Udemy

Platform

Polski

Language

Databases

Category

SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

Rozpocznij swoją przygodę z bazami danych i językiem SQL. Otwórz sobie drzwi do kariery w IT!

4.80 (17 reviews)

Students

5 hours

Content

Sep 2021

Last Update
Regular Price


What you will learn

Relacyjne bazy danych (RDBMS)

SQLite, SQLite + wiersz poleceń

Instalacja i konfiguracja DB Browser for SQLite

Konfiguracja SQLiteStudio

DDL - Data Definition Language

DML - Data Manipulation Language

Tworzenie i modyfikacja tabel

Klucz główny, ROWID, klucz obcy

Ograniczenia - DEFAULT, AUTOINCREMENT, UNIQUE, CHECK, NOT NULL

Praca z indeksami

Relacje - One-To-One, One-To-Many, Many-To-Many

Wstawianie, modyfikacja i usuwanie rekordów

Praca z widokami

Praca z wyzwalaczami


Description

---------------------------------------------------------

REKOMENDOWANE ŚCIEŻKI UCZENIA

---------------------------------------------------------

PYTHON DEVELOPER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest


SQL DEVELOPER:

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


DATA SCIENTIST / MACHINE LEARNING ENGINEER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia


DATA SCIENTIST / DEEP LEARNING ENGINEER

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych - Tensorflow 2.0 + Keras

 • Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

 • Artificial Intelligence – Computer Vision w języku Python


BI ANALYST / DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Twórz nowoczesne aplikacje webowe w Pythonie - Dash, Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia


BIG DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Big Data, Hadoop oraz MapReduce w języku Python

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


ENG:

 • 200+ Exercises - Programming in Python - from A to Z

 • 210+ Exercises - Python Standard Libraries - from A to Z

 • 150+ Exercises - Object Oriented Programming in Python - OOP

 • 100+ Exercises - Unit tests in Python - unittest framework

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - NumPy

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - Pandas

 • 100+ Exercises - Python - Data Science - scikit-learn

 • 250+ Exercises - Data Science Bootcamp in Python

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part II


-------------------
OPIS KURSU
-------------------

SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

Kurs zakłada ukończenie kursu SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I lub posiadanie równoważnej wiedzy.

Znajomość języka SQL to jedna z najbardziej poszukiwanych umiejętności technicznych na rynku pracy. Od deweloperów aplikacji webowych i mobilnych po analityków i data scientistów.

Na kursie nauczymy się pracować z bazami danych typu SQLite. Bazy danych typu SQLite bardzo dobrze sprawdzają się na urządzeniach mobilnych czy urządzeniach IoT. SQLite jest także szeroko wykorzystywany do tworzenia aplikacji desktopowych oraz aplikacji mobilnych.

Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z bazami danych to SQLite jest doskonałym narzędziem do nauki, które zapewnia bardzo dobre wprowadzenie do baz danych.

Nie zwlekaj i już dziś podejmij wyzwanie! Dzięki za wytrwanie do końca i zapraszam do zapisywania się na kurs. Pozdrawiam.


Screenshots

SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II
SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II
SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II
SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

Content

----- WSTĘP -----

Wstęp

Repozytorium kursu

Wprowadzenie do baz danych

Bazy danych

Język SQL

SQLite

SQLite

SQLite - architektura

SQLIte - zastosowania

SQLite - wady

SQLite - wiersz poleceń

SQLite - konfiguracja

SQLite - wiersz poleceń cz. I

SQLite - wiersz poleceń cz. II

DB Browser for SQLite

Instalacja i konfiguracja

SQLiteStudio

Konfiguracja

----- DDL - Data Definition Language -----

Wstęp

Praca z tabelami

DDL + konwencja nazewnictwa - wykład

Tworzenie tabel - CREATE TABLE - wykład

Tworzenie tabel - CREATE TABLE - ćwiczenia

Tworzenie tabel - CREATE TABLE - podsumownie

Usuwanie tabel - DROP TABLE - wykład

Tworzenie tabel tymczasowych - CREATE TEMP TABLE - wykład

Tworzenie tabel tymczasowych - CREATE TEMP TABLE - ćwiczenia

Tworzenie tabeli z zapytania - CREATE TABLE ... AS ... - wykład

Tworzenie tabeli z zapytania - CREATE TABLE ... AS ... - ćwiczenia

Typy danych

Typy danych - wykład

Typy danych - ćwiczenia

Klucz główny + ROWID

Klucz główny - PRIMARY KEY - wykład

Klucz główny - PRIMARY KEY - ćwiczenia cz. I

Klucz główny - PRIMARY KEY - ćwiczenia cz. II

Kolumna ROWID - wykład

Kolumna ROWID - ćwiczenia

Indeksy

Indeksy - wykład

Indeksy - ćwiczenia

Inne ograniczenia

Ograniczenie DEFAULT - wykład

Ograniczenie DEFAULT - ćwiczenia

Ograniczenie AUTOINCREMENT - wykład

Ograniczenie AUTOINCREMENT - ćwiczenia

Ograniczenie UNIQUE - wykład

Ograniczenie UNIQUE - ćwiczenia

Ograniczenie CHECK - wykład

Ograniczenie CHECK - ćwiczenia

Ograniczenie NOT NULL - wykład

Ograniczenie NOT NULL - ćwiczenia

Klucz obcy

Ograniczenie FOREIGN KEY - wykład

Ograniczenie FOREIGN KEY - ćwiczenia

ON DELETE/ON UPDATE ... - wykład

ON DELETE/ON UPDATE ... - ćwiczenia

Relacje

Relacje, diagram ERD - wykład

Relacja One-To-One - wykład

Relacja One-To-One - ćwiczenia

Relacja One-To-Many - wykład

Relacja One-To-Many - ćwiczenia

Relacja Many-To-Many - wykład

Relacja Many-To-Many - ćwiczenia

Modyfikacja tabeli

Instrukcja ALTER TABLE - wykład

Instrukcja ALTER TABLE - ćwiczenia

----- DML - Data Manipulation Language -----

Wstęp

Wstawianie danych

Instrukcja INSERT INTO .... - wykład

Instrukcja INSERT INTO ... - ćwiczenia

Instrukcja INSERT INTO ... SELECT ... - ćwiczenia

Aktualizacja danych

Instrukcja UPDATE ... SET ... - wykład

Instrukcja UPDATE ... SET ... - ćwiczenia

Usuwanie danych

Instrukcja DELETE FROM ... - wykład

Instrukcja DELETE FROM ... - ćwiczenia

----- Widoki -----

Wstęp

Widoki

Widoki - wykład

Widoki - ćwiczenia

----- Wyzwalacze -----

Wstęp

Wyzwalacze

Wyzwalacze - wykład

Wyzwalacze - ćwiczenia

Wyzwalacze - ćwiczenia


3758096

Udemy ID

1/7/2021

Course created date

1/31/2021

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by