Udemy

Platform

Polski

Language

Programming Languages

Category

Programowanie w języku Python - od A do Z - 2021

Naucz się jednego z najpopularniejszych języków programowania i otwórz sobie drzwi do kariery w IT! - Python

4.70 (513 reviews)

Students

16 hours

Content

Sep 2021

Last Update
Regular Price

Topics


What you will learn

Spyder - prawdopodobnie najlepsze IDE do nauki Pythona

Fundamenty języka Python

Struktury danych

Kontrola przepływu programu

Zapis i odczyt do pliku

Funkcje i wyrażenie lambda

Generowanie własnych modułów i pakietów

Omówienie wybranych pakietów wbudowanych w język Python

Tworzenie własnych programów w Pythonie

Paradygmat programowania obiektowego

Testy jednostkowe


Description

---------------------------------------------------------

REKOMENDOWANE ŚCIEŻKI UCZENIA

---------------------------------------------------------

PYTHON DEVELOPER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest


SQL DEVELOPER:

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


DATA SCIENTIST / MACHINE LEARNING ENGINEER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia


DATA SCIENTIST / DEEP LEARNING ENGINEER

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych - Tensorflow 2.0 + Keras

 • Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

 • Artificial Intelligence – Computer Vision w języku Python


BI ANALYST / DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Twórz nowoczesne aplikacje webowe w Pythonie - Dash, Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia


BIG DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Big Data, Hadoop oraz MapReduce w języku Python

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


ENG:

 • 200+ Exercises - Programming in Python - from A to Z

 • 210+ Exercises - Python Standard Libraries - from A to Z

 • 150+ Exercises - Object Oriented Programming in Python - OOP

 • 100+ Exercises - Unit tests in Python - unittest framework

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - NumPy

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - Pandas

 • 100+ Exercises - Python - Data Science - scikit-learn

 • 250+ Exercises - Data Science Bootcamp in Python

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part II


-------------------
OPIS KURSU
-------------------

Stephen Hawking powiedział kiedyś: "whatever you want to uncover the secrets of the universe, or you just want to pursue a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to learn".  Te słowa jakże znamiennie wybrzmiewają w dzisiejszych czasach. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość zależeć będzie w dużej mierze od postępu technologicznego i ludzi, którzy będą w stanie ten postęp kreować. Jak pokazują dane, utrzymujące się ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w sektorze technologii powoduje, że zarobki w branży także są bardzo satysfakcjonujące.

Wzrost popularności języka Python

Python jest językiem programowania o bardzo szerokim zastosowaniu. Zdominował takie dziedziny jak data science czy machine learning. Pozwala także na tworzenie aplikacji internetowych (np. framework Django).

Język Python świetnie nadaje się do przetwarzania, przygotowania, analizy i modelowania danych. Został stworzony z myślą o prostocie. Dzięki temu jest przyjazny dla początkujących programistów i jest jednym z najczęściej rekomendowanych języków programowania na początku przygody z IT. Na przestrzeni ostatnich lat i rosnącej popularności sztucznej inteligencji Python wyrósł na gwiazdę w tym sektorze. Powstało sporo potężnych bibliotek do machine learningu, czy deep learningu. Przykładem może być stworzona przez Google biblioteka Tensorflow. Platforma GitHub z kolei podała, iż w 2019 roku język python uplasował się na drugiej lokacie pod względem popularności wśród wszystkich języków programowania.

Wszechstronność Zastosowań

Języka Python możemy używać na bardzo wielu poziomach. Czy to u siebie w domu, w biurze, czy uruchamiając skrypty w chmurze. W połączeniu z mnogością zastosowań i doskonałym zestawem narzędzi takich jak PyCharm, Spyder, Jupyter Notebook, Zeppelin, IPython i innymi bibliotekami środowisko pracy w Pythonie wyróżnia się wydajnością, produktywnością i doskonałą elastycznością.


Screenshots

Programowanie w języku Python - od A do Z - 2021
Programowanie w języku Python - od A do Z - 2021
Programowanie w języku Python - od A do Z - 2021
Programowanie w języku Python - od A do Z - 2021

Content

Konfiguracja Środowiska

Wskazówki - jak korzystać z kursu?

Repozytorium kursu - Github

Repozytorium kursu - GitHub

Instalacja Anacondy i Hello World

Podstawy

Wprowadzenie do programu Spyder

Drukowanie wyników do konsoli - funkcja print()

Ćwiczenie 1

Drukowanie wyników do konsoli - funkcja print() cz. 2

Ćwiczenie 2

Obliczenia w Pythonie

Ćwiczenie 3

Wprowadzanie wartości przez użytkownika - funkcja input()

Konwencja nazewnictwa zmiennych

Operator wycinania

Ćwiczenie 4

Typy danych

Ćwiczenie 5

Dane tekstowe i metody

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

Podsumowanie: Podstawy

Struktury Danych

Zbiory

Ćwiczenie 1

Tuple

Ćwiczenie 2

Listy

Ćwiczenie 3

Listy - wycinanie

Ćwiczenie 4

Listy - metody

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Słowniki

Ćwiczenie 7

Ćwiczenie 8

Podsumowanie: Struktury Danych

Kontrola Przepływu Programu

Wartości logiczne

Ćwiczenie 1

Instrukcje Warunkowe

Ćwiczenie 2

Instrukcje Warunkowe cz. 2

Ćwiczenie 3

Instrukcje Warunkowe cz. 3

Ćwiczenie 4

Instrukcje Warunkowe cz. 4

Ćwiczenie 5

Pętle for

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

Instrukcja break

Ćwiczenie 8

Instrukcja continue

Ćwiczenie 9

Pętle for - jeszcze więcej przykładów

Pętle while

Ćwiczenie 10

Pętle while - jeszcze więcej przykładów

Podsumowanie: Kontrola Przepływu Programu

Input/Output - czytanie i zapisywanie plików w Pythonie

Wczytywanie plików

Tryby odczytu pliku

Ćwiczenie 1

Wczytywanie plików - przykłady

Ćwiczenie 2

Zapisywanie do pliku

Ćwiczenie 3

Zapisywanie do pliku - przykład

Podsumownaie: Input/Output

Funkcje

Funkcje wbudowane

Ćwiczenie 1

Definiowanie własnych funkcji

Ćwiczenie 2

Definiowanie własnych funkcji cz. 2

Ćwiczenie 3

Dokumentowanie funkcji

Wyrażenie lambda

Ćwiczenie 4

Przekazanie dowolnej liczby argumentów: *args

Ćwiczenie 5

Przekazanie dowolnej liczby argumentów: *kwargs

Ćwiczenie 6

Projekt - generator logów

Zakres zmiennych - global, local, nonlocal

Generatory

Ćwiczenie 7

Podsumowanie: Funkcje

Przekształcanie listy, słownika, zbioru

List comprehension

Ćwiczenie 1

Dict Comprehension

Ćwiczenie 2

Dict Comprehension cz. 2

Set Comprehension

Ćwiczenie 3

Podsumowanie: Przekształcanie listy, słownika, zbioru

Moduły i pakiety

Moduły

Pakiety

Wbudowane pakiety

Pakiet os

Pakiet sys: Uruchamianie skryptów z poziomu PowerShell'a i Bash'a

Pakiet sys: Specjalna zmienna __name__

Pakiet sys: Uruchamianie skryptów z argumentami

Programowanie Obiektowe (Object-Oriented Programming)

Wprowadzenie do programowania obiektowego (klasa, obiekt, atrybut, metoda)

Specjalny parametr self

Konstruktor i metody

Dekorator @staticmethod

Dekorator @classmethod

Projekt: Magazyn cz. 1

Projekt: Magazyn cz. 2

Dziedziczenie klas

Dziedziczenie wielokrotne klas

Dziedziczenie wielokrotne klas - problem

Dziedziczenie wielopoziomowe klas

Zmienne publiczne, chronione i prywatne

Metody magiczne

Projekt - Funkcja Kwadratowa

Testy Jednostkowe (Unit Test)

Wyłapywanie błędów

Wyrażenie assert

Pakiet unittest - krok po kroku

Podstawowe metody asercji

Metody asercji - kolekcje

Pomijanie pewnych testów

Warunkowe pomijanie testów

Testowanie błędu

Testowanie dzięki dokumentacji - doctest

BONUS: Kupony na inne kursy

Grupa na Facebook'u

Recenzja

Bonus


Reviews

P
Patrycja7 January 2021

Kurs bardzo mi się spodobał. Wszystkie zadania z kursu robiłam równolegle z prowadzącym, który ma świetne, dydaktyczne podejście. Kurs zawiera sporo treści, dzięki temu mam wiele przydatnych notatek na przyszłość. Szybkość kursu w zależności od znajomości tematu można zwiększać do 1.25 bądź 1.5 :) Dziękuję!!! :)

A
Adamatusz3 January 2021

Kurs jest bardzo dobry, pierwsze filmiki trochę mnie nudziły, bo były tam rzeczy które już znałem, ale to normalne Pozdrawiam

N
Nikolabienias14 December 2020

Wszystko bardzo dobrze wytłumaczone, idealnie do osób które wcześniej nie miały nic wspólnego z programowaniem.

W
Wiktor28 November 2020

Świetny kurs na wejście do "wężowatego świata". Autor wie co robi, wie jak przekazać wiedzę i wszystko co pokazuje jest przez niego dogłębnie omawiane.

A
Adam29 October 2020

Zdecydowanie polecam dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z Pythonem. Zaletą kursu są krótkie filmiki (max. 30min), w którym tłumaczone jest wybrane zagadnienie (a nie 1-2h lekcje na raz, co często komplikuje sprawę i zniechęca do nauki). Dodatkowo, w miarę możliwości, zagadnienia są rozjaśniane poprzez liczne i co najważniejsze praktyczne przykłady. Warto dodać, że wspaniałym uzupełnieniem tego kursu jest '200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z', gdzie znaleźć można jeszcze więcej przykładów do samodzielnego przetrenowania umiejętności nabytych w tymże kursie.

B
Bartej20 October 2020

Spoko, ale zainstalowała mi się nowsza wersja spydera i występują różnice. Nie ma poruszanego tematu nazewnictwa.

M
Michał29 August 2020

Dużo gadania o rzeczach nie istotnych . np o liczbach rzeczywistych , co nie ma nic wspólnego z tematem, odbieganie od tematu, i zdecydowanie brak przemyślanego scenariusza, wrażenie że jest to robione na szybko i niestarannie.

A
Adam12 July 2020

Kurs poprowadzony zwięźle i fachowo. Maximum wiedzy w minimalnym czasie. Sporo praktycznej wiedzy. Polecam!

W
Wojciech24 June 2020

Bardzo dobre wprowadzenie do pythonowego świata, a także jako uzupełnienie dla tych, którzy trochę już wiedzą. Dużo materiałów do nauki - przebrnięcie przez kurs (z własnym przepisywaniem skryptu i testowaniem) może zająć ładne kilkanaście dni po kilka h, mimo przyspieszania tempa odtwarzanych video o 25-50% (w zależności od preferencji i etapu nauki). Ciekawa forma testów wiedzy w formie ankiety i interaktywnych testów pythonowego kodu. Kurs został przygotowany bardzo starannie, przemyślana kolejność tematów, a w razie problemów z interpretacją bardzo dobry kontakt z Autorem. Z czystym sumieniem polecam i kontynuuję naukę z kolejnymi kursami!

M
MacIej23 June 2020

Jestem zupełnie początkujący, stawiam pierwsze kroki. Mogę polecić ten kurs każdemu kto chciałby poznać budowę języka jego gramatykę, i zrozumieć jak myśli się w Python. Kurs prowadzony krok po kroku, merytoryczny i bardzo pomocny. Paweł dzięki za włożoną pracę, wzbudziłeś moje zainteresowanie tym językiem. Moim zdaniem to jest największą zaletą kursu poza zdobytą wiedzą. rozpala iskierkę ciekawości :) Tym komentarzem odwdzięczam się za spędzony czas :)

K
Krzysztof21 May 2020

Super kurs, wszystkie tematy są jasno wyjaśnione. Szczerze polecam osobom całkiem nowym w programowaniu jak i tym którzy jakąś wiedzę już posiadają i chcą nauczyć się składni języka Python.

A
Adrian30 April 2020

Po kursie można naprawdę zacząć rozumieć o co w tym wszystkim chodzi, bardzo przemyślany schemat nauki, "atmosfera" bardzo miła, wszystkie informacje są bardzo dobrze przekazywane. Bardzo polecam, a sam zakupuję już kolejną część. Pozdrawiam :)

M
Maciej20 April 2020

Nie spodziewałem się tak dobrego kursu. Jestem w połowie a już czuję, że były to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Autor bardzo rzeczowy i dokładny, zdecydowanie polecam! Na plus kontakt z wykładowcą, rewelacja!

S
Stiffelbo20 November 2019

jako nowicjusz w temacie czuje sie dobrze prowadzony, przyswajam i utylizuje kolejne informacje. polecam

P
Pawel27 September 2019

To nie był mój pierwszy kurs na Udemy i z Pythona w ogóle. Najważniejsze dla mnie jest to , że wciagnął mnie. Bywały kursy męczace, w których prowadzący dokonywali nagle przeskoku do trudniejszych elementów jakby 'z powietrza', bez odpowiedniego wprowadzenia. Myślę, że największą zaletą kursu jest jego spójność - materiał się rozwija stopniowo i nie ma nagłych 'skoków' jeżeli chodzi o poziom trudności. Dla mnie to ważne i jak miałem okazję sprawdzić na niektórych innych kursach, jednak trudne dla autorów - a tu miłe zaskoczenie. Brawo!


2491660

Udemy ID

8/3/2019

Course created date

10/29/2019

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by