Udemy

Platform

Türkçe

Language

Programming Languages

Category

Derinlemesine Java 3 : Masaüstü Programlama (Desktop)

AWT, Swing, ve JavaFX ile Görsel Programlama

3.85 (13 reviews)

Derinlemesine Java 3 : Masaüstü Programlama (Desktop)

Students

12.5 hours

Content

May 2018

Last Update
Regular Price


What you will learn

Bu eğitimi alanlar masaüstünde uygulama geliştirebilecek düzeyde beceri sahibi olacak. Oyun programlamaya da bir giriş yapmış olacak. Ayrıca temel uygulama geliştirmenin ön-uçtan arka-uca kadar tüm aşamalarını görmüş olacaklar.


Description

Bu eğitimin temel amacı masaüstü (desktop) programları yapılmasının öğretilmesidir. Ancak oyun programlama (game programming) için de giriş düzeyinde bilgilendirme yapılmaktadır. Öte yandan masaüstü üzerinde de olsa, veritabanı üzerinde işlem yapan uygulamalar anlatıldığı için yalnızca arayüzde değil, uygulama geliştirmenin ön-uçtan arka-uca kadar tüm aşamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu yönüyle bir programın ana yapısının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

Teknoloji olarak AWT, Swing ve belli konularda JavaFX gösterilmektedir. Ancak anlatım kütüphanelerden çok genel olarak masaüstü uygulaması geliştirmenin temel kavramlarının anlaşılmasını sağlayacak biçimde, genel olarak yapılmaktadır.

Anlatılan konular dışında, yazılım geliştirme ve nesne-yönelimli programlamanın temel ilkelerinin uygulamalı gösterilmesi yoluna gidilmiştir. Bu nedenle hiç bir zaman masaüstü programlama yapmayacak, yalnızca örün (web) ya da Android gibi ortamlarda yazılım geliştirecek kişilere de bu eğitimi öneriyoruz. Çünkü soyut kavramların somut olarak, gözle görülür biçimde uygulandığını görmek öğrencinin taban düzeyinde konuları daha iyi kavramasını sağlayabilmektedir. Java Enterprise (Jakarta ve Spring) ve Android eğitimleri ve yayınları teknoloji üzerine yoğunlaştığından; her yerde gereken, genel bilgileri çoğunlukla temel düzeydeki içeriklere bırakmaktadır. Bu da temel Java dilini öğrenen bir kişinin birden bire çok gelişmiş bir uygulama geliştirme yöntemiyle karşılaşınca bocalamasına neden olmaktadır. Bu eğitimde, uygulama geliştirmenin ana yapısı görsel programlama örneğinde anlatıldığı için daha ileri konulara geçişi kolaylaştırmaktadır.

Son bölümde ORM  ve JPA kullanarak masaüstünde çalışan ancak SQL veritabanına bağlanan uygulamalar anlatılmaktadır. Burada, veri uygulaması (data applications) adı da verilen, veriler üzerinde işlemler yapan kurumsal uygulamlara bir giriş yapılmaktadır..


Content

AWT

AWT Giriş

Yerleşim (Layout)

Olay Dinleyiciler (Event Listeners)

Çoklu Dinleme

Tuş Dinleyici (Key Listener)

Çizgeleme (Graphics) ve Oyun (Game)

Çizgeleme (Graphics)

Applet ile Oyun

Oyunu İyileştirme

Swing

Swing Giriş

Menü Çubuğu ve Araç Çubuğu

Ağaç (Tree)

Tablo (Table)

Swing Form Bileşenleri

Girdi Bileşenleri

Onay Kutuları ve Radyo Düğmeleri

Dizelge (Liste) Bileşenleri - 1

Dizelge (Liste) Bileşenleri - 2

Görsel Tasarımcı (Visual Designer)

Tasarımcı - Form

Tasarımcı - Tablo

JavaFX

Temel Bilgiler

FXML

Yerleşim (Layout)

Film (Movie), Çizit (Chart), Gözatıcı (Browser)

JavaFX İleri Konular

Etki (Effect)

Geçişim (Transition)

Zaman Çizgisi (Timeline) ve Açar Çatı (Keyframe)

Swing ve ORM/JPA İlkörnek Projesi

Direme (Persistence)

Özet (Summary)

Ayrıntı (Detail)

Güncelleme (Update) ve Silme (Delete)

İlişki (Relation)

Ayrıntıda İlişki / Seçme

Özette İlişki / Süzme


Reviews

E
Eren21 March 2020

Bu kursa başlamak benim javaya bakış açımı değiştirmiş oldu. Programlamayı biraz daha sevdiğimi düşünüyorum. Hocama bunun için teşekkür ederim.


1706696

Udemy ID

5/21/2018

Course created date

2/8/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by