesi İle

ADXL345 Tanıtımı Ve Proje Oluşturma | HAL Kütüphanesi İle

ADXL345 İlk Kullanıma Hazırlama | HAL Kütüphanesi İle

ADXL345 Kullanımı ve 3 Eksen Değer Okuma | HAL Kütüphanesi İle

ADXL345 Tekli Ve Çiftli Basma Özelliği Kullanımı | HAL Kütüphanesi İle

DS3231 RTC + ATC02 EEPROM Modül Kullanımı | HAL Kütüphanesi İle

BMP180 Barometrik Sensör Datasheet Okuma ve Kütüphane Yazma| HAL Kütüphanesi İle

BMP180 İlk Kullanıma Hazırlama ve Kalibrasyon Değerlerini Okuma

BMP180 Tekrar Etme ve Uncompansated Temperature Değerini Okuma

BMP180 Sıcaklık Ölçümü Yapma

BMP180 Uncompansated Presure ve Presure (Basınç) Değeri Okuma

BMP180 Altitude Hesaplama ve Kütüphaneyi Tamamlama

SERIAL PERIPHERAL INTERFACE | SPI

SPI Nedir ve Nasıl Çalışır

LIS3DSH 3 Axis Accelometer Kullanımı 1 | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

LIS3DSH 3 Axis Accelometer Kullanımı 2 | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

LIS3DSH 3 Axis Accelometer Kullanımı | Register İle

LIS3DSH 3 Axis Accelometer Kullanımı | HAL Kütüphanesi İle

Nokia 5110 LCD Ekran Kullanımı Datasheet Okuma| HAL Kütüphanesi İle

Nokia 5110 LCD Ekran İlk Kullanıma Hazırlama | HAL Kütüphanesi İle

Nokia 5110 LCD Ekrana Veri Yazma | HAL Kütüphanesi İle

MAX6675 K-Tipi Termokupl Sensör Kullanımı | HAL Kütüphanesi İle

ADXL345 Accelometer Kullanımı | HAL Kütüphanesi İle

MikroSD Kart Modül Kullanımı | HAL Kütüphanesi İle

SPI İle İki STM32F4 Arası Haberleşme | HAL Kütüphanesi İle

RANDOM NUMBER GENERATOR | RNG

RNG | Register İle

RNG | YAZI / TURA GELME ORANI ISPATI | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

RNG | HAL Kütüphanesi İle

FLASH MEMORY

FLASH MEMORY Bölüm 1| Register İle

FLASH MEMORY Bölüm 2| Register İle

FLASH MEMORY | STDPeriph (SPL) Kütüphanesi İle

FLASH MEMORY | HAL Kütüphanesi İle

EXAMPLES

HCSR04 İle Mesafe Ölçme Çalışması

PIR SENSOR KULLANIMI

BLUETOOTH MODUL ILE ROLE VE ODA LAMBASI KONTORLÜ

ADC DEĞERLERİNİ SD KARTA KAYIT ETME

TOUCH PANEL KULLANIMI

4X4 KEYPAD KULLANIMI

ESP8266 Wifi Modül Kullanımı


Reviews

G
Gündüz11 February 2021

Mühendislik öğrencisiyim ama derslerde verilmeyen eğitim bu kursta verilmiş .Fatih hoca değinilebilecek her şeye özenle değinmiş hiç düşünmeden alabilirsiniz.

H
Hamza20 December 2020

Detaylı olarak STM32F4'ün çoğu özelliğine değinilmiş, bir çok çevresel birimin konfigürasyonları yapılmış, hatalar ve çözümler belirtilmiş. Teşekkürler.

M
Mehmet8 December 2020

Kursun başlarında olduğum halde stm32f4 mimarisini ve kodlarını çok güzel bir şekilde öğretiyor. Birkaç kurs ile bunun arasında kalmıştım bunu fiyattan dolayı almayı düşünmüyordum iyi ki bu kursu almışım herkese tavsiye ederim.

H
Harun7 November 2020

Benim okuldaki hocam mı çok kötü anlatıyor yoksa siz mi mükemmel anlatıyorsunuz bilemedim. Elinize dilinize sağlık hocam.

İ
İsmail5 November 2020

Almak isteyenlerin tereddüt etmeden alabilecekleri bir seri olmuş eğitmen Fatih Beye böyle bir eğitim hazırladığı için teşekkür ederim.

H
Hasan18 October 2020

Geniş kapsamlı ve register, peripheral, hal gibi farklı yapılarla çalışıldığı için oldukça eğitici olduğunu düşünüyorum.

M
M.Tuğrul23 September 2020

Evet ilkinde olmasa da benim seviyemden dolayı daha sonra istediğim seviyeye çıkacağım umudunu taşıyorum.İyi bir anlatım olmuş.

O
Oğuzhan22 September 2020

Bir mühendis adayı için vazgeçilmez bir ders. Hocama emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kutup yıldızı misali yönünüzü bulmanıza yardımcı olacaktır.

M
Mustafa14 September 2020

Kursun genelini düşünürsek; doküman, Özet ve yazılım bütünüyle başarılı bir anlatımı yapılıp örnek proje ve sensörler üzerindeki testleri de yapılmaktadır. İçi dolu bir +40 saatlik eğitim olduğunu düşünüyorum. Söz konusu kursu hazırlayan hocamızın verimli anlatımı ile birlikte kendinizi kursa adapte edebilirseniz başarıyla bitirmeniz kaçınılmaz bir gerçektir. Kursa başlayanların hevesli, olaylar arasında bağlantı kurması ve elektronik sistemlerin işleyişi konusunda temel bir öngörüsü olması gerekiyor. Bu kursu almayı düşünen birinin buraya tesadüfen geldiğini düşünmüyorum. Bu sebeple zaten belli bir farkındalığının olduğunu düşünüyorum. Hele ki bu yorumu okuyorsa, kaçırmaması kanaatindeyim. Teşekkür ederim.

S
Selman18 June 2020

şahsımca eğitmen Muhammed Bey oldukça başarılı anlatımı ile sosyal mecralarda gömülü sistem üzerinde bulabileceğiniz en başarılı eğitim.

B
Bünyamin17 May 2020

Anlatım son derece sade ve anlaşılır. Gerçekten değerli bilgiler paylaşılmakta. Mimari yapısını ve çevre birimlerinin çalışma mantığını anlatarak kod yazıyor Fatih hoca. Genelde video izleyerek boşa vakit harcadığımı düşünürüm ama bu kursta böyle bir durum söz konusu olmadı. Özellikle harici donanım kullanımı konusundaki yaklaşımı çok önemli, internet üzerinden yazılmış hazır kod kullanmak yerine, sensörün dökümanlarını okuyarak kendi kütüphanelerimizi nasıl oluşturacağımız konusunda çok değerli ve kimsenin paylaşmak istemediği bilgileri paylaşıyor. Eksik örnekler de tamamlanırsa çok seviniriz. Kısacası ARM mimarisi üzerine hazırlanmış en iyi Türkçe kaynak ve aynı zamanda bir çok yabancı kaynağı bile geride bırakacak düzeyde.

m
mustafaBöyük7 May 2020

Türkçe olarak hazırlanmış çok güzel bir kurs açıklamalara yer verilmiş sektörde çalışmasından ötürü tecrübelerini aktarmadan çekinmeyen olayın mantığını anlatan ezbere kod yazmayan bir eğitmen daha güzel ve planlı kurslarını bekliyoruz iş tecrübelerinide kattığı bir seri olarak

İ
İbrahim19 April 2020

Şu ana kadar gördüğüm türkçe yazılım kaynağı bu kurs.Kesinlikle stm32 öğrenecek bir insana fazlasıyla yetecek bir kurs herkese tavsiye ediyorum ve projelerinde kullanması gerekenlere bu kursu almaları için zorluyorum :)

M
Muhammed9 April 2020

Bir kodun nereden geldiği ve nasıl kullanılacağına dair her şeyi ispatlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar ,sade bir şekilde anlatıyor. Keşke daha fazla örnek ile desteklese .STM32 için başlangıç için iyi bir kurs

S
Serkan3 April 2020

Güzel bir kurstu, hocamızın ellerine sağlık, sadece ders sayısını örnek sayısını arttırabilirse müthiş bir kaynak olabilir bu kurs..


2378392

Udemy ID

5/21/2019

Course created date

10/29/2019

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by