Udemy

Platform

Türkçe

Language

Personal Transformation

Category

NLP Dili ile Davranış Yönetme

Sözcüklerin, sizin için önemli olan bir şeyi yapmaktan sizi alıkoyduğunu fark ettiğiniz zaman, sözcükleri değiştirin

Students

1.5 hours

Content

Jul 2021

Last Update
Regular Price

BLUE HOST
Blue Host
Fast, easy, and secure WordPress hosting in minutes + 1 free domain name
65%OFF : $2.95/month

What you will learn

Dilin önemi anlaşılacak ve NLP ile Dilin etkili kullanımı

NLP Dil ilişkisi ve uygulamalı öğrenimi

Temsil sistemleri içerisinde dilin yeri ve dilin bize zararları etkileri

NLP ile Dil açıklığını kapatma ve geliştirme


Description

Dil, insan olmanın bir parçasıdır; sosyal yaşamın temelidir. Birlikte yaşamak, diğer bireyler ile iletişim içinde olmamız anlamına gelir ve dil bunu gerçekleştirmemizi sağlar. Kendi iç dünyamızı, diğer bireyler tarafından görülebilir ve duyulabilir kılar, somut bir hale sokar. Tecrübelerle dolu olan bir dünyada yer almamıza ve soyut düşünceleri iletmemize, anlamamıza ve anlaşılmamıza izin verir.

Dil, belli sınırlar çerçevesinde bize büyük bir özgürlük sağlar. Tam anlamıyla düşüncelerimizi sınırlandırmaz fakat düşüncelerimizi diğer bireylere ifade etme şeklimizi sınırlar ve bu da yanlış anlaşmalara yol açar.


Screenshots

NLP Dili ile Davranış Yönetme
NLP Dili ile Davranış Yönetme
NLP Dili ile Davranış Yönetme
NLP Dili ile Davranış Yönetme

Content

NLP Dil ile Davranış

NLP Dil ile Davranış Giriş

Dilin Önemi

Sözcüklerin Anlamları Deneyimlerle

Dil ve Davranış

Dil ve Deneyimler

Temsil Sistemlerinin İçinde Dilin Yeri

Deneyimlerin Dilde Transferi

Dilde Silme

Dilde Genelleme

Genellemelerin Tehlikeli Olduğu Durumlar

Dilde Çarpıtma

Çarpıtma ve Diğer Yöntemler

Dil, Davranış ve Zeka NLP

Derin Yapı ve Yüzeysel Yapı

Sorular ve Transtürevli Arama

Soruların Söylenişinde ki Amaç

Sorular Ne Yapabilir

Sorular Üzerine Sorular


3035424

Udemy ID

4/21/2020

Course created date

5/4/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by