Udemy

Platform

Türkçe

Language

Productivity

Category

NLP Koçluğu Temel

NLP Koçluğunun temel bilgileri ile uygulama ve tekniklerini bilerek canlı uygulamalarıyla tanışarak yepyeni NLP' keşfi

5.00 (3 reviews)

Students

3 hours

Content

Jan 2021

Last Update
Regular Price

BLUE HOST
Blue Host
Fast, easy, and secure WordPress hosting in minutes + 1 free domain name
65%OFF : $2.95/month

What you will learn

Kişinin konuşma dilinin zamanına göre analiz

İnsanın bütünlüğü ve bütün insanlığı okuma stratejisi

Temel NLP koçluğunun iletişim modelini kavrayarak insan okuma

Zihinsel sinema tasarımları ve NS çalışmaları

Sinema tasarımlarında önemli hap bilgiler

NS sinemografisinde meta düzey çalışmalar


Description

İnsanların arzu ettikleri ve ulaştığı başarılara, vardıkları sonuçlara ulaşırken, düşüncelerini, duygularını, kullandıkları dili ve davranış biçimlerini nasıl organize ettiklerini anlama ve modelleyebilme çalışması olan NLP Koçluğu bilinçaltı süreçleri ile ilerlemektedir.

NLP Koçluğu daha çok bilinçaltı koçluğu olarak tanımlanmakta ve ilerlemektedir. Bilinçaltı ile iletişimi sağlayarak insan davranışları üzerinde etkiye sahip olabilirsiniz.

Temel NLP Koçluğu kursunun içeriğinde;

  • Kişinin konuşma dilinin zamanına göre analiz

  • İnsanın bütünlüğü ve bütün insanlığı okuma stratejisi

  • Temel NLP koçluğunun iletişim modelini kavrayarak insan okuma

  • Zihinsel sinema tasarımları ve NS çalışmaları

  • Sinema tasarımlarında önemli hap bilgiler

  • NS sinemografisinde meta düzey çalışmalar

Temel koçluk eğitiminde amacımız koçluğu meslek edinmeyi talep eden kişilere giriş eğitimi vererek temelini oluşturmak ve katılımcıların koçluk becerilerini geliştirmek.

Bu sayede kişiler, Öğrenci Koçluğu, Yaşam Koçluğu, Aile Koçluğu gibi alanlarda uzmanlaşmayı sağlar.

Eğitim konuları, danışan ve danışman çerçevesinde ele alınır ve tüm meslek grupları ve iş ortamlarının kullanılması amaçlanır.

Koçlar, kişinin varmak istediği noktaya ulaşmasını sağlama sürecinde kendini, yeteneklerini, değerlerini farkına varmasını sağlayan, kişinin kendisine doğru sorular sormasına yardımcı olan yol göstericileri, yaşam rehberleridir. Kişinin “farkındalık” halinde olması kimi zaman bir koçun önderliğini gerektirir.

Bilginin hızla değiştiği çağımızda kendi değerlerini, becerilerini ve yeteneklerini başkalarının yol haritalarını çizmesinde yardımcı olmak için geliştirmek isteyenlere, başkalarının kendisini tanıma sürecine yardımcı olurken tekrar tekrar kendini tanımak isteyenlere yönelik bir programdır.

KİMLER KOÇLUK EĞİTİMİNE KATILABİLİR?


Kendini tanımak isteyenler. Hayatına yeni bir bakış açısı ve yeni bir yön vermek isteyenler. Çevresindekilere yardımcı olmak isteyenler. Koçluğu meslek olarak yapmayı düşünenler. Asıl mesleklerinin yanı sıra koçluk yapmak isteyenler. İş hayatında koçluk yöntemlerini uygulamak isteyenler

• Yöneticiler

• Liderler

• Siyasetçiler

• Öğretmenler

• Doktorlar

• Hukukçular

• Sigortacılar

• Satış ve pazarlama elemanları

• Reklamcılar

• Aile, arkadaş ve iş çevresindeki iletişim becerilerini geliştirmek isteyenler


Screenshots

NLP Koçluğu Temel
NLP Koçluğu Temel
NLP Koçluğu Temel
NLP Koçluğu Temel

Content

Temel NLP Koçluğu Temel Bilgiler

Temel NLP Koçluğuna Giriş

Konuşma Dilinin Zamana Dilimi

İnsan bir bütündür

Temel NLP iletişim Modeli

Temel NLP iletişim Modeli

Sinema Tasarımları - 1

Sinema Tasarımları - 2

Sinema Tasarımları - 3

Sinema Tassarımları & Hap Bİlgi

NLP / NS Sinematografisi

NLP NS Sinemografisi

İçgüdüsel Meta Düzey

Sonsözler ve Sorular

NLP Teknik Uygulaması

NLP uygulaması - 2

NLP Teknik Uygulaması - 3


3807622

Udemy ID

1/28/2021

Course created date

1/31/2021

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by