Udemy

Platform

Polski

Language

Programming Languages

Category

100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python

Podnieś poziom swoich umiejętności programowania w języku Python i rozwiąż ponad 100 zaawansowanych zadań w Pythonie!

4.88 (8 reviews)

Students

1.5 hours

Content

Sep 2021

Last Update
Regular Price


What you will learn

rozwiązać ponad 100 zaawansowanych ćwiczeń z języka Python

radzić sobie z rzeczywistymi problemami występującymi w programowaniu

pracować z dokumentacją

zagwarantowane wsparcie instruktora


Description

---------------------------------------------------------

REKOMENDOWANE ŚCIEŻKI UCZENIA

---------------------------------------------------------

PYTHON DEVELOPER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • 100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest


SQL DEVELOPER:

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


DATA SCIENTIST / MACHINE LEARNING ENGINEER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • 100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia


DATA SCIENTIST / DEEP LEARNING ENGINEER

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • 100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych - Tensorflow 2.0 + Keras

 • Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

 • Artificial Intelligence – Computer Vision w języku Python


BI ANALYST / DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • 100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Twórz nowoczesne aplikacje webowe w Pythonie - Dash, Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia


BIG DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • 100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Big Data, Hadoop oraz MapReduce w języku Python

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


ENG:

 • 200+ Exercises - Programming in Python - from A to Z

 • 210+ Exercises - Python Standard Libraries - from A to Z

 • 150+ Exercises - Object Oriented Programming in Python - OOP

 • 100+ Exercises - Unit tests in Python - unittest framework

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - NumPy

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - Pandas

 • 100+ Exercises - Python - Data Science - scikit-learn

 • 250+ Exercises - Data Science Bootcamp in Python

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part II


-------------------
OPIS KURSU
-------------------

Kurs składa się z ponad 100 zaawansowanych ćwiczeń (zadania + rozwiązania) w języku Python. Kurs jest skierowany do osób, które mają już podstawową wiedzę w języku Python (patrz wymagania do kursu).

Poniżej kilka zagadnień, które znalazły się w ćwiczeniach:

 • arytmetyka

 • ciąg Fibonacciego

 • liczby pierwsze i złożone

 • liczby palindromiczne

 • GCD

 • system dziesiętny, system binarny

 • kompresja

 • programowanie obiektowe

 • odległość Hamminga

 • gra Scrabble

 • macierze o porządku spiralnym

 • operacje input/output

 • praca z plikami JSON oraz CSV

 • przetwarzanie ETL

 • serializacja obieków - pickle

 • praca z bazami danych typu SQLite - sqlite3

 • odległość Levenshteina i algorytm wyznaczający podpowiedzi dla danych wejściowych

 • szyfr Cezara

 • kod Morse'a

 • metoda Monte Carlo

 • koniunkcja (AND) i alternatywa (OR) bitowa

 • alternatywa rozłączna (XOR)

 • programowanie funkcjonalne

 • dziedziczenie po klasach wbudowanych

 • wyznaczanie średnich i minimów kroczących

 • wyznaczanie poziomów wsparcia i wyszukiwanie formacji cenowych dla instrumentów finansowych

 • implementacja macierzy (klasa Matrix)

 • implementacja stosu (klasa Stack)

 • walidator poprawności nawiasów i dokumentów HTML

 • implementacja kolejki (klasa Queue)

 • i inne

Na kursie będziesz mógł sprawdzić swoje umiejętności programowania w języku Python. Jest to świetny sprawdzian dla osób, które chcą zostać Python Developerem i szukają nowych wyzwań. Ćwiczenia są również dobrym elementem sprawdzającym przed rozmową kwalifikacyjną. Wiele popularnych zagadnień zostało poruszonych na kursie. Przed przystąpieniem do kursu upewnij się, że spełniasz wymagania, tzn. ukończyłeś podane w wymaganiach kursy lub posiadasz równoważną wiedzę.

Nie zwlekaj i już dziś podejmij wyzwanie!


Screenshots

100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python
100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python
100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python
100+ Ćwiczeń - Zaawansowane programowanie w języku Python

Content

Konfiguracja (opcjonalnie)

Info

Wymagania do kursu

Wprowadzenie do Google Colab

Instalacja Anacondy - Windows 10

Wprowadzenie do programu Spyder

Instalacja Anacondy - Linux (Ubuntu)

PyCharm Tutorial

Wskazówki

Kilka słów od autora

Starter

Ćwiczenie 0

Rozwiązanie 0

Ćwiczenia 1-10

Ćwiczenie 1

Rozwiązanie 1

Ćwiczenie 2

Rozwiązanie 2

Ćwiczenie 3

Rozwiązanie 3

Ćwiczenie 4

Rozwiązanie 4

Ćwiczenie 5

Rozwiązanie 5

Ćwiczenie 6

Rozwiązanie 6

Ćwiczenie 7

Rozwiązanie 7

Ćwiczenie 8

Rozwiązanie 8

Ćwiczenie 9

Rozwiązanie 9

Ćwiczenie 10

Rozwiązanie 10

Ćwiczenia 11-20

Ćwiczenie 11

Rozwiązanie 11

Ćwiczenie 12

Rozwiązanie 12

Ćwiczenie 13

Rozwiązanie 13

Ćwiczenie 14

Rozwiązanie 14

Ćwiczenie 15

Rozwiązanie 15

Ćwiczenie 16

Rozwiązanie 16

Ćwiczenie 17

Rozwiązanie 17

Ćwiczenie 18

Rozwiązanie 18

Ćwiczenie 19

Rozwiązanie 19

Ćwiczenie 20

Rozwiązanie 20

Ćwiczenia 21-30

Ćwiczenie 21

Rozwiązanie 21

Ćwiczenie 22

Rozwiązanie 22

Ćwiczenie 23

Rozwiązanie 23

Ćwiczenie 24

Rozwiązanie 24

Ćwiczenie 25

Rozwiązanie 25

Ćwiczenie 26

Rozwiązanie 26

Ćwiczenie 27

Rozwiązanie 27

Ćwiczenie 28

Rozwiązanie 28

Ćwiczenie 29

Rozwiązanie 29

Ćwiczenie 30

Rozwiązanie 30

Ćwiczenia 31-40

Ćwiczenie 31

Rozwiązanie 31

Ćwiczenie 32

Rozwiązanie 32

Ćwiczenie 33

Rozwiązanie 33

Ćwiczenie 34

Rozwiązanie 34

Ćwiczenie 35

Rozwiązanie 35

Ćwiczenie 36

Rozwiązanie 36

Ćwiczenie 37

Rozwiązanie 37

Ćwiczenie 38

Rozwiązanie 38

Ćwiczenie 39

Rozwiązanie 39

Ćwiczenie 40

Rozwiązanie 40

Ćwiczenia 41-50

Ćwiczenie 41

Rozwiązanie 41

Ćwiczenie 42

Rozwiązanie 42

Ćwiczenie 43

Rozwiązanie 43

Ćwiczenie 44

Rozwiązanie 44

Ćwiczenie 45

Rozwiązanie 45

Ćwiczenie 46

Rozwiązanie 46

Ćwiczenie 47

Rozwiązanie 47

Ćwiczenie 48

Rozwiązanie 48

Ćwiczenie 49

Rozwiązanie 49

Ćwiczenie 50

Rozwiązanie 50

Ćwiczenia 51-60

Ćwiczenie 51

Rozwiązanie 51

Ćwiczenie 52

Rozwiązanie 52

Ćwiczenie 53

Rozwiązanie 53

Ćwiczenie 54

Rozwiązanie 54

Ćwiczenie 55

Rozwiązanie 55

Ćwiczenie 56

Rozwiązanie 56

Ćwiczenie 57

Rozwiązanie 57

Ćwiczenie 58

Rozwiązanie 58

Ćwiczenie 59

Rozwiązanie 59

Ćwiczenie 60

Rozwiązanie 60

Ćwiczenia 61-70

Ćwiczenie 61

Rozwiązanie 61

Ćwiczenie 62

Rozwiązanie 62

Ćwiczenie 63

Rozwiązanie 63

Ćwiczenie 64

Rozwiązanie 64

Ćwiczenie 65

Rozwiązanie 65

Ćwiczenie 66

Rozwiązanie 66

Ćwiczenie 67

Rozwiązanie 67

Ćwiczenie 68

Rozwiązanie 68

Ćwiczenie 69

Rozwiązanie 69

Ćwiczenie 70

Rozwiązanie 70

Ćwiczenia 71-80

Ćwiczenie 71

Rozwiązanie 71

Ćwiczenie 72

Rozwiązanie 72

Ćwiczenie 73

Rozwiązanie 73

Ćwiczenie 74

Rozwiązanie 74

Ćwiczenie 75

Rozwiązanie 75

Ćwiczenie 76

Rozwiązanie 76

Ćwiczenie 77

Rozwiązanie 77

Ćwiczenie 78

Rozwiązanie 78

Ćwiczenie 79

Rozwiązanie 79

Ćwiczenie 80

Rozwiązanie 80

Ćwiczenia 81-90

Ćwiczenie 81

Rozwiązanie 81

Ćwiczenie 82

Rozwiązanie 82

Ćwiczenie 83

Rozwiązanie 83

Ćwiczenie 84

Rozwiązanie 84

Ćwiczenie 85

Rozwiązanie 85

Ćwiczenie 86

Rozwiązanie 86

Ćwiczenie 87

Rozwiązanie 87

Ćwiczenie 88

Rozwiązanie 88

Ćwiczenie 89

Rozwiązanie 89

Ćwiczenie 90

Rozwiązanie 90

Ćwiczenia 91-100

Ćwiczenie 91

Rozwiązanie 91

Ćwiczenie 92

Rozwiązanie 92

Ćwiczenie 93

Rozwiązanie 93

Ćwiczenie 94

Rozwiązanie 94

Ćwiczenie 95

Rozwiązanie 95

Ćwiczenie 96

Rozwiązanie 96

Ćwiczenie 97

Rozwiązanie 97

Ćwiczenie 98

Rozwiązanie 98

Ćwiczenie 99

Rozwiązanie 99

Ćwiczenie 100

Rozwiązanie 100

Ćwiczenia 100+

Ćwiczenie 101

Rozwiązanie 100

Ćwiczenie 102

Rozwiązanie 102

BONUS: Kupony na inne kursy

Grupa na Facebooku

Recenzja

Rekomendowane ścieżki uczenia

Bonus


Reviews

K
Kacper1 September 2021

Każde zadanie wymagało wiedzy nabytej w poprzednich kursach, zadania konstruktywne, mam nadzieję że pokazujące prawdziwe problemy podczas pracy jako python developer. Osobiście do niektórych zadań będę musiał wrócić bo pośród tych 100+ zadań trafiłem na około 12-15, które sprawiały mi problemy na tyle duże, że musiałem zerknąć w odpowiedź, wrócić i po swojemu zaimplementować rozwiązanie. Kurs jak najbardziej na +, teraz czas na naukę testów jednostkowych i kolejne 100 zadań ;) Kurs 5/5

J
Jan10 May 2021

Parę błędów w poleceniach/odpowiedziach. Niektóre zadania tak łatwe, że nie zaliczyłbym ich w poczet ćwiczeń zaawansowanych. Kurs ogólnie ok.


3974270

Udemy ID

4/11/2021

Course created date

4/28/2021

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by