Udemy

Platform

Türkçe

Language

Other

Category

Tinkercad Simulatoru ile Uygulamalı Arduino Yazılım Dersleri

Sıfırdan başlıyoruz ileri seviyeye kadar gidiyoruz. Tinkercad ile ücretsiz Metin Tabanlı Arduino Yazılımı.

4.35 (10 reviews)

Students

5.5 hours

Content

May 2020

Last Update
Regular Price


What you will learn

Tinkercad ile Arduino IDE Metin tabanlı yazılım ve bağlantı şeması Anlatımı.

Arduino Yazılımı ve Tinkercad


Description

Tinkercad Simülatör ile Uygulamalı Metin Tabanlı Arduino Yazılımı Dersleri. Evde Arduino seti kullanmadan simulator üzerinden yazılım yapıyoruz.

Ücretsiz bir şekilde, kartımızın bozulma ve sensörlerin bozulma ihtimallerini ortadan kaldırıyoruz. İlk denemelerimizi tinkercad uygulaması üzerinden yapıp projelerimizi daha güvenli ve ölçülebilir hale getiriyoruz.

Özellikle simülatör ile tasarlamak maddi olarak ve zaman olarak kazanç sağlamamıza yardımcı oluyor.

Ücretsiz  yazılım ile öğrencilerin geleceklerine yönelik yardımda bulunmayı amaçlıyoruz. Led yakıp söndürmek ile başlayıp eğitimi ileri seviyelere kadar çıkarmak istiyoruz.

Her komutu kendi içinde yeri geldikçe detaylıca anlatıyoruz. Bir çok proje gerçekleştiriyoruz. Tinkercad Simülatörü sayesinde her ders bir proje ile görsel olarak bire bir anlatılmaktadır.

Kursu izleyenlere tavsiyemiz mutlaka her komutu kendileri de yazmaları ve denemeleri. Derste gördüklerini, kendi algoritmalarını oluşturarak tekrar etmek ve yeni projeler yapmak büyük fayda sağlayacaktır.

Özellikle değinmek istediğim bir konu ise müfredatımızla ilgili. Bazı konulara öncelikle değinerek proje tabanlı işlenen derslerin önü açılmış ve ilerleyen zamanlarda o konulara detaylıca değinilmiştir. Kursun tamamını izlemekte fayda vardır. Kafanızdaki projeyi yönetmek için baştan sona izlediğiniz kursu tekrar ederek ve kendiniz yaparak bitirmelisiniz.

Ücretsiz simülatörün illaki kısıtlamaları vardır. Tinkercad ile Arduino bizim için iyi bir temel olarak kullanılmalı ve gerçek projelere zemin oluşturmalıdır. Gerçek olan ise kendi kullanılabilir projelerimizdir.

Bu uzun yolda iradeli davranarak en yüksek verimi elde etmenizi temenni ederim.

Kursumu ücretsiz yayınlanmaktan yanayım. Fakat udemyde ücretsiz 2 saat sınırı olduğu için bunu yapamadım. Elimden geldiği kadar promosyonlarla destek vermeye çalışacağım.

Anlamanız ve başarmanız için çaba gösteriyorum.

Herkese kolaylıklar ve Başarılar dilerim.

ibrahim BENLİ

--------------------------------------------------------------- -------------------

Applied Arduino Software Lessons with Tinkercad Simulator. We make software on the simulator without using the Arduino set at home.

 For free, we eliminate the potential for our card to malfunction and sensors to malfunction. We make our first trials through the tinkercad application and make our projects safer and measurable.

Especially designing with the simulator helps us gain money financially and in time.

We aim to help students' future with free software. We want to start with flashing LEDs and take the education to advanced levels.

We describe each command in detail as it becomes available. We carry out many projects. Thanks to Tinkercad Simulator, each lesson is visually explained with a project.

Our advice to those watching the course is to write and try each command themselves. It will be very beneficial to repeat what they have seen in the lesson by creating their own algorithms and making new projects.

One thing I would particularly like to address is about our curriculum. By addressing some of the issues first, the lessons taught on the basis of the project were paved, and in the future, those subjects were discussed in detail. It is good to watch the whole course. To manage the project in your mind, you must finish the course you watched from start to finish and do it yourself.

The free simulator has necessarily restrictions. Tinkercad and Arduino should be used as a good foundation for us and should be the basis for real projects. The real thing is our own available projects.

 I hope you will get the highest efficiency by acting willingly on this long road.

I would like to publish my course for free. But I couldn't do this because there is a 2 hour free limit in udemy. I will try to support with promotions as much as I can.

I strive to understand and succeed.

I wish everybody convenience and success.

ibrahim benli

-----------------------------------------------------------------------------------


Уроки прикладного программного обеспечения Arduino с Tinkercad Simulator. Мы делаем программное обеспечение на симуляторе, не используя дома Arduino.

Бесплатно мы исключаем возможность неисправности нашей карты и неисправности датчиков. Мы проводим первые испытания с помощью приложения tinkercad и делаем наши проекты более безопасными и измеримыми.

Особенно проектирование с помощью симулятора помогает нам заработать деньги в финансовом отношении и в срок.

Мы стремимся помочь будущему студентов с помощью бесплатного программного обеспечения. Мы хотим начать с мигающих светодиодов и поднять образование на продвинутый уровень.

Мы подробно опишем каждую команду по мере ее появления. Мы осуществляем много проектов. Благодаря Tinkercad Simulator каждый урок визуально объясняется проектом.

Наш совет тем, кто следит за курсом - написать и попробовать каждую команду самостоятельно. Будет очень полезно повторить то, что они увидели на уроке, создав собственные алгоритмы и создав новые проекты.

Одна вещь, на которую я бы хотел обратить особое внимание, касается нашей учебной программы. Вначале были рассмотрены некоторые из вопросов, а уроки, преподаваемые на основе проекта, были проложены, и в будущем эти темы были подробно обсуждены. Хорошо смотреть весь курс. Чтобы управлять проектом в своем уме, вы должны закончить курс, который вы наблюдали от начала до конца, и сделать это самостоятельно.

У бесплатного симулятора обязательно есть ограничения. Tinkercad и Arduino должны стать для нас хорошей основой и основой для реальных проектов. Реальная вещь - наши собственные доступные проекты.

Я надеюсь, что вы добьетесь высочайшей эффективности, если будете охотно действовать на этом долгом пути.

Я хотел бы опубликовать мой курс бесплатно. Но я не смог этого сделать, потому что в удеме есть 2 часа бесплатного лимита. Я постараюсь поддерживать рекламными акциями столько, сколько смогу.

Я стремлюсь понять и добиться успеха.

Желаю всем удобства и успехов.

Ибрагим Бенли


Screenshots

Tinkercad Simulatoru ile Uygulamalı Arduino Yazılım Dersleri
Tinkercad Simulatoru ile Uygulamalı Arduino Yazılım Dersleri
Tinkercad Simulatoru ile Uygulamalı Arduino Yazılım Dersleri
Tinkercad Simulatoru ile Uygulamalı Arduino Yazılım Dersleri

Content

Giriş

Giriş

Arduino Ders 2 #Led Yakma

Arduino Ders 2 #Breadboard Kullanımı ve 2 Led yakma

Arduino Ders 4 #Değişken Tanımlama

Arduino Ders 5 #For Döngüsü

Arduino Ders 6 #iç-içe For Döngüsü Örneği


3035956

Udemy ID

4/22/2020

Course created date

4/25/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by