Udemy

Platform

Türkçe

Language

Web Development

Category

Derinlemesine Web Front-End 1 : HTML & CSS

HTML5, CSS3 ile Uzman Web Front-End Geliştirme

Derinlemesine Web Front-End 1 : HTML & CSS

Students

16 hours

Content

May 2021

Last Update
Regular Price

BLUE HOST
Blue Host
Fast, easy, and secure WordPress hosting in minutes + 1 free domain name
65%OFF : $2.95/month

What you will learn

Web Geliştirme için gerekli HTML ve CSS


Description

Bu eğitimde HTML ve CSS dilleri konuları derinlemesine işlenmektedir. Öncelikle HTML ve CSS dillerinin temel ve orta düzey konuları anlatılmış. Sonrasında HTML5 ve CSS3 sürümleriyle gelen özellikler ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Eğitimde bir çok konu için etiket (tag) , öznitelik (attribute), özellik (property) gibi öğeler gerektiğinde ayrıntılı olarak anlatılsa da; amaç ana mantığın anlaşılması olmuştur. Tek tek öğeleri ezberlemek olanaklı olmadığı için her konuda temel işleyişin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Eğitim, herhangi biri çatımlama (framework) içerecek biçimde oluşturulmamıştır. Tümü için gerekli bilgiler, taraf tutulmadan verilmektedir. Öte yandan onları öğrenmek için gerekli bütün bilgilerin içerilmesi amaçlanmıştır. Bootstrap gibi Yanıtlı Tasarım (Responsive Design) çatımlamaları için gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Bunun dışında Gereçli Tasarımı (Material Design) gibi konuları anlamak için gerekli bilgiler içermektedir. LESS ya SCSS gibi CSS dillerini kullanımı için gereken konular açıklanmaktadır.

Anlatılan konular, JavaScript ile birlikte öğrenildiğinde, Angular, React ve Vue gibi JavaScript çatımlamalarını kullanmak için ön koşul durumdadır.

Eğitim, herhangi bir programlama dili için oluşturulmamıştır. Java, C#, PHP, Python, JavaScript dillerle arka-uç (back-end) programlama yapanların bilmesi gereken front-end (ön-uç) konuları, her biriyle çalışacak biçimde anlatılmaktadır. Bu biçimiyle söz konusu dillerin web programlama konuların tamamlayıcısı konumundadır.

Eğitim masaüstü (desktop) uygulamaları için olduğu gibi taşınabilir (mobile) uygulamalar için kullanılabilecek bilgiler vermektedir. Bu anlamda Ionic, React Native gibi çatımlar kullanarak ya da kullanmadan yapılan melez (hybrid) mobil geliştirmeye giriş oluşturmaktadır.

Anlatım tümüyle uygulamalıdır. Her dersin başında çok kısa bilgi verildikten sonra hemen uygulamaya geçilmekte, kuramlı konular uygulama yaparken, gerektikçe anlatılmaktadır. Eğitimdeki örnekleri uygulayan kişilerin başka bir çalışma yapmasına gerek kalmadan proje geliştirebilecek, piyasada çalışabilecek duruma gelmesi amaçlanmaktadır.


Content

HTML - Tabanlılar (Basics)

Dosya (File)

Belge (Document)

Çizgi-İçi (Inline)

Tıkam (Block)

Özyapı Takımı (Charset)

Biçem (Style)

Bölüm (Division)

Karış (Span)

İç-İçe (Nested)

İnceleme (Inspection)

HTML - Biçim (Form)

Girdi (Input)

Bileşenler (Components)

Edim (Action)

HTML - Veri (Data)

Dizelge (List)

Çizelge (Table)

Serim (Layout)

HTML - Özkaynak (Resource)

İmge (Image)

Bağ (Link)

CSS - Temeller (Fundamentals)

Seçici (Selector)

Dosya (File)

Yolak (Path)

CSS - Serim (Layout)

Kutu (Box)

Artalan (Background)

Sınır (Border)

CSS - Veri (Data)

Dizelge (List)

Çizelge (Table)

CSS - Yazı (Text) & Bağ (Link)

Yazı (Text)

Bağ (Link)

HTML5 - Girdi (Input)

Sayı (Number)

Biçimletme (Format)

Öznitelikler (Attributes)

HTML5 - Anlambilim (Semantics)

Makale (Article)

Kesim (Section)

Ayrıntılar (Details)

HTML5 - Görsel (Visual)

Ortam (Media)

SVG

MathML

Sürükle-Bırak (Drag and Drop)

HTML5 - Tuval (Canvas)

Bağlam (Context)

Beti (Shape)

Yazı (Text)

İmge (Image)

Düşüm (Gradient)

Durum (State)

Dönüştürme (Transform)

Bileşim (Composition)

Dirileştirme (Animation)

HTML5 - Uygulama (Application)

Yer Konum (Geolocation)

Oturum Saklatımı (Session Storage)

Yerel Saklatım (Local Storage)

CSS3 - Bölüm (Division)

Köşeli Sınır (Rounded Corner)

Sınır İmgesi (Border Image)

Çoklu Artalan (Multiple Background)

Boylandırma (Resize) & Dış Çizgi (Outline)

Ortam Sorgusu (Media Query)

CSS3 - Renk (Color)

Bileşenler (Components)

Düşüm (Gradient)

Gölge (Shadow)

CSS3 - Yazı (Text)

Dürme (Wrap) & Taşma (Overflow)

Örün Pınarı (Web Font)

Çok Sütun (Multi Column)

CSS3 - Taşındırma (Movement)

2B Dönüşüm (2D Transformation)

3B Dönüşüm (3D Transformation)

Geçişim (Transition)

Dirileştirme (Animation)


4073164

Udemy ID

5/24/2021

Course created date

5/29/2021

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by