Udemy

Platform

Polski

Language

Programming Languages

Category

Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

Naucz się programowania obiektowego (OOP) w języku Python i otwórz sobie drzwi do kariery w IT! - Python

4.70 (85 reviews)

Students

10 hours

Content

Sep 2021

Last Update
Regular Price


What you will learn

przestrzenie nazw i zakresy

reguła LEGB

zakres lokalny, obejmujący, globalny, wbudowany

zastosowanie *args oraz **kwargs

4 filary programowania obiektowego

Klasy i obiekty

Abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm

Widoczność zmiennych (publiczne, chronione, prywatne)

Atrybuty klasy

Atrybuty instancji

Dekorator @property

Obliczanie atrybutów

Metoda klasy, dekorator @classmethod

Metoda statyczna, dekorator @staticmethod

Metody specjalne: __new__(), __init__(), __repr__(), __str__(), __bool__(), __len__(), __eq__(), __hash__() i wiele innych

Dziedziczenie pojedyncze (single inheritance), wielokrotne (multiple inheritance)

MRO - Method Resolution Order

Zastosowanie super()

Klasy abstrakcyjne

Klasa ABC i dekorator @abstractmethod


Description

---------------------------------------------------------

REKOMENDOWANE ŚCIEŻKI UCZENIA

---------------------------------------------------------

PYTHON DEVELOPER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest


SQL DEVELOPER:

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


DATA SCIENTIST / MACHINE LEARNING ENGINEER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia


DATA SCIENTIST / DEEP LEARNING ENGINEER

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych - Tensorflow 2.0 + Keras

 • Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

 • Artificial Intelligence – Computer Vision w języku Python


BI ANALYST / DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Twórz nowoczesne aplikacje webowe w Pythonie - Dash, Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia


BIG DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Big Data, Hadoop oraz MapReduce w języku Python

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


ENG:

 • 200+ Exercises - Programming in Python - from A to Z

 • 210+ Exercises - Python Standard Libraries - from A to Z

 • 150+ Exercises - Object Oriented Programming in Python - OOP

 • 100+ Exercises - Unit tests in Python - unittest framework

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - NumPy

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - Pandas

 • 100+ Exercises - Python - Data Science - scikit-learn

 • 250+ Exercises - Data Science Bootcamp in Python

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part II


-------------------
OPIS KURSU
-------------------

Programowanie obiektowe

Python jest jednym z najszybciej rozwijających się języków programowania i zarazem znajomość języka Python jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy w branży IT. Ucząc się programowania obiektowego (OOP) znacząco podnosimy swoje umiejętności i szansę na odniesienie sukcesu w branży.

Czy kiedykolwiek korzystałeś(aś) z zewnętrznych bibliotek i zastanawiałeś(aś) się jak tworzyć klasy i obiekty? Jak pisać kod zorientowany obiektowo? Ten kurs pokaże Ci jak zacząć tworzyć własne projekty OOP w języku Python.

Poznasz cztery główne filary programowania obiektowego:

 • abstrakcja

 • hermetyzacja (enkapsulacja)

 • polimorfizm

 • dziedziczenie

i wiele innych zagadnień związanych z programowaniem obiektowym w języku Python.

Wzrost popularności języka Python

Python jest językiem programowania o bardzo szerokim zastosowaniu. Zdominował takie dziedziny jak data science czy machine learning. Pozwala także na tworzenie aplikacji internetowych (np. framework Django, Flask).

Język Python świetnie nadaje się do przetwarzania, przygotowania, analizy i modelowania danych. Został stworzony z myślą o prostocie. Dzięki temu jest przyjazny dla początkujących programistów i jest jednym z najczęściej rekomendowanych języków programowania na początku przygody z IT. Na przestrzeni ostatnich lat i rosnącej popularności sztucznej inteligencji Python wyrósł na gwiazdę w tym sektorze. Powstało sporo potężnych bibliotek do machine learningu, czy deep learningu. Przykładem może być stworzona przez Google biblioteka Tensorflow. Platforma GitHub z kolei podała, iż w 2019 roku język python uplasował się na drugiej lokacie pod względem popularności wśród wszystkich języków programowania.

Nie da się być dobrym Python Developerem bez znajomości programowania obiektowego. Jest to absolutny fundament. Nauka programowania obiektowego w języku Python pozwala wejść na kilka poziomów wyżej. Zatem do dzieła!


Screenshots

Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z
Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z
Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z
Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

Content

Wprowadzenie

Słowo wstępu

Konfiguracja środowiska

Konfiguracja Google Colab + Anaconda

Wymagania

Wymagania do kursu

-----Przypomnienie-----

Słowo wstępu

Przestrzenie nazw i zakresy

Przestrzenie nazw i zakresy - wykład

Przestrzenie nazw i zakresy - ćwiczenia

Reguła LEGB

Reguła LEGB - wykład

Reguła LEGB - zakres lokalny

Reguła LEGB - zakres obejmujący cz. I

Reguła LEGB - zakres obejmujący cz. II

Reguła LEGB - zakres globalny cz. I

Reguła LEGB - zakres globalny cz. II

Reguła LEGB - zakres lokalny vs. obejmujący vs. globalny

Reguła LEGB - zakres wbudowany

Przestrzenie nazw i zakresy - ciąg dalszy

Instrukcja global

Instrukcja nonlocal

list/dict/set comprehension

Obsługa wyjątków

Pomocnicze funkcje wbudowane

Przypomnienie *args oraz **kwargs

Zastosowanie *args, **kwargs

*args oraz **kwargs

-----Programowanie obiektowe - OOP-----

Programowanie obiektowe - 4 filary

Programowanie obiektowe - 3 etapy

Klasy i obiekty - wykład

Klasy - podstawy

Definiowanie klasy - wykład

Definiowanie klasy - ćwiczenia

Funkcja wbudowana type()

Definiowanie klasy - ćwiczenia c. d.

Tworzenie instancji klasy

Tworzenie klasy - __new__() + __init__()

Funkcja isinstance()

Przykład - biblioteka pandas, klasa DataFrame

Atrybuty klasy

Atrybuty klasy - wykład

Wbudowane atrybuty klasy

Atrybuty klasy zdefiniowane przez użytkownika cz. I

Atrybuty klasy zdefiniowane przez użytkownika cz. II

Atrybuty klasy zdefiniowane przez użytkownika cz. III

Atrybuty klasy zdefiniowane przez użytkownika cz. IV

Wywoływalne atrybuty klasy

Atrybuty klasy - zadanie

Atrybuty klasy - rozwiązanie

Atrybuty klasy - zadanie

Atrybuty klasy - rozwiązanie

Atrybuty klasy - przykład

Method Resolution Order - atrybut __mro__

Atrybuty instancji

Tworzenie instancji klasy

Wbudowane atrybuty klasy vs. atrybuty instancji

Atrybuty instancji

Atrybuty instancji - przykład

Wywoływalne atrybuty instancji

Atrybuty instancji - przykład

Atrybuty instancji - przykład

Atrybuty instancji - zadanie

Atrybuty instancji - rozwiązanie

Przestrzeń nazw klasy oraz instancji

Dostęp do atrybutu klasy z poziomu funkcji/metody

Dostęp do atrybutu instancj z poziomu funkcji/metody

Dostęp do atrybutu klasy i instancji

Dostęp do atrybutu klasy i instancji - przykład

Metoda __init__()

Metoda __init__() - wstęp

Tworzenie instancji klasy - kroki

Metoda __init__() - przykład

Metoda __init__() - zadanie

Metoda __init__() - rozwiązanie

Metoda __init__() - przykład

Metoda __init__() - *args

Metoda __init__() - *kwargs

Metoda __init__() - zadanie

Metoda __init__() - rozwiązanie

Metoda __init__() + walidacja

Metoda __init__() - zadanie

Metoda __init__() - rozwiązanie

Metoda __init__() - przykład

Metoda __init__() - przykład

Widoczność zmiennych

Zmienne publiczne, chronione i prywatne na poziomie klasy

Zmienne publiczne, chronione i prywatne - przykład

Zmienne publiczne, chronione i prywatne na poziomie instancji

Zmienne publiczne, chronione i prywatne - przykład

Hermetyzacja / Enkapsulacja

Hermetyzacja

Walidacja atrybutów

property() - fget

property() - fget + fset

property() - fget + fset + fdel

property() - fget + fset + fdel + doc

Dekoratory - przypomnienie

Dekoratory - przypomnienie

Dekoratory - przykład

Dekorator @property

Dekorator @property

Dekorator @property

Dekorator @property - przykład

Obliczanie atrybutów

Obliczanie atrybutów - przykład

Obliczanie atrybutów - przykład

Obliczanie atrybutów - przykład

Obliczanie atrybutów - przykład

Obliczanie atrybutów - przykład

Obliczanie atrybutów - przykład

Obliczanie atrybutów - przykład

Metoda klasy - dekorator @classmethod

Metoda klasy - dekorator @classmethod

Metoda klasy vs. metoda instancji

Metoda klasy - przykład

Metoda klasy - przykład

Metoda statyczna - dekorator @staticmethod

Metoda statyczna - dekorator @staticmethod

Metoda statyczna - przykład

Metoda statyczna - przykład

Metody specjalne

Metoda __new__() oraz __init__()

Metoda __new__() oraz __init__() - przykład

Metoda __repr__()

Metoda __str__()

Metoda __len__()

Metoda __bool__()

Operatory dwuargumentowe - __add__()

Operatory dwuargumentowe - __sub__()

Operatory dwuargumentowe - __mul__()

Operatory dwuargumentowe - __truediv__() oraz __floordiv__()

Operatory dwuargumentowe - przykład

Rozszerzone przypisanie - __iadd__()

Operatory porównania- __eq__() oraz __ne__()

Operatory porównania- __lt__() oraz __le__()

Metoda __hash__() oraz __eq__()

Metoda __call__()

Metody specjalne - zadanie

Metody specjalne - rozwiązanie

Dziedziczenie

Dziedziczenie - wykład

Dziedziczenie klas

Dziedziczenie pojedyncze - Single Inheritance

Dziedziczenie klas - zadanie

Dziedziczenie klas - rozwiązanie

MRO - Method Resolution Order

Nadpisywanie metod - Method overriding

Nadpisywanie metod wbudowanych

Nadpisywanie metod - przykład

Nadpisywanie metod - przykład

Dziedziczenie klas - przykład

Dziedziczenie klas - super()

Dziedziczenie klas - super() - przykład

Dziedziczenie wielopoziomowe - Multilevel Inheritance

Dziedziczenie wielokrotne - Multiple Inheritance

Klasy abstrakcyjne

Klasy abstrakcyjne - klasa ABC oraz dekorator @abstractmethod

Klasy abstrakcyjne - zadanie

Klasy abstrakcyjne - rozwiązanie

Klasy abstrakcyjne - przykład

Klasy abstrakcyjne - zadanie

Klasy abstrakcyjne - rozwiązanie

Klasy abstrakcyjne - przykład

BONUS: Kupony na inne kursy

Grupa na Facebooku

Recenzja

Rekomendowane ścieżki uczenia

Bonus


Reviews

M
Michał18 August 2021

Moim zdaniem super kurs, Wszystko jasno wytłumaczone, dużo przykładów. Duży plus za zadania do zrobienia (tak na prawdę mogłoby być ich jeszcze więcej ;) )

K
Kacper16 August 2021

Solidny kurs zawierający szeroki zakres pojęć związanych z programowaniem obiektowym. Jestem w 100% zadowolony. Zbita i skompresowana do konkretów forma sprawia, że nauka jest przyjemna. Aby solidnie opracować całość poświęciłem +/- 35-40h.

R
Rafał27 July 2021

Kurs wyczerpujący temat w 100 % jednak co moim zadaniem autor powinien poprawić to gdy zaczyna nowe zagadnienie tłumaczyć je na mniej rozbudowanych przykładach ponieważ duża ilość kodu zaciemnia to co autor próbuje przekazać.

W
Wojciech16 May 2021

Wszytsko fajnie ale brakło praktycznych zadań z całą wiedzą zebraną z wszystkich zagadnień - miniprojekt

M
Michał28 April 2021

Kurs przeprowadził mnie przez najważniejsze aspekty OOP w Pythonie. Kurs wymaga od uczestnika ciągłego pisania kodu, co uważam za super sposób na nauczenie się programowania. Nowe pojęcia były wprowadzane powoli i zawsze następowało po nich dużo powtarzania nowo poznanych informacji. Nie daję 5/5, ponieważ chciałem się więcej dowiedzieć o klasach abstrakcyjnych w Pythonie i gdzie można ich użyć.

A
Adam25 April 2021

Przebrnąłem przez wiele kursów języka Python i przez prawie całą ścieżkę python developer stworzoną przez Ciebie. Materiał jest naprawdę solidny i sensownie podzielony (dodatkowy plus za ćwiczenia). Mam jedynie sugestię - może warto byłoby zrobić jeszcze dział/kurs, w którym stworzony zostanie od A do Z jakiś złożony projekt? Pozdrawiam, Adam

W
Waldemar22 April 2021

Faktycznie tłumaczy zagadnienia z programowania obiektowego- chyba najlepszy z kursów które widziałem do tej pory. Tematy są tak długo wałkowane na przykładach, aż stanie się to jasne.

S
Sylwia27 March 2021

Świetny kurs dzięki któremu uporządkowałam swoją wiedzę i na pewno ją wzbogaciłam. Serdecznie polecam!

K
Konrad16 March 2021

Zajebiście kompleksowy kurs. Robiłem bootcamp w jednej ze szkół ale tam OOP było poruszone po macoszemu przez co nie dokońca wiedziałem o co w tym chodzi. Tutaj nie mam tego problemu, widać że autor kursu ma więdze co jest potrzebne oraz wizje w jakim kierunku nas prowadzić od początku do końca. Jeden z lepszych instruktorów jakich miałem okazję słuchać :) Gorąco pozdrawiam i serdecznie dziękuje za kurs ! :)


3421082

Udemy ID

8/15/2020

Course created date

10/23/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by