Udemy

Platform

Türkçe

Language

Web Development

Category

VUE 3 ve FIREBASE ile Web Uygulaması Geliştirme [2021]

Vue 3 ve Firebase Authentication Firestore ve Storage ile Web Uygulamaları Geliştirme Kursu

5.00 (2 reviews)

VUE 3 ve FIREBASE ile Web Uygulaması Geliştirme [2021]

Students

18.5 hours

Content

Apr 2021

Last Update
Regular Price

FULLSTACK.IO
Fullstack.io
The Complete Guide to Vue.Js
$39.00

What you will learn

Temelden ileri seviyeye VUE 3 konularını öğrenebileceksiniz.

Temelden ileri seviye Firebase konularını öğrenebileceksiniz. (Authentiation-Cloud Firestore(DB)-Storage)


Description

Bu kursumuzde Vue 3 ve Firebase kullanarak ileri seviye proje geliştirme işlemlerini göreceğiz. Temelden başlayarak ileri seviyede projeler geliştireceğiz.

Geliştireceğimiz Projeler:

 1. Todo App Uygulaması

 2. Blog Uygulaması

 3. Chat Uygulaması

 4. İş Takip Uygulaması

 5. Online Sergi Sistemi

Bu projeleri geliştirirken bilmemiz gereken konuları öncelikle temel seviyede göstereceğiz, ardından öğrendiğimiz bilgileri ve daha ötesini proje geliştirirken kullanacağız. Kursun sonunda Vue 3 ve Firebase 'e tam hakim olacaksınız ve üst düzey uygulamalar geliştireceksiniz.

Kursun sonunda

 • Composition API

 • Vue Router

 • Cloud Firestore

 • Firebase Authentication

 • Firebase Storage

 • Vuex

 • Firestore Security Rules

 • Vue Animation

 • Materialize CSS

gibi konularda hakimiyet sağlayacaksınız.

Kursumuzu 4 bölüme ayırabiliriz.

 • Temel Seviye Konular

Temel seviye konular olarak  Vue 3 - Vue CLI - Data Binding ve Vue Router konuları ile başlıyoruz. Öğrendiğimiz bu bilgileri pekiştirmek amacıyla Todo App Uygulaması geliştireceğiz ve uygulamamızda JSON SERVER kullanarak veriler ve veri saklama ile ilk karşılaşmamızı gerçekleştiriyoruz.

 • Orta Seviye Konular

Bu bölümde Composition API kullanımını görüyoruz ve Firebase Firestore ile tanışıyoruz. Composition API ve Firestore ile Temel Blog Uygulaması geliştiriyoruz. Daha sonra Chat Uygulaması geliştiriyoruz ve öğrendiğimiz konuların üzerine Firebase Authenticaiton konularını ekleyerek devam ediyoruz. Firebase konuları da pekiştikten sonra İş Takip Uygulaması geliştiriyoruz ve Firebase Storage konusunuda bu bölümde öğreniyoruz.

 • İleri Seviye Konular

Bu bölümde daha önce öğrendiğimiz konuların üzerine koyarak devam ediyoruz. Vue Router Firebase konularının derinlerine dalıyoruz ve 2 uygulama daha geliştiriyoruz. Online Sergi Sistemi ni geliştirirken Materialize CSS konularını da öğrenmiş ve pekiştirmiş olacağız.

Daha sonra  vue state yönetim sistemi olan VUEX 'ide öğrenmiş olacağız.

 • Bonus Bölüm

Bu bölümde Vue Animation ve Vuex kullanarak Oyun Bulutu web uygulamasını geliştireceğiz.
Content

Kursa Giriş

Kurs Tanıtım

Temel Vue 3 Konuları

Vue Uygulaması Oluşturma

Template Kavramı

Data Kavramı

Method Kavramı

V-IF ve V-SHOW Yöntemleri

V-FOR Yöntemi

V-BIND Yöntemi

Mini Uygulama Geliştirelim

Vue CLI ile Proje Oluşturma

Vue CLI Kullanımı

Oluşan Proje Dosyaları

Refs ile Inputlara Erişim

Component Kullanımı

Component Style ve Global Style

Componentler Arası Veri Aktarımı

Componentler Arası Event Aktarımı

Form ve Data Binding İşlemleri

İki Yönlü Data Binding

Select ile Data Binding

Checkbox ile Data Binding

Klavye Eventleri

Filter Metodu Kullanımı

Submit Eventi

Vue Router Kullanımı

Router ile Vue 3 Projesi Oluşturma

Router Link

Router ile Yönlenmeyi Sağlama

Route Parametreleri

Router Link Params Kullanımı

Router İşleminde Props Kullanımı

Redirect ve CatchAll

Router İşleminde Go ve Push Metotları

# PROJE 1-Todo Uygulaması Geliştiriyoruz

Proje Tanıtım

Kurulum

Json Server Kurulumu

Yapılacaklara Erişme

Yapılacak Componentini Oluşturma

Yapılacak Detayını Gizleme - Gösterme

İconları Oluşturma

Yapılacak Silme İşlemi

Yapılacak Toggle Oluşturma

Yapılacak Sitilini Oluşturma

Yapılacak Ekle Formunu Oluşturma

Yapılacak Ekleme İşlemini Gerçekleştirme

Navbar Oluşturma İşlemi

Yapılacak Güncelleme Sayfasını Oluşturma

Yapılacak Güncelleme İşlemi

Filtreleme İşlemi için Navbar Oluşturma

Navbarda Aktif Sekmeyi Oluşturma

Filtreleme İşlemini Gerçekleştirme

Composition API Kullanımı

Setup Fonksiyonu

Template Ref Kavramı

Ref ile Değişken Tanımlama

Reactive Template Kavramı

Setup Fonksiyonunda Computed İşlemi

watch ve watchEffect

Setup Fonksiyonunda Props Kullanımı

Setup Fonksiyonunda Fetch Kullanımı

Composable Dosya Oluşturma

useRouter ve useRoute

Temel Firebase - Cloud Firestore Konuları

Firebase Projesi Oluşturma

Vue Projesine Firebase'i Bağlama

Belgelere Erişme

Tek Bir Belgeye Erişme

Belge Ekleme İşlemi

Belge Silme ve Güncelleme İşlemi

# PROJE 2-Blog Uygulaması Geliştiriyoruz (Firebase Firestore)

Bölüm Tanıtım

Proje Oluşturma

Projeye Firebase'i Dahil Etme

Navbar Oluşturma

MakalelerGetir Composable Oluşturma

Home Sayfası Oluşturma

Makale Listesi Componentini Oluşturma

Makale Componentini Oluşturma

Makale Ekleme Sayfasını Oluşturma

Makale Ekleme İşlemi

Firebase Timestamp Ayarı

Makale Detay Sayfasına Yönlenme İşlemi

Seçilen Makaleyi Getirmek için Composable

Makale Detayını Gösterme İşlemi

Tarihi Formatlama İşlemi

Makale Silme İşlemi

# PROJE 3-Chat Uygulaması Geliştiriyoruz (Firebase Authentication)

Bölüm Tanıtım

Vue Projesi Oluşturma

Projeye Firebase Dahil Etme

Register Formunu Oluşturma

Login Formunu Oluşturma

Login ve Register Sayfalarına Geçişler

Firebase Authentication

Üye Olma İşlemini Gerçekleştirme

Firebase Auth Kullanıcı Hataları

Giriş İşlemini Gerçekleştirme

Chat Sayfasına Yönlenme

Navbar Oluşturma

Çıkış İşlemini Gerçekleştirme

Navbar' da Kullanıcı Bilgilerini Gösterme

Route Guard Oluşturma

Firebase Yüklenmesini Bekleme

ChatForm Dosyasını Oluşturma

Firestore'a Mesaj Gönderme İşlemi

OnSnapshot ile Verilere Erişim

Chat Penceresini Oluşturma

DateFns ile Tarihi Formatlama

Scroll Ayarlaması

Giriş Yapanlar için Route Guard

# PROJE 4-İş Takip Uygulaması Geliştiriyoruz (Firebase Storage)

Bölüm Tanıtım

Kurulum

Firebase Config Dosyasını Oluşturma

Login İşlemini Gerçekleştirme

SignUp İşlemini Gerçekleştirme

Navbar Oluşturma

Çıkış İşlemini Gerçekleştirme

Navbar Linklerini Ayarlama

İş Ekleme Sayfasını Oluşturma

File Change İle Dosya Seçme

Dosya Yüklemek için Composable Oluşturma

Firebase Storage Dosya Yükleme İşlemi

Firestore İş Ekleme İşlemi

İşlere Erişme İşlemi

İş Listesi Componentini Oluşturma

Navbar Linki ve Route Guard

İş Detay Sayfasına Yönlenme

İş Eklendikten Sonra İş Detay Sayfasına Yönlenme

ID si Bilinen Belge için Composable

İş Detayını Gösterme İşlemi

Kullanıcının Eklediği İşleri Silmesi için Button

Eklenen İşi Silme İşlemi

Eklenen Resmi Silme İşlemi

İş Adımı Eklemek için Form Oluşturma

İşi Güncelleme İşlemi

İş Adımlarını Listeleme İşlemi

İş Adımlarını Silme İşlemi

# PROJE 5- Online Sergi Uygulaması Geliştiriyoruz

Bölüm Tanıtım

Başlangıç Projesini Açıklama

Anasayfa için Navbar Oluşturma

Google Sign In Yöntemi

Giriş Yapan Kullanıcıyı Kaydetme İşlemi

Admin Sayfasına Yönlenme

Admin Navbar Oluşturma

Çıkış İşlemini Gerçekleştirme

Profil Sayfasını Oluşturma

Kişisel Bilgileri Gösterme İşlemi

Admine Mesaj Gönderme İşlemi

Adminden Gelen Mesajları Listeleme İşlemi

Yetkilere Göre Menüleri Ayarlama

Yetki Sayfalarına Yönlenme Kontrol 1

Yetki Sayfalarına Yönlenme Kontrol 2

Admine Gelen Mesajları Listeleme İşlemi

Adminin Mesaj Görüntüleme İşlemi

Adminin Cevap Yazma İşlemi

Kullanıcı Listesini Oluşturma İşlemi

Kullanıcı Bilgilerini Görüntüleme İşlemi

Yetki Değiştirme İşlemi

Yetki Türlerini Firestore'dan Getirme İşlemi

Sergi Oluşturma İşlemi

Sergi Listesini Oluşturma ve Güncelleme

Sergiye Resim Ekleme Sayfasını Oluşturma

Sergi Listesini Select'e Getirme İşlemi

Firebase Storage Dosya Yükleme İşlemi

Firestore Resim Ekleme İşlemi

Resim Ekleme Kontrolleri Ödevi

Resimleri Listeleme İşlemi

Resim Silme İşlemi

Anasayfada Sergileri Listeleme

Sergi Sayfasına Yönlenmeyi Ayarlama

Sergi Gez Sayfasını Oluşturma

Resimleri Sıraya Göre Getirme (Firestore Index)

Firestore Rules

VUEX ile Durum Yönetimi

Props ile Veri Gönderme

Veriyi Router ile Gönderme

Store Oluşturma

Mutation Oluşturma

Action Oluşturma

Getters Oluşturma

# PROJE 6 - Oyun Bulutu Web Uygulaması Geliştirelim (Vuex ve Vue Animation ile)

Bölüm Tanıtım

Kurulum

Home ve Hakkımızda Sayfalarına Yönlenme

Anonim Girişi Oluşturma

Kullanıcı Bilgilerine Erişme İşlemi

Çıkış Yapma İşlemi

Belgelere Erişmek için Composable Oluşturma

Oyunları Gösterme İşlemi

Oyun Eklemek ve Silmek için Composable

Mutation ve Action Oluşturma


Related Courses

SKILLSHARE
Flutter: Firebase Integration
Flutter: Firebase Integration
SKILLSHARE
Android MVVM Firebase Full App Live Coding
Android MVVM Firebase Full App Live Coding
SKILLSHARE
Build a Reddit Clone with jQuery and Firebase
Build a Reddit Clone with jQuery and Firebase

3825144

Udemy ID

2/4/2021

Course created date

4/28/2021

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by

Twitter
Telegram