Xây dựng hệ thống quản lý hoàn toàn miễn phí với Redmine

Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng được hế thống quản lý tích hợp Redmine + Google Sheet, Slack, etc.

4.90 (10 reviews)
Udemy
platform
Tiếng Việt
language
Project Management
category
Xây dựng hệ thống quản lý hoàn toàn miễn phí với Redmine
46
students
3.5 hours
content
Aug 2023
last update
$19.99
regular price

What you will learn

Tự xây dựng được hệ thống quản lý dự án phần mềm với chi phí bằng 0.

Hiểu được cách thức quản lý dự án phần mềm hoạt động.

Xây dựng được hệ thống báo cáo từ hệ thống Bitnami Redmine, tích hợp với spreadsheet (google sheet).

Được tham gia vào nhóm hổ trợ và cập nhật các plugin / themes miễn phí trong khóa học

Học thêm về kỹ năng quản lý dự án, cụ thể là các dự án phần mềm

Tích hợp với slack workspace để nhận notification (thông báo) từ Redmine khi có cập nhật

Cung cấp hơn 10 plugins miễn phí để giúp cho Redmine có thể vận hành quản lý dự án tốt hơn.

Cung cấp theme cho Redmine miễn phí, bao gồm desktop và mobile.

Cung cấp bản cài đặt miễn phí và tương tích với các plugin

Why take this course?

Trong thực tế khi bạn thực hiện làm dự án phần mềm với nhóm thì chúng ta cần phải có một hệ thống quản trị công việc. Để đáp ứng được nhu cầu này thì chúng ta có thể có một số lựa chọn các phần mềm quản trị như:

1 - Atlassian

2 - Clickup

3 - Asana

4 - Monday

5 - Trello

Các hệ thống này thường sẽ cho bạn free với số lượng account nhất định, hoặc giới hạn tính năng, chứ không hỗ trợ nhiều nếu version bạn dùng không phải là trả phí.


Trong tất cả các lựa chọn trên thì Redmine là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc vì:

+ Redmine open source và có nhiều plugin miễn phí

+ Dễ dàng tích hợp với slack và các hệ thống khác như git, svn, etc.

+ Có thể tùy chỉnh hệ thống theo nhiều cách thống kế khác nhau

+ Có API hỗ trợ trong quá trình import/export task để thống kê vào google sheet/excel

+ Phân quyền, tạo query truy vấn task cho nhiều role khác nhau.

Hiện mình đã setup nhiều hệ thống quản lý cho nhiều công ty phần mềm bằng Redmine, tích hợp với slack, git, svn. Quy mô từ (10 người đến 150 người)

Tất cả các services (dịch vụ) được dùng hoàn toàn miễn phí.

---

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan lĩnh vực phần mềm luôn có nhu cần cần một hệ thống quản lý dự án bao gồm các thông tin:

+ Danh sách công việc của từng người trong dự án.

+ Danh sách bug của phần mềm hiện tại, dự án hiện tại.

+ Danh sách Q&A trao đổi với khách hàng.

+ Danh sách issues/risk trong dự án.

Với khóa học này, sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách setup và hướng dẫn xây dựng một hệ thống quản lý dự án phần mềm với chi phí gần như bằng 0. Bạn chỉ tốn chi phí cho việc thuê server.

---

Content

Giới thiệu

Giới thiệu về khoá học
Đối tượng và mục tiêu của khoá học
Hướng dẫn học tập
Redmine là gì? Một số ví dụ về quản lý dự án phần mềm bằng Redmine.

Hướng dẫn setup hệ thống

Hướng dẫn setup Redmine bằng Bitnami
Hướng dẫn setup Roles (vai trò của người dùng trên hệ thống quản lý)
Hướng dẫn setup Permission (phân quyền của người dùng trên hệ thống quản lý)
Hướng dẫn setup workflow (luồng công việc cho từng roles trong hệ thống)
Hướng dẫn LDAP vào winserver
Hướng dẫn cài plugins vào Redmine
Hướng dẫn tạo dự án và cấu hình dự án (Phần 1)
Hướng dẫn tạo dự án và cấu hình dự án (Phần 2)
Hướng dẫn tạo category và tự assign khi tạo ticket
Hướng dẫn tạo các field ràng buộc trong quá trình chạy dự án
Hướng dẫn setup theme cho hệ thống Redmine

Hướng dẫn cài đặt plugin về trong hệ thống quản lý Redmine

[Plugin][Chart] - Tạo chart thế nào?
[Plugin][Mention] - Cách @ để phía người nhận noti
[Plugin][Additionals] - Cách add và sử dụng được Macro
[Plugin][Checklist] - Các tạo checklist và đánh checklist
[Plugin][Template] - Sử dụng các loại template toàn bộ/dự án
[Plugin][Banner] - Sử dụng các loại banner
[Plugin][SlackNoti] - Sử dụng tích hợp với slack group noti
[Plugin][People] - Sử dụng plugin để cập nhật thông tin users
[Plugin][WYSIWYG] - Sử dụng word editor
[Plugin][ViewCustomize] - Add code javascript into Redmine

Hướng dẫn cách tạo một dự án phần mềm trên Redmine

GIới thiệu về các roles trong dự án phần mềm.
Hướng dẫn cấu hình về phân quyền của từng roles
Giới thiệu về các loại issues trong dự án phần mềm (task/bug/Q&A/Risk/issues...
Hướng dẫn cấu hình các loại issues và phân quyền cho từng roles.
Hướng dẫn import hàng loạt các issues từ file csv lên hệ thống Redmine
Hướng dẫn tạo gantt chart trên hệ thống Redmine
Hướng dẫn tạo template bug, template task, template Q&A, template Report
Hướng dẫn tạo query (Truy vấn) để quản lý công việc của thành viên trong dự án
Hướng dẫn tạo chart trên hệ thống Redmine.

Hướng dẫn tích hợp với hệ thống báo cáo thông qua spreadsheets/Excel

Trích xuất dữ liệu hiện tại trên Redmine ra file CSV
Hướng dẫn import dữ liệu từ CSV vào trong excel/spreadsheets
Sử dụng pivot để thống kê task/bug/issues trên Excel
Sử dụng pivot để thống kê task/bug/issues trên spreadsheets
Giới thiệu website export dữ liệu trực tiếp từ Redmine vào trong spreadsheets

Reviews

Nguyễn
July 20, 2023
Khóa học chi tiết, hướng dẫn setup Redmine cụ thể rõ ràng. Có thể làm được hệ thống Redmine miễn phí.
Phan
July 20, 2023
Giảng viên hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu, nội dung đầy đủ. Có thể setup được hệ thống redmine miễn phí. Rất có giá trị.
Tran
July 19, 2023
Tài liệu đầy đủ, có thể setup một hệ thống miễn phí luôn. Khóa học dành cho ai đó muốn xây dựng hệ thống hệ thống quản lý miễn phí.

Charts

Price

Xây dựng hệ thống quản lý hoàn toàn miễn phí với Redmine - Price chart

Rating

Xây dựng hệ thống quản lý hoàn toàn miễn phí với Redmine - Ratings chart

Enrollment distribution

Xây dựng hệ thống quản lý hoàn toàn miễn phí với Redmine - Distribution chart
5246040
udemy ID
4/1/2023
course created date
4/4/2023
course indexed date
Bot
course submited by