Udemy

Platform

Türkçe

Language

Web Development

Category

Sıfırdan Her Yönüyle JavaScript & Node.JS

JavaScript, Node.JS, MongoDB, Nginx, Redis, Socket.IO ve Express ile Yazılım Geliştirin -> İNDİRİM KODU: PROMO56

4.35 (1408 reviews)

Students

20.5 hours

Content

Mar 2019

Last Update
Regular Price

WES BOS
Wes Bos
Build 30 things in 30 days with 30 tutorials
FREE COURSE

What you will learn

JavaScript ve NodeJS'i sıfırdan öğreneceksiniz.

NodeJS'e her yönüyle hakim olacaksınız.

SocketIO ile Real-Time web uygulamaları geliştirebileceksiniz.

EcmaScript 6 standartlarına uygun kod yazabileceksiniz.

Express Framework'ü derinlemesine öğreneceksiniz.

MongoDB dünyasına hakim olacaksınız.

Express ve MongoDB ile Restful API geliştirebileceksiniz.

NodeJS ile Unit Test nasıl yazılır öğreneceksiniz.

Yazdığınız uygulamayı Heroku ve Digitalocean'a nasıl deploy edeceğinizi öğreneceksiniz.

Nginx'e hakim olacak ve "Load Balance" yaparak daha stabil ve ayakta kalabilir mimariler inşa edebileceksiniz.

Websocket protokolünün arkasındaki mimariyi anlayacaksınız.

PassportJS ile sosyal login işlemlerini öğreneceksiniz.


Description

Neleri konuşacağız?

Bu sette Node.JS nedir dedikten sonra, bir iki örnekle konu kapanmayacak. Yani konumuz sadece Node.JS değil. Mesela yazdığınız Node uygulamasını scale edemezseniz bunun hiçbir anlamı yok. Bunun için "Load Balancing (Yük Dengeleme)"  konusunu konuşacağız. Test ve deploy işlemlerini otomatize edemedikten sonra neyleyim ben öyle Node'u. Bu yüzden "Continuous Integration (Sürekli Entegrasyon)" ve bununla beraber "Travis CI" konuşuyor olacağız. Yani bir Node projesi geliştirirken bununla birlikte ne gibi sistemlere ihtiyaç duyarız bunları da konuşacağız.


JavaScript
Bir kere iyi bir JavaScript temeli atacağınıza inanıyorum. Node.JS ile çalışırken JavaScript'in çalışma mantığına hakim olmak çok önemli. JavaScript'in çalışma mantığına hakim olmadan Node.JS ile geliştirme yapmaya çalışan nice yiğitler heba oldu gitti bu yolda. JavaScript'in diğer dillerden farkı üstüne basıla basıla "Temel Javascript" bölümünde anlatıldı. 


EcmaScript 6
EcmaScript'in ne olduğunu öğrenecek ve EcmaScript 6 ile birlikte gelen yeni özellikleri anlamaya çalışacağız. Let, Const, Promise, Async / Await, Inter Milan bunları uzun uzun konuşacağız.


Express Framework
Node.JS dünyasının en popüler framework'ü şüphesiz Express. Geliştirme ortamını hızlıca ayağa kaldırabilen ve hafif yapısıyla işleri epey kolaylaştıran Express Framework neyin ne'si kimin fesi anlayacağız. Pug Tema Motoru, Routing ve Middleware kavramlarının ne olduğunu burada öğreneceğiz.


MongoDB
NoSQL'in ne olduğunu konuşacak ve günümüzün en popüler NoSQL veritabanlarından biri olan MongoDB'yi anlamaya çalışıp ne zaman ihtiyacımız olduğunu öğreneceğiz.


Restful API Geliştirme Projesi
MongoDB üzerinde çalışma yapmaya başladıktan sonra Express ve MongoDB ile Restful API geliştirme projesi yapacağız. Bu bölüm bir proje olacak. Express'i ve MongoDB'yi daha iyi bir şekilde burada anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu projede oturum yönetimini JSON Web Token (JWT) ile yapacağız.


Mocha ve Chai ile Unit Testing
Ülkemizde pek yazılmasa da, yazılım kalitesini belirleyen olmazsa olmaz kavramlardan biri tartışmasız yazılım testleridir. Biz de bu eğitim içinde geliştirmiş olduğumuz Restful API için Mocha ve Chai ile Unit Testler yazacağız. Elbette yazmakla kalmayacak neden test yazmamız gerektiğini de öğreneceğiz.


Deploy
Node.JS'e yeni başlayanların en çok zorlandığı konulardan biri yazmış oldukları uygulamayı deploy etmek. PaaS servislerinden Heroku ve IaaS servislerinden DigitalOcean için deploy sürecinin nasıl olduğunu kavrayacağız.


Travis CI ile Continuos Integration (Sürekli Entegrasyon)
Continuos Integration nedir? Neden ihtiyaç duyarız sorularını yanıtlayacağız. Travis CI ile sürekli entegrasyon işlemlerini anlayacağız. Travis CI ve GitHub aracılığı ile otomatik test ve deploy sürecini öğreneceğiz.


Nginx Reverse Proxy ile Load Balancing
Günümüzün modern web uygulamalarının olmazsa olmaz kavramlarından biri şüphesiz Load Balancing. Bin kişi girince çöken siteyi ne edeyim ben? Yok mu bunun bir çıkar yolu? Var babacım, gelen yükü farklı klon sunuculara böleceğiz. Bunu da Nginx ile yapacağız.

Bu bölümde Nginx'in ne olduğunu anlayacak ve Node.JS ile nasıl bir arada kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Uygulamamızın yükünü farklı sunuculara dağıtacağız, kafamız rahat olacak ve peşin satan esnaf oturuşu yapacağız.


Vagrant
"Nginx ile Load Balancing" bölümünde sunucularımızı Vagrant ile ayağa kaldıracağız. "Vagrant nedir? Nasıl kullanılır? Vagrant yapılandırması nasıl yapılır?" gibi sorulara cevap bulabileceksiniz. 


Redis
Öyle zannediyorum ki, Redis'in nam'ını sağır sultan bile duymuştur. Bir NoSQL veritabanı olan Redis'e arkadaşları "Hız Canavarı" diyor. Bu canavarı eğitimimizde kendi doğal ortamında göreceğiz. Direkt uygulama üzerinde. Hem de chat uygulaması üzerinde. 


Projeler

- Bölüm 14:  Express ve MongoDB ile Restful API Geliştirme Projesi

- Bölüm 22:  Socket.IO ve Angular.JS ile Real-time "Live Balls" Uygulaması

- Bölüm 23:  Socket.IO ve Redis ile Gelişmiş Chat Sistemi


Screenshots

Sıfırdan Her Yönüyle JavaScript & Node.JS
Sıfırdan Her Yönüyle JavaScript & Node.JS
Sıfırdan Her Yönüyle JavaScript & Node.JS
Sıfırdan Her Yönüyle JavaScript & Node.JS

Content

Tanıtım Videoları

Socket.IO ile Real-time "Live Balls" Uygulaması Trailer

Giriş

GitHub Repoları

Event driven / Non blocking nedir ?

Node.JS nedir ?

Node.JS nasıl çalışır ?

"Hello world" uygulaması

IDE Seçimi

Webstorm

Node.JS Kurulumu

Linux için

Mac için

Windows için

Temel JavaScript

console.log() metodu

Değişkenler

Büyük-küçük harf duyarlılığı

Açıklama satırları

Birleştirme operatörü

Aritmetik operatörler

Karşılaştırma operatörleri

Mantıksal operatörler

Koşullandırmalar

Fonksiyonlar

Callback Fonksiyonlar

setTimeout fonksiyonu

setInterval fonksiyonu

Callback fonksiyonlar - 2

Scope kavramı

Döngüler: For

Döngüler: While

Döngüler: Do While

Nesneler

Diziler

Javascript istisna yönetimi (try, catch, throw, finally)

"use strict" ifadesi

EcmaScript 6

EcmaScript Nedir ?

WebStorm üzerinde ES6'yı aktive etme

var,let,const ve farkları

Template Literal

Destructing

Destructing-2

Spread operator

Arrow functions

Promise yapısı

Async / Await

Async / Await hata yakalama

Modül Sİstemi

Module.exports ve require

Node Paket Yöneticisi (NPM)

Paket nedir ?

Paket yükleme ve kullanma

Yerel ve global paketler

Package.json dosyası ve paket güncelleme işlemleri

Bağımlılık yönetimi

Script tanımla

Paket kaldırma

Events (Olaylar) ve I/O İşlemleri

Olaylar (Events & Event Emitter)

__filename ve __dirname

Diskten dosya okuma

Dosya oluşturma ve yazma

Dosya silme

Node.JS ve HTTP

Basit bir HTTP sunucusu oluşturmak

Nodemon nedir ? Nasıl kullanılır ?

Bir HTML dökümanı serve etmek

HTTP metodları

Basit bir yönlendirme yapısı

Streams (Yayınlar)

Stream nedir?

Okunabilir Stream oluşturmak (fs.createReadStream())

Yazılabilir Stream oluşturmak (fs.createWriteStream())

Bellek performans testleri (Stream kullanımından önce ve sonra)

Express Framework

Express nedir?

Merhaba Express

Pug: Pug nedir ?

Pug: Pug dosyasını render etmek

Pug: Parametre olarak değişken göndermek

Pug: Include

Pug: Açıklama satırları

Pug: Değişken tanımlamak

Pug: If kontrolü

Pug: Döngüler

Pug: Layout ve Block yapısı

Express statik klasör belirleme

Rotalar (Routing): Giriş

Rotalar: Get isteklerine parametre atamak

Rotalar: Router nesnesi

Ara katman (Middleware)

Ara katman (Mİddleware)-2

Express hata yönetimi

Express Uygulama Oluşturucu

NoSQL ve MongoDB

NoSQL nedir? Ne zaman ihtiyaç duyarız?

MongoDB kurulumu (Linux & Windows)

MongoDB Kurulumu (Mac)

MongoDB komut satırı arayüzü (Mongo CLI)

Robomongo

Veritabanı oluşturma ve mongoose ile bağlanma

Mongoose bağlantı ayarları - 2

Mongoose: Şemalar: Şema oluşturma ve kayıt ekleme

Mongoose: Şemalar: Veri tipleri

Mongoose: Şemalar: Type, Default, Required, Unique

Sorgu yapmak (Find)

Tüm kayıtları seçmek

Tekil sorgu yapmak (findOne)

ID bazlı sorgu yapmak (findById)

Veri güncelleme (update)

Upsert anahtar kelimesi

Id bazlı güncelleme yapmak (findByIdAndUpdate)

Veri silme (findOneAndRemove, remove)

Sıralama işlemleri (sorting)

Limit belirleme ve atlama yapma (limit, skip)

Aggregate: $match operatörü

Aggregate: $group operatörü

Aggregate: $project operatörü

Aggregate: $sort, $limit, $skip operatörleri

Aggregate: $lookup operatörü ile join işlemleri

$exists operatörü

Şemalarda validasyon işlemleri

Express ve MongoDB ile Restful API Geliştirme Projesi

Movie API tanıtımı

Git ve Github ayarları

İlk commit

EcmaScript 6 ayarları

Bilgilendirme (mLab)

MongoDB Ayarları

mLab Düzeltme

Movie şemasının hazırlanması

Movie şemasının hazırlanması - 2

Movies endpoint'i için route ayarları

Movies endpoint'i için post metodunun yazılması (/api/movies [POST] )

Readme dosyasının düzenlenmesi

Readme dosyasının düzenlenmesi - 2

Tüm filmleri listeleyen endpoint'in yazılması (/api/movies [GET])

Film detay endpoint'inin yazılması (/api/movies/:movie_id [GET] )

Hata yönetimi

Film güncelleme endpoint'inin yazılması (/api/movies/:movie_id [PUT])

Güncelleme işleminde new operatörü (MongoDB)

Film silme endpoint'inin yazılması (/api/movies/:movie_id [DELETE])

Top10 endpoint'inin yazılması ( /api/movies/top10 [GET] )

Between endpoint'inin yazılması (/api/movies/:start_year/:end_year [GET])

Directors endpoint'i post metodunun yazılması (/api/directors [POST])

Tüm yönetmenleri listeleyen endpoint'in yazılması (/api/directors [GET])

Yönetmen detay endpoint'inin yazılması (/api/directors/:director_id [GET] )

Yönetmen güncelleme endpoint'inin yazılması (/api/directors/:director_id [PUT])

Yönetmen silme endpoint'inin yazılması (/api/directors/:director_id [DELETE])

Tüm filmleri listeleyen endpoint'in düzenlenmesi (/api/movies [GET])

Movie şeması validasyon işlemleri

Director şeması validasyon işlemleri

JSON Web Token (JWT) İle Oturum Yönetimi

Kullanıcı kayıt endpoint'inin yazılması (/register [POST])

Bcrypt ile parola şifreleme

Json Web Token(JWT) nedir? Nasıl çalışır?

Jsonwebtoken ile token oluşturma servisinin yazılması

Token verify middleware'ının yazılması

Restful API için Unit Test Yazmak (Mocha & Chai)

Neden test yazarız?

Test ortamının hazırlanması ve ilk test kodu (describe ve it kavramları)

Package.json dosyasına test script'i eklemek

/api/movies/ [GET] testinin yazılması

/api/movies/ [POST] testinin yazılması

/api/movies/:movie_id [GET] testinin yazılması

/api/movies/:movie_id [PUT] testinin yazılması

/api/movies/:movie_id [DELETE] testinin yazılması

Describe düzenlemesi

Heroku ve Deploy İşlemleri

Heroku nedir? IaaS nedir? PaaS nedir?

Heroku deploy işlemleri

Heroku web arayüzü

Travis CI ile Sürekli Entegrasyon (Continuous Integration)

Sürekli entegrasyon nedir?

Travis CI nedir? Nasıl kullanılır?

Travis CI ve Github ile otomatik deploy işlemleri

Travis CI'de Cron Jobs ve Build Trigger oluşturma

Github üzerinde build durumunun gösterilmesi

DigitalOcean Üzerine Deploy İşlemleri

DigitalOcean nedir? Droplet nasıl oluşturulur?

Sunucuya Node.JS kurulumu

Uygulamanın deploy edilmesi

PM2 nedir? Nasıl kullanılır?

Bazı PM2 komutları

Nginx Reverse Proxy ile port yönlendirme

Nginx ile Load Balancing (Yük Dengeleme)

Yük dengeleme nedir? Neler yapacağız?

Vagrant ve VirtualBox kurulumları

Vagrant yapılandırmaları

Server-1 için Nginx kurulumu

Server-2 ve Server-3 için Node.JS kurulumu

Uygulama sunucularının ayağa kaldırılması

Nginx Load Balance konfigürasyonunun yapılması

Load Balancing performans testleri (Apache Benchmark Tool)

Websocket Temelleri ve Socket.IO

Websocket nedir?

Server ve Client arasında TCP bağlantısı oluşturmak

Socket.on ve Socket.emit

Emit işleminde data göndermek

Bağlı olan diğer clientlara mesaj göndermek (broadcast.emit)

Socket.IO Namespace ve Room farkları

Socket.IO Namespaces (İsim Uzayları)

Namespace oluşturmak, bağlanmak ve broadcast etmek

Socket.IO Rooms (Odalar)

Room (oda) oluşturmak ve sadece room üyelerine mesaj göndermek

Leave metodu ile odadan ayrılma işlemi

Leave metodunda son bağlantının da ayrılması durumu

Socket ID nedir?

Bağlı olunan oda(room)ları listelemek

Socket.IO Client: reconnectionAttempts, reconnectionDelay, reconnection

Socket.IO Client: reconnect_attempt, reconnect_error ve reconnect event'ları

Socket.IO ve Angular.JS ile Real-time "Live Balls" Projesi

Uygulama Tanıtımı

GitHub Repo Yapılandırması

Express Kurulumu

Arayüzün entegre edilmesi

Bower kurulumu

Angular modülünün yazılması

Socket.IO implementasyonu

Angular.JS indexFactory servisinin yazılması

newUser Event'inin yazılması

newUser Event'inin yazılması - 2

Disconnect event'inin yazılması

Kullanıcının oyun alanında gösterilmesi

Oyuncu animasyon işlemlerinin yapılması

Giriş yapan yeni kullanıcının oyun alanında realtime gösterilmesi

Animasyon işleminin tüm kullanıcılarda realtime gösterilmesi

Her oyuncuya farklı renk atamasının yapılması

Chat sisteminin hazırlanması - 1

Chat scroll işleminin yapılması

Chat sisteminin hazırlanması - 2

Mesaj baloncuklarının oyun alanında gösterilmesi

Buglar hakkında

Async / Await Yapısına Geçiş

Heroku Üzerine Deploy İşlemleri

Ortam değişkenlerinin hazırlanması

Socket.IO ve Redis ile Gelişmiş Chat Sistemi Projesi

Uygulama Tanıtımı

Git ve GitHub Yapılandırması

Express.JS Kurulumu

Bower Kurulumu

Angular Kurulumu

Login Ekranının Hazırlanması

Login Ekranının Hazırlanması - 2

Ortam Değişkenlerinin Hazırlanması (dotenv)

MongoDB Bağlantısının Yapılması

Google Uygulamasının Oluşturulması

User Modelinin Oluşturulması

Auth Route'unun Yazılması

Passport.JS ile Google Auth Stratejisinin Yazılması

Passport.JS ile Google Auth Stratejisinin Yazılması - 2

Chat Route'unun Hazırlanması ve Session İşlemleri

isAuthenticated Middleware'ının Yazılması

Chat Sayfası UI Entegresi

Anasayfa Yönlendirme İşlemi

Redis Kurulumu (Mac ve Linux)

Redis Kurulumu (Windows)

Redis GUI

Redis Session Store İmplementasyonu

Socket.IO Kurulumu

Socket.IO Redis Adapter Kurulumu

Socket Authorization İşlemleri

Chat Sayfası Tab Yapısının Hazırlanması

Online Listesinin Hazırlanması - 1 (Redis Upsert Methodunun Yazılması)

Online Listesinin Hazırlanması - 2 (Redis Remove Methodunun Yazılması)

Online Listesinin Hazırlanması - 3 (Redis List Methodunun Yazılması)

Online Listesinin Hazırlanması - 4 (Online Kullanıcıların Arayüzde Gösterilmes)

Redis Client Modülünün Oluşturulması

Chat Odalarının Hazırlanması - 1 (Upsert methodunun yazılması)

Chat Odalarının Hazırlanması - 2 (List methodunun yazılması)

Chat Odalarının Hazırlanması - 3 (Odaların arayüzde gösterilmesi)

Chat Odalarının Hazırlanması - 4 (Custom oda ismi vermek)

Sohbet Detayının Arayüzde Gösterilmesi

Redis Room ID Tanımının Yapılması

Mesaj Yapısnın Hazırlanması - 1 (newMessage event front-end)

Mesaj Yapısnın Hazırlanmasi - 2 (Upsert methodunun hazırlanması)

Mesaj Yapısnın Hazırlanmasi - 3 (List methodunun hazırlanması)

Lodash ile Mesajların Sıralanması

getMessages Angular Servisinin Yazılması

Angular Ortam Değişkenlerinin Hazırlanması

Mesajların Arayüzde Gösterilmesi

Redis ID Tanımının Değiştirilmesi

Angular User Servisinin Yazılması

Mesaj Baloncuklarının Gösterilmesi

"Loading..." İfadesinin Gösterilmesi

Client'da ki Mesaj Verisini Kullanmak

Mesajların Anlık Olarak Arayüzde Gösterilmesi (Client)

Mesajların Anlık Olarak Arayüzde Gösterilmesi (Server Broadcasting)


Reviews

M
Mustafa6 September 2020

Detaylı ve özet bir şekilde konulan anlatılmış. Gayet hızlı bir şekilde ilgili konuda kendimi geliştirdim.

İ
İrem1 September 2020

Anlatım tarzı çok güzel. Node.js dili hep karmaşık gelmişti bana. Anlaşılır bir şekilde anlatıyor :))

Z
Zeynep28 July 2020

Dostum terminal ekranını kullanamayanlar olabilir ben şahsen yapamadım bam güm giriyosun ses kısık beğenmedim hayatta başarılar

O
Oguz19 July 2020

Egitim çok kötü, iade edemiyorsunuz.Anlatım çok kötü. Şunu koy, bunu koy diyor.Bişey anlatmıyor. İnternette bedava'ya daha iyilerini bulursunuz.

I
Ibrahim13 July 2020

Kurstaki bütün dersleri izledim. Kurs genel anlamda başarılıydı ama hem eskimeye başladığı için hem de derslerin çoğundaki kaynaklar ders sırasındakinden farklılaşmış olduğundan hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz. Çoğu derse baktığınızda gördüğünüz hatanın cevabını sonraki derslerde almak ve hatayı çözmeye çalışırken efor sarf etmek zaman kaybettiriyor. Güncellenmesi gerekiyor bana göre ama şu haliyle bile çoğu kurstan fazlasıyla dolu. Genel anlamda verilen bilgiler çoğu kursta bulamayacağınız türde. Mehmet bey kursu unutmayıp biraz daha ilgi gösterse en iyi kurslardan.

B
Beyhan3 February 2020

Örnekler güzel olmasına karşın, sıfırdan değil orta seviyeden başlanabilecek bir kurs. Anlatımlar yüzeysel olduğu için başlangıç seviyesindekilere uygun değil.

R
Ramazan17 January 2020

Harika bir kurs. Gerçekten öteki kurslara göre başarılı. Sade ve yalın bir dil kullanılıyor. Anlaşılır bir kurs. Herkese tavsiye ederim.

K
Kerem11 January 2020

Gayet yararlı ve programlama teknikleri açısından zengin bir müfredata sahip. Eğer farklı bir bakış açısı istiyorsanız kesinlikle önerebilirim. Ancak başlangıç-orta bir programlama ve biraz object orianted hakkında fikir sahibi olmalısınız yoksa ezbere gidersiniz.

O
Osman8 January 2020

Hocanın anlatımı güzel seri bir şekilde ilerliyor.Lakin konuya çok hızlı girdi proje oluşturmayı detaylıca anlatmadı veya idede klasör proje oluşturma vs. gibi şeylere değinmedi.1 ay denemesi olan ücretli bir ideyi kullanması iyi bir şey değil.Öğrenciye 1 sene ücretsiz olabilir lakin öğrenci olmayanlara büyük dezavantaj.Kendisi webstrom kullanabilir.Ücretsiz olan bir ideyle ders anlatması çok daha iyi olurdu.Veya kurs başında ücretsiz olan bir idenin kurulumunu anlatabilirdi bu konulara uzak olan arkadaşlar için büyük sorun.Linux tabanlı pcde kursu anlatması şuan için sorun yaratmasada türkiyenin büyük bir çoğunluğu windows kullanıcısı olduğundan bence bir eksiklik.Kurs içeriğinde linux tabanlı anlatım yapılıyor diye bahsedilebilirdi.Başlangıçtayım içerikler güzel hızlı ilerliyor.

Ç
Çağlar1 January 2020

Tam olarak degil. Kurs demek sadece canli kod yazimi degil bence. Daha fazla oranda kavram ve kullanim nedeni detayi verilmesini beklerdim. Evet kursu takip ederek cok sey ogrenilebiliyor. Ama temel bilgiler havada kalinca bu kurstaki bilgiler ile sadece kurstaki uygulama gelistirilebilir. Yine de yol gosterici olmasi acisindan cok dolu bir icerik olmus. Kursun guncel surumler ve guncel dildizimi ile yenilenmesini ve ek projeler eklenmesini bekliyorum. Ellerine saglik.

M
Murat4 December 2019

Proje üzerine gitmesi ve anlatmış olduğu yapıları uygulaması oldukça başarılıydı. Bu kurstan kazandığım bir çok yeni bilgi oldu. Teşekkürler emeğine sağlık.

T
Tayfun30 November 2019

Alanında bilgili bir eğitmen, gerçek hayatta bir çok projeyi yapmış olması ve derslerde bu tecrübelerini bizlere yansıtmış olması ise diğer bir çok eğitmene göre büyük bir artı. Ne yazık ki günümüzde çoğu sözde eğitmen, eğitim hazırlamakta sıkıntı çekmiyor ancak gerçek hayattan örnekler verme konusunda çok yetersiz. Çünkü gerçek hayatta çok örnek yapma fırsatı bulamamış, öyle ki hiç gerçek bir işte çalışmayıp eğitmen olmuş insanlar tanıyorum. Bu yüzden Mehmet'in verdiği bilgiler doğrudan gerçek hayattaki projelerle ilişkili olduğu için çok çok değerli. Kıymet bilmeyen bir kesim elbette olacaktır, onların da canı cehenneme! Gerçek bilgiye ulaşmak isteyenler için güzel bir kaynak oluşturulmuş.

E
Enes23 November 2019

eğitim kaliteli, sadece sadece başlangıç düzeyinde html ve css bilgisi ile girdiğim kurs bana çok şey kattı. emeğine sağlık

R
Ramazan18 November 2019

Mehmet Seven in dersleri bana çok şey katmıştır ama bu eğitim özelinde bir kaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu eğitim konulara hakim olup, örneklerle kendini ilerletmek isteyenler için çok iyi. Ben .Net Web developer olarak görev yapıyorum. Javascript i az buçuk biliyorum :) ama kendimi ilerletmek adına aldım eğitimi. Javascript derslerini hiç ama hiç beğenmedim. Hiç bilmeyen birisinin anlaması çok ama çok zor. Hiç bir pedagojik anlatım yok. Javascript konuları çok ama çok yüzeysel anlatımla geçilmiş. Youtube dan başka kaynaklardan bilgilerimi yeniden tazelemek durumunda kaldım ne yazıkki hocam :)

B
Barış15 November 2019

Kurs Nodejs kursu diye geçiyor ama içerisinde dilden bağımsız kullanabileceğiniz pek çok konsept de anlatılıyor. Sıfırdan profesyonel düzeyde nodejs servisleri geliştirmenizi sağlayabilecek tam donanımlı bir kurs.


Related Courses

SKILLSHARE
Step by step, super simple E-Commerce with Node.js, Stripe payments and React interface
Step by step, super simple E-Commerce with Node.js, Stripe payments and React interface
SKILLSHARE
A Beginner's Guide to Publishing a Personal Website in Node.js
A Beginner's Guide to Publishing a Personal Website in Node.js
SKILLSHARE
Build and Deploy a Web Server with Node.js and Heroku
Build and Deploy a Web Server with Node.js and Heroku

1449100

Udemy ID

11/27/2017

Course created date

11/16/2019

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by

Twitter
Telegram