Udemy

Platform

Polski

Language

Programming Languages

Category

Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

Wizualizuj dane w języku Python przy pomocy bibliotek Seaborn oraz Plotly!

4.80 (57 reviews)

Students

8.5 hours

Content

Sep 2021

Last Update
Regular Price


What you will learn

konfiguracja środowiska do pracy

statystyczna wizualizacja danych (Seaborn)

case study (churn modelling - Seaborn)

tworzenie interaktywnych wykresów w bibliotece Plotly

wykorzystanie Plotly Express

zaawansowane zagadnienia biblioteki Plotly

połączenie Plotly i Chart Studio


Description

---------------------------------------------------------

REKOMENDOWANE ŚCIEŻKI UCZENIA

---------------------------------------------------------

PYTHON DEVELOPER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest


SQL DEVELOPER:

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


DATA SCIENTIST / MACHINE LEARNING ENGINEER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia


DATA SCIENTIST / DEEP LEARNING ENGINEER

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych - Tensorflow 2.0 + Keras

 • Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

 • Artificial Intelligence – Computer Vision w języku Python


BI ANALYST / DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Twórz nowoczesne aplikacje webowe w Pythonie - Dash, Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia


BIG DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Big Data, Hadoop oraz MapReduce w języku Python

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


ENG:

 • 200+ Exercises - Programming in Python - from A to Z

 • 210+ Exercises - Python Standard Libraries - from A to Z

 • 150+ Exercises - Object Oriented Programming in Python - OOP

 • 100+ Exercises - Unit tests in Python - unittest framework

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - NumPy

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - Pandas

 • 100+ Exercises - Python - Data Science - scikit-learn

 • 250+ Exercises - Data Science Bootcamp in Python

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part II


-------------------
OPIS KURSU
-------------------

Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza skupia się na statystycznej wizualizacji danych wykorzystując do tego bibliotekę Seaborn. Jest to część obowiązkowa dla osób chcących pracować z analizą danych, uczeniem maszynowym czy data science. Druga część przedstawia wykorzystanie biblioteki Plotly do generowania fantastycznych interaktywnych wykresów, które mogą służyć zarówno w data science jak i w tworzeniu aplikacji webowych.

Zostały omówione takie rodzaje wykresów jak:

 • wykresy relacyjne

 • wykresy kategoryczne

 • wykresy łączone

 • wykresy z regresją liniową

 • mapy ciepła

 • wykresy punktowe

 • macierz rozrzutu

 • wykresy współrzędnych równoległych (numeryczne, kategoryczne)

 • wykres bąbelkowy

 • wykres liniowy

 • wykres powierzchniowy

 • wykres słupkowy

 • wykres Gantta

 • wykres kołowy

 • wykres pierścieniowy

 • interaktywne tabele

 • diagram Sankey'a

 • wykres pudełkowy

 • wykres wiolinowy

 • wykresy finansowe (OHLC, świecowy)

 • wykres typu Waterfall

 • wykres lejkowy

 • mapy (wykres punktowy, choropleth map)


Screenshots

Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly
Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly
Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly
Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

Content

Wstęp

Mały pokaz możliwości Plotly - kilka wykresów z kursu

Wybór środowiska

Konfiguracja (opcjonalnie)

Instalacja Ubuntu Linux 19.04 (Disco Dingo)

Instalacja Ubuntu Linux 19.04 (Disco Dingo) cz. 2

Instalacja GIT'a i konfiguracja z kontem na platformie GitHub (HTTPs, SSH)

Instalacja Anaconda Navigator

Conda - Zarządzanie Środowiskami w języku Python

Conda - Zarządzanie Środowiskami w języku Python cz. 2

Jupyter Notebook, Jupyter Lab, Spyder

Środowisko - Google Colab + GitHub

Wprowadzenie do Google Colab

Repozytorium kursu - Github

Seaborn - statystyczna wizualizacja danych

Wprowadzenie do biblioteki Seaborn

Wykresy relacyjne - relplot

Wykresy kategoryczne - catplot

Wykresy kategoryczne - catplot - cz. 2

Wykresy rozkładów - jointplot

Wykresy relacji parami - pairplot

Wykresy liniowe z regresją - regplot

Mapy ciepła - heatmap

Seaborn - Case Study

Churn Modelling i załadowanie danych

Wstępne przetworzenie danych

Wykres rozkładu Churn

Rozkłady zmiennych numerycznych

Macierz rozrzutu zmiennych

Macierz korelacji

Plotly - Interaktywne wykresy

Wykres punktowy (scatter plot)

Wykres punktowy - parametry

Wykres punktowy - grupowanie wykresów

Macierz rozrzutu (scatter matrix)

Współrzędne równoległe (parallel coordinates)

Wykres bąbelkowy (bubble chart)

Wykres liniowy (line chart)

Rodzaje szablonów w bibliotece Plotly

Wykres powierzchniowy

Wykres słupkowy

Wykres Gantta

Wykres kołowy i pierścieniowy

Interaktywne tabele

Diagram Sankey'a

Wykresy pudełkowe

Histogramy

Histogram 2D

Kategoryzacja wykresów

Wykres wiolinowy

Wykresy finansowe - OHLC, wykres świecowy

Wykresy finansowe - wykres typu waterfall

Wykres lejkowy

Mapy - wprowadzenie i style

Mapy - scatter_geo

Mapy - choropleth map

Plotly - Interaktywne wykresy - uzupełnienie

Tworzenie obiektów typu Figure

Tworzenie obiektów typu Figure cz. 2

Case Study - dane finansowe

Plotly - integracja z Chart Studio

Tworzenie subplotów

Poznaj swoje dane! - ĆWICZENIE

Zbiory danych Kaggle.com

BONUS: Kupony na inne kursy

Grupa na Facebook'u

Recenzja

Bonus


Reviews

M
Mateusz5 November 2020

Ciekawy i przydatny kurs, spełnił moje oczekiwania Jakbym miał się do czegość przyczepić, to czasami filmiki wyglądają jak wycięte z innych kursów, mają różny poziom głośności, nagle się urywają. Trochę utrudnia to odbiór ale tylko trochę

N
Natalia18 October 2020

To jest mój trzeci kurs z Panem Pawłem i muszę przyznać, że ten trochę mnie rozczarował. Nie pod kątem wiedzy bo tutaj nie ma się do czego przyczepić a tego, że część filmów jest nagle urwana i pozostaje taki niedosyt oraz niesmak. Wiadomo, że wszystko się obecnie dynamiczne zmienia i trzeba aktualizować przekazywaną wiedzę, jednak niektóre tematy są przez to tak pobieżnie wyjaśnione i pozostaje się z takim lekkim 'że co?'. Ogólnie kurs polecam, bo naprawdę wszystko co zostało pokazane, jest fajnie wyjaśnione. Osobiście preferuję 'żywszy' styl prowadzenia kursów przeplatane żartami itp. przez co te kursy przechodziłam wyjątkowo wolno, ale to takie tam przyczepianie się uczestnika kilku kursów u różnych prowadzących.

M
Mateusz27 February 2020

Dobrze przygotowany i interesujący kurs, aczkolwiek niektóre filmiki sprawiają wrażenie gwałtownie uciętych...


2532088

Udemy ID

8/28/2019

Course created date

10/29/2019

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by