Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi

Malzeme Bilimi, Hasar Analizi, Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri Konusunda Kapsamlı Eğitim Programı !

4.70 (22 reviews)
Udemy
platform
Türkçe
language
Engineering
category
275
students
43 hours
content
Jul 2022
last update
$49.99
regular price

What you will learn

Malzeme nedir? sorusundan yola çıkarak en temel seviyeden kapsamlı bir bilgi seviyesine ulaşacak şekilde bilgiler edineceksiniz.

Farklı mühendislik alanlarında malzemenin neden bu kadar önemli olduğunu ve malzeme bilgisine sahip olmanın neden bu kadar önemli olduğunu öğreneceksiniz !

Malzeme Bilgimizi Hangi Sektörlerde Kullanıyoruz, sağlayacağı avantajlar, malzemenin tarihi gelişimi ve sınıflandırılması konusunda bilgiler edineceksiniz !

Metalik malzemeler nedir, nasıl sınıflandırılır, kullanım alanları nelerdir, avantajları ve dezavantajları konusunda detaylı bilgiler edineceksiniz !

Polimer malzemeler nedir, türleri ve yapıları nelerdir, kullanım alanları nelerdir, avantajları ve dezavantajları konusunda detaylı bilgiler edineceksiniz !

Seramik malzemeler nedir, nasıl imal edilirler, kullanım alanları nelerdir, avantajları ve dezavantajları konusunda detaylı bilgiler edineceksiniz !

Kompozit malzemeler nedir, öne çıkartan özellikleri neler, kullanım alanları nelerdir, avantajları ve dezavantajları konusunda detaylı bilgiler edineceksiniz !

Atomik seviyede malzemeyi incelediğimizde karşımıza neler çıkıyor, malzemenin en küçük yapılarının detaylı incelemesi ile konunun temeline ineceğiz !

Atomun yapısı, tarihi gelişimi ve ilk atom modellerinden modern atom teorisine kadar geçen dönemi detaylarıyla öğreneceksiniz !

Baş kuantum sayısı, Elektron hesaplamaları, Pauli İlkesi, Hund Kuralı, Aufbau ilkesi gibi malzemenin temeliyle ilgili kritik ve detay bilgileri edineceksiniz !

Elementler ve atomlar arası bağ türleri, bunların malzeme yapısına olan etkileri konusunda detaylı bilgileri edineceksiniz !

Malzemelerde HMK, YMK, SPH gibi kristal yapı türleri, bunların malzeme mekanik özelliklerine etkileri ve bu kısımdaki teknik tanımlara hakim olacaksınız !

Malzemelerde kristal yapı süreksizliklerinin türleri, alt sınıfları,bu süreksizliklerin malzeme mekanik özelliklerine etkileri konusunda bilgiler edineceksiniz!

Endüstriyel alanda çok kritik olan Hasar ve Hasar Analizi Konusunda kapsamlı bir içerik sizleri bekliyor, yapılarımız ne tür hasarlar ile karşılaşabilir !

Malzemelerde yapılan hasar analizi çalışmalarında genel adımlar nelerdir, nasıl hasar analizi yapılır, dikkat edilecek kritik kısımlar nelerdir öğreneceksiniz !

Metal malzemelerde alaşımlandırma, faz diyagramları ve faz diyagramları üzerinde hesaplamalar yaparak malzemelerde fazların dağılımlarını öğreneceksiniz!

Endüstriyel alanlarda döküm imalat prosesi ile üretilen parçalarda ne gibi imalat kaynaklı süreksizlikler karşımıza çıkabilir, hasar nedenlerini öğreneceksiniz!

Malzemelerle ilgili temel mukavemet kavramları nelerdir ve malzemelerde meydana gelen kırılma hasarı ev türleri ile ilgili detaylı bilgiler alacaksınız !

Malzemelerde meydana gelen aşınma olayı, aşınmanın türleri ve yapının hasarlanması durumuna etkileri konusunda detay bilgiler edineceksiniz !

Malzemelerde sürünme olayı ve sürünme hasarı detayları ile sürünme eğrilerinin okunması ve değerlendirilmesi konusunda detaylı bilgileri edineceksiniz !

Malzemelerde ısıl işlemler, türleri, ısıl işlemler ile ne gibi mekanik özellikler değiştirilebilir ve ısıl işlem hatalarını örnekleriyle göreceksiniz !

Malzemelerde korozyon, korozyonun türleri, örnekleri, malzeme hasarlarına etkileri konusunda detaylı bilgileri edineceksiniz !

Metalik malzemelerin mekanik özellikleri nelerdir, temel olarak en önemli mekanik özellikler nelerdir ve malzeme üzerindeki etkileri nasıldır, öğreneceksiniz!

Tahribatlı deneyler ile malzeme mekanik özelliklerinin tespit edilmesi, deney türleri, standartlar kapsamında deneylerin yapılışlarını öğreneceksin !

Çekme deneyi, Basma Deneyi, Eğme Deneyi, Sertlik Deneyi, Sürünme Deneyi, Yorulma Deneyi, Aşınma Deneyi gibi birçok tahribatlı deney yöntemini öğreneceksiniz!

Tahribatsız muayene yöntemleri, malzeme kontrolleri için önemi, türleri ve kullanım alanları konusunda örnek uygulamalar ile detaylı bilgiler edineceksiniz !

Gözle Muayene yöntemi, metodun uygulanma şekilleri, Uluslararası standartlar kapsamında uygunluk ve uygulama adımları ile kritik noktalarını öğreneceksiniz !

Sıvı Penetrant yöntemi, metodun uygulanması, Uluslararası standartlar kapsamında uygunluk ve uygulama adımları ile kritik noktalarını öğreneceksiniz !

Manyetik Parçacık yöntemi, metodun uygulanması, Uluslararası standartlar kapsamında uygunluk ve uygulama adımları ile kritik noktalarını öğreneceksiniz !

Ultrasonik muayene yöntemi, metodun uygulanması, Uluslararası standartlar kapsamında uygunluk ve uygulama adımları ile kritik noktalarını öğreneceksiniz !

Radyografik muayene yöntemi, metodun uygulanması, Uluslararası standartlar kapsamında uygunluk ve uygulama adımları ile kritik noktalarını öğreneceksiniz !

Description

Merhaba Değerli Arkadaşlar;

     Meslek edindiren eğitim programları serisinde ''Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri'' konusunda kapsamlı bir eğitim programı ile birlikte sizlerleyiz. Sizler için Malzeme Bilimi, Hasar Analizi, Tahribatlı Muayene Yöntemleri ve Tahribatsız Muayene Yöntemleri konuları üzerinde birer eğitim konusu şeklinde olabilecek konuları birleştirerek tek bir eğitim şeklinde sizlere sunuyoruz. Bu konularla ilgili gerçekten tüm detaylarıyla kapsamlı bir eğitim programı hazırladık.

       Bu eğitim ile amacımız size sadece bir eğitim sunmak değil, kariyerinize yön verecek, meslek edinmenizi sağlayacak malzeme konusunda gerekli tüm alt yapıyı edinmenizi sağlamaktır. Bu süreçte de diğer eğitimlerimizde olduğunuz gibi yalnız olmayacaksınız, tüm katılımcı arkadaşlarımıza bütün eğitim süreçlerinde sürekli destek olduk ve olmaya devam edeceğiz, birçok detaylı bilginin yanı sıra sektörel tecrübelerinde aktarıldığı bu eğitim programının size yeni bir kariyer kapısını açacağına inanıyoruz.

     Endüstriyel alanlarda yaptığımız çalışmalarda veya günlük hayatımızın her noktasında malzemeler ile iç içeyiz. Gördüğümüz her araç, hayatımızdaki her şey bir malzemeden yapılmaktadır. Teknik insanlar olarak bir ürünün beklenen işletme koşullarında hasar almadan çalışabilmesi, kendisinden bekleneni sağlayabilmesi noktasında malzeme seçimi büyük önem taşımaktadır. Doğru malzeme seçimi yapabilmemiz içinde öncelikle malzemeleri tanımamız gerekiyor.

      Yapılan tasarımlarda beklenen kalite seviyelerine uygun, maliyet hedeflerine uygun, işletme koşulları karşısında beklenen performansı ve ömrü sağlayabilecek en ideal malzemeyi seçmek kritik önem sahiptir. Günümüzde ve geçmişte yanlış malzeme seçimlerinden kaynaklanan birçok olumsuzluk yaşanmıştır. İşte tüm bunları birleştirip baktığımızda malzeme bilgisinin ve malzeme bilgisine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde anlayabiliriz. Malzemeyi tanımak, malzemenin özelliklerini bilmek, mekanik özelliklerin  tespiti için ne gibi deney türleri var, tahribatsız olarak hangi yöntemlerimiz mevcut bu gibi konularda donanımlı olmak kariyerimiz açısından da büyük öneme sahip. İşte tam bu noktada eğitimimizin amacı ortaya çıkmaktadır. Bu alanda kendisini geliştirmek isteyen, kendisine değer katmak isteyen herkes için bu eğitim kaçırılmayacak bir fırsattır. Eğitimdeki konu anlatımları, örnek uygulamalar, video ve animasyonlar, gerçek uygulama örnekleri, ek kaynaklar, sınav bölümleri ile sizlere keyifli ve değer katıcı bir öğrenme süreci sunuyor olacağız.


Screenshots

Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi - Screenshot_01Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi - Screenshot_02Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi - Screenshot_03Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi - Screenshot_04

Content

BÖLÜM - 1 : GİRİŞ VE TANITIM

Giriş
Eğitim Bölümleri ve İçerik
Bu Konularda Neden Yetkinlik Kazanmalıyız ?
Bu Eğitim Programına Kimler Katılmalı ?
Eğitim İçin Gerekli Bilgi Seviyesi ve Araçlar
Neden Bu Eğitimi Tercih Etmeliyiz ?
Verimli Bir Eğitim Süreci İçin Hatırlatmalar
Eğitime Başlıyoruz !

BÖLÜM - 2 : MALZEME BİLİMİ

Malzeme Nedir ?
Teknik Olarak Malzemenin Tanımı
Malzemeler Hayatımızın Her Noktasında !
Malzeme Bilimi Nedir ?
Malzeme Mühendisliği
Malzeme Bilgimizi Hangi Sektörlerde Kullanıyoruz ?
Malzemelerin Tarihi Gelişimi
Malzemelerin Sınıflandırılması
Tamamlama Sınavı

B.2.1 - Metalik Malzemeler

Metal Malzemelere Giriş
Metalik Malzemelerin Kullanım Alanları
Tamamlama Sınavı

B.2.2 - Seramik Malzemeler

Seramik Malzemelere Giriş
Seramik Malzemelerin Özellikleri Nedir ?
Seramik Malzemelerin Genel Üretim Prosesleri
Tamamlama Sınavı

B.2.3 - Polimer Malzemeler

Polimer Nedir ?
Polimer Malzemelerin Sınıflandırılması
Elastomer Polimer Malzemeler
Termoplastik Elastomer Malzemeler
Termoset Elastomer Malzemeler
Termoplastik Polimer Malzemeler
Termoset Polimer Malzemeler
Tamamlama Sınavı

B.2.4 - Kompozit Mazlemeler

Kompozit Malzemelere Giriş
Kompozitlerin Genel Özellikleri
Kompozit Malzemelerin Kullanım Alanları
Kompozit Malzemelerin Yapısı
Kompozit Malzemlerin Sınıflandırılması
Tabakalı Kompozit Malzemeler
Tabakalı Kompozit Malzemeler - 2
Partikül Takviyeli Kompozit Malzemeler
Elyaf Takviyeli Kompozit Malzemeler
Tamamlama Sınavı

BÖLÜM - 3 : MALZEMENİN TEMELİ - ATOM VE ATOM MODELLERİ

Atom Nedir ?
Atomun Yapısı
Atomun Tarihi
Atom Modellerinin Tarihi Gelişimi
Dalton Atom Modeli
Thamson Atom Modeli
Rutherford Atom Modeli
Bohr Atom Modeli
Modern Atom Teorisi
Tamamlama Sınavı

B.3.1 - Atomik Yapı Kavramları

Baş Kuantum SAyısı
Elektron Hesaplamaları
Pauli İlkesi
Hund Kuralı
Aufbau İlkesi
Tamamlama Sınavı

B.3.2 - Elementler ve Atomlar Arası Bağlar

Element Nedir ?
Periyodik Tablo
Atomlar Arası Bağlar
İyonik Bağlar
İyonik Bağlar - 2
Kovalent Bağlar
Metalik Bağlar
Van Der Waals Bağları
Hidrojen Bağları
Tamamlama Sınavı

B.3.3 - Malzemelerde Kristal Yapılar

Katı Maddeler
Kristal Yapılar
Kristal Yapı Türleri
Kafes Yapı Türleri
Kafes Yapı Türleri - 2
Basit Kübik Yapı
HMK - Hacim Merkezli Kübik Yapı - ADF
YMK - Yüzey Merkezli Kübik Yapı - ADF
Hegzagonal Kristal Yapı
Allotropi Nedir ?
İzobar ve İzoelektronik Nedir ?
İzoton ve İzotop Nedir ?
Tamamlama Sınavı

B.3.4 - Malzemelerde Kristal Yapı Kusurları

Metallerde Kristallenme
Boş Yer ve Ara Yer Kusuru
Yer Alan Kusuru
Hasar Analizi Makro İncelemeleri
Bileşik ve Katı Çözelti Farkı
Frenkel ve Schottky Kusuru
Çizgisel Kusurlar
Kenar Dislokasyonu
Vida Dislokasyonu
Tane Sınırları Oluşumu
Tane ve Tane Sınırlarının Etkleri
İkizlenme Kusuru
Faz Sınırları
Tamamlama Sınavı

BÖLÜM - 4 : HASAR ANALİZİ

Hasar Analizine Giriş
Hasara Neden Olan Unsurlar Nelerdir ?
Hasar Analizi Temel Adımları Nelerdir ?
Hasar Analizi Çalışmaları İçerisinde Yer Alan Konular
Tamamlama Sınavı

B.4.1 - Alaşımlandırma ve Faz Diyagramları

Metal Alaşımlarına Giriş
Katı Eriyik Nedir ?
Isıl İşlemlerin Önemi ve Katı Çözelti Türleri
Alaşım ve Fazlar
Faz Diyagramları
Mikro Yapı Etkileri
Tek Bileşenli Faz Diyagramları
Allotropik Özellik
İki Bileşenli Faz Diyagramları
İzomorfik Özellik Nedir ?
Ötektik Reaksiyonlar Nedir ?
Katı Halde Kısıtlı Çözülebilen Elementlerde Faz Diyagramları
Gibbs Fazlar Kuralı
Bağ Kuralı
Terazi Kuralı
Üç Bileşene Sahip Faz Diyagramları
Faz Dönüşümlerinde Genel Reaksiyon Türleri
Ötektik ve Yakın Ötektik Bazı Alaşımlar
Tamamlama Sınavı

B.4.2 - Döküm Parça Kusurları

Döküm Nedir ?
Döküm Prosesinde Karşımıza Çıkan Kusurlar
Döküm Parça Kusurlarında Kontrol Edilecek Başlıklar
Döküm Parçalarda Gözenekler
Döküm Parçalarda Çekinti Boşlukları
Döküm Parçalarda Pullanma
Döküm Parçalarda Dart Hatası
Döküm Parçalarda Sıvı Metalin Kuma İşlemesi
Döküm Parçalarda Kum Düşmesi
Döküm Parçalarda Saçma Hatası
Döküm Parçalarda Genel Sertlik Sorunu
Döküm Parçalarda Lokal Sertlik Sorunu
Döküm Parçalarda Soğuk Birleşme Sorunu
Döküm Parçalarda Kaçıklık
Döküm Parçalarda Çapak
Döküm Parçalarda İnklüzyonlar
Aşağıdakilerden hangisi döküm yolu ile imalatın avantajları arasında değildir ?

B.4.3 - Malzemelerde Temel Mukavemet Konuları ve Kırılma Hasarı

Kırılmaya Giriş
Eski ve Yeni Yaklaşım
Katıların Mekanik Davranışı
Sünek ve Gevrek Kırılma
Elastik ve Plastik Şekil Değiştirme
Gerilme (Stress) Nedir ?
Gerinme (Strain) Nedir ?
Temel Mukavemet Bilgileri
Sünek ve Gevrek Kırılma
Griffith Teorisi
Tokluk Nedir ?
Tamamlama Sınavı

B.4.4 - Malzemelerde Aşınma Hasarı

Aşınma Nedir ?
Aşınma Evreleri
Aşınma Türleri
Yorulma Aşınması
Erozif ve Kavitasyon Aşınması
Korozif Aşınması
Tamamlama Sınavı

B.4.5 - Malzemelerde Sürünme Hasarı

Sürünme Nedir ?
Sürünme Eğrisi
Tamamlama Sınavı

B.4.6 - Malzemelerde Isıl İşlemler

Isıl İşlem Nedir ?
Isıl İşlem Adımları
Isıl İşlemlerde Bekleme Süresi
Isıl İşlemde Soğuma
Isıl İşlem Türleri
Isıl İşlem Hataları
Isıl İşlem Hataları - Örnek
Isıl İşlem Hataları - 2
Hidrojen Gevrekliği
Hidrojen Gevrekliği Olayı ve Teoriler
Hidrojen Gevrekliğine Karşı Alınabilecek Önlemler
Sıvı MEtal Kırılganlığı
Temper Gevrekliği
Tamamlama Sınavı

B.4.7 - Malzemelerde Korozyon Hasarı

Korozyona Giriş
Gerilmeli Korozyon
Malzemelerde Korozyonun Sınıflandırılması
Homojen Korozyon
Galvanik Korozyon
Çukurcuk Korozyon
Aralık Korozyonu
Aralık Korozyonu Örnekleri
Taneler Arası Korozyon
Taneler Arası Korozyon Örneği
Tabaklı Korozyon
Gerilmeli Korozyon Örnekleri
Yorulmalı Korozyon
Erozyon Korozyonu
Kavitasyon Korozyonu
Oksijen Korozyonu
Tamamlama Sınavı

B.4.8 - Malzemelerde Yorulma ve Yorulma Teorisi

Malzemelerde Yorulmaya Giriş
Goodman ve Smith Diyagramları
Malzemelerin Genel Yükleme Durumunda Yorulma
Yorulma Çalışmalarında Temel Veri İşleme Yöntemleri
Karmaşık Gerilme Durumlarında Yorulma
Kaynaklı Bağlantılarda Yorulma
EuroCode III Standartı
Tamamlama Sınavı

B.4.9 - Hasar Analizi Adımları

Hasar Analizi Genel Adımları
Hasar Analizi Ön Bilgi Toplama
Hasar Analizi Gözle Muayene
Hasar Analizi Makro İncelemeleri
Hasar Analizlerinde 5 Neden Analizi
Hasar Analizi Raporu

BÖLÜM - 5 : MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE TAHRİBATLI DENEYLER

Malzemelerin Mekanik Özelliklerine Giriş
Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Türleri
Malzemelerin Mekanik Özelliklerine Etki Eden Faktörler
Akma Mukavemeti, Çekme Mukavemeti ve Kopma Mukavemeti
Basma Mukavemeti, Eğme Mukavemeti ve Darbe Direnci
Sürünme Direnci, Yorulma Dayanımı ve Tokluk
Kayma Modülü, Rezilyans Modülü ve Eğme Modülü
Poisson Oranı, Sertlik ve Gevrek / Sünek Geçiş Sıcaklığı
Aşınma, Süneklik ve Elastisite Modülü

B.5.1 - Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Tespiti

Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Tespiti

B.5.2 - Malzemelerde Çekme Deneyi

Çekme Deneyine Giriş
Çekme Deneyinin Amacı ve Kritik Noktalar
Çekme Deneyi Cihazı
Çekme Deneyi Aşamaları
Çekme Deneyi Cihazlarının Sınıflandırılması
Çekme Deneyi Cihazlarında Çene Türleri
Çekme Deneyi Cihazlarında Yük Hücreleri
Ekstansometre Türleri
Çekme Cihazı Kabinleri
Çekme Deneyi Numuneleri
Çekme Deneyi Numunesinde Kritik Kısımlar
Çekme Deneyi Uygulama Adımları
Çekme Deneyi Sonrasında Mühendislik Eğrileri - Stress & Strain
Mühendislik Eğrisi ve Gerçek Eğri
Örnek Stress Strain Eğrisi Değerlendirme
Gerçek ve Mühendislik Eğrisi Matematiksel Bağlantıları

B.5.3 - Malzemelerde Basma Deneyi

Basma Deneyine Giriş
Basma Deneyinde Formüller

B.5.4 - Malzemelerde Çentik Darbe Deneyi

Çentik Darbe Deneyine Giriş
Çentik Darbe Deneyi Numuneleri
Çentik Darbe Deneyi Adımları
Sünek & Gevrek Geçiş Sıcaklığı

B.5.5 - Malzemelerde Sertlik Deneyi - Brinell Sertlik Metodu

Sertlik Deneyine Giriş
Birinell Sertlik Ölçme Yönteminde Yükleme ve Kritik Noktalar
Brinell Deneyi Yapılış Adımları

B.5.6 - Malzemelerde Sertlik Deneyi - Rockwell Sertlik Metodu

Rockwell Sertlik Ölçüm Yöntemine Giriş
Rockwell Sertlik Ölçme Adımları

B.5.7 - Malzemelerde Sertlik Deneyi - Vickers Sertlik Metodu

Vickers Sertlik Ölçüm Metoduna Giriş
Vickers Sertlik Ölçme Yöntemleri Adımları

B.5.8 - Malzemelerde Sertlik Deneyi - Mikro Sertlik Metodu

Mikro Sertlik Ölçme Yöntemi

B.5.9 - Malzemelerde Sertlik Deneyi - Dinamik Sertlik Ölçme Metodları

Shore Sertlik Ölçme Yöntemi
Poldi Çekici Sertlik Ölçme Yöntemi

B.5.10 - Malzemelerde Eğme Deneyi

Eğme Deneyine Giriş
Eğme Deneyi Aşamaları

B.5.11 - Malzemelerde Yorulma Deneyi

Yorulma Deneyine Giriş
Yorulmada Yükleme Türleri
Yorulma Deneyi Aşamaları

B.5.12 - Malzemelerde Sürünme Deneyi

Sürünme Deneyine Giriş
Sürünme Eğrileri
Sürünme Deneyi Aşamaları

B.5.13 - Malzemelerde Aşınma Deneyi

Aşınma Deneyine Giriş
Aşınmaya Etki Eden Faktörler
Aşınma Deneyi Adımları

B.5.14 - Metalografik İncelemeler

Metalografik İncelemelere Giriş
Makro ve Mikro İnceleme
Metalografik İnceleme Adımları

BÖLÜM - 6 : TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ

Gözle Muayene Nedir?
Gözle Muayene Türleri
Gözle Muayenenin Temel Özellikleri
Gözle Muayene - Süreksizlik ve Hata
Gözle Muayene Faaliyetleri
Gözle Muayene Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır ?
Gözle Muayene Yöntemi ve Uluslararası Standartlar
Gözle Muayenede Kritik Noktalar
Gözle Muayene - Ön Temizlik İşlemleri
Gözle Muayene - Aydınlatma
Gözle Muayene - Muayene Bölgesinin Gözlemlenmesi
Gözle Muayene Süreci Temel Adımları - 1
Gözle Muayene Süreci Temel Adımları - 2
Gözle Muayene Süreci Temel Adımları - 3
Gözle Muayene Süreci Temel Adımları - 4
Gözle Muayene Süreci Temel Adımları - 5

SIVI PENETRANT MUAYENESİ BÖLÜMÜ

Sıvı Penetrant Testi Nedir? Avantajları ve Dezavantajları nelerdir?
Sıvı Penetrant Testi ile Ne Gibi Süreksizlikler Tespit Edilebilir?
Sıvı Penetrant Testinin Temel Uygulama Adımları Nelerdir?
Sıvı Penetrant Testi İle Kullanılan Ürünler Nelerdir ?
Penetrant & Geliştirici ve Temizleyici Türleri
Sıvı Penetrant Muayenesi Temizlik Adımı ve Önemi
Sıvı Penetrant Muayenesi Penetrantın Uygulanması Adımı
Sıvı Penetrant Muayenesi Ara Temizlik Adımı ve Önemi
Sıvı Penetrant Muayenesi Ara Temizlik Kontrolü
Sıvı Penetrant Muayenesi Geliştirici Uygulama Adımı
Sıvı Penetrant Muayenesi İnceleme Adımı

MANYETİK PARÇACIK MUAYENESİ BÖLÜMÜ

Manyetik Parçacık Muayenesine Giriş
Ferromanyetik Malzeme nedir ?
Ferromanyetik Bir Malzeme Nasıl Mıknatıslanır ?
Manyetik Parçacık Muayenesinde Süreksizlik Yönü
Kaçak Akının Oluşumu
Manyetik Parçacık Muayenesinin Temel Olarak Uygulanması ve AkımTürleri
Muayene Parçası Üzerinden Akım Geçirme - Dairesel Manyetik Alan Oluşturma
Prodlar İle Akım Geçirme ve İndüksiyon Akımı ile Mıknatıslandırma
Parça Dışı İletkenden Akım Geçirerek Dolaylı Mıknatıslama İşlemi
Parça Dışı İletkenden Akım Geçirerek Dolaylı Mıknatıslama İşlemi - 2
Birleşik Yöntemler İle Mıknatıslandırma Teknikleri
Manyetik Yoke İle Mıknatıslandırma
Manyetik Parçacık Muayenesi Genel Adımları
Manyetik Parçacık Muayenesini - Ön Temizleme
Manyetik Parçacık Muayenesini - Muayene Koşullarının Kontrolü
Manyetik Parçacık Muayenesini - Mıklatıslanma Kontrolü
Manyetik Parçacık Muayenesini - Manyetik Parçacıkların Bölgeye Gönderilmesi
Manyetik Parçacık Muayenesini - Muayene Ortamı Detayları
Manyetik Parçacık Muayenesini - Mıknatıslama ve Muayene Ortamı Kritik Bilgileri
Manyetik Parçacık Muayenesini - Değerlendirme ve İnceleme
Manyetik Parçacık Muayenesini - Kalıntı Mıknatıslığın Giderilmesi
Manyetik Parçacık Muayenesini - Uygulama Örnekleri

RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMİ

Radyografik Muayene Yöntemine Giriş
Radyoaktivitenin Tarihi Gelişimi
X ve Gama Işınları
Radyografik Yöntemin Çalışma Prensibi
Hangi Süreksizlikler Tespit Edilebilir
Kullanım Alanları
Avantajları ve Dezavantajları
RT Muayenesinde Çekim Düzenlemeleri
RT Muayenesinde Referans Görüntüler ve Değerlendirme

ULTRASONİK MUAYENE YÖNTEMİ

Ultrasonik Muayene Yöntemine Giriş
Ultrasonik Muayene Yönteminin Genel İşleyişi
Frekans & Salınım ve Periyot Kavramları
Ses Dalgası Türleri - Enine ve Boyuna Dalgalar
Ses Hızı ve Karakteristik Empedans Kavramı
Ultrasonik Muayene Yönteminde Kullanılan Ekipmanlar
UT Yönteminde Kullanılan Metodlar - Geçirim Tekniği
UT Yönteminde Kullanılan Metodlar - Darbe Yankı Tekniği
UT Yönteminde Tekniğinde Sonuçlar
Özetler ve Metodun Uygulanışı
UT Yönteminde Kalibrasyon

GİRDAP AKIMLARI YÖNTEMİ

Girdap Akımları Yöntemine Giriş
Yöntemin Avantajları ve Dezavantajları
Girdap Akımları Yönteminin İşleyişi

Charts

Price

Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi - Price chart

Rating

Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi - Ratings chart

Enrollment distribution

Malzeme Bilimi, Hasar Analizi ve Muayene Yöntemleri Eğitimi - Distribution chart

Related Topics

4443016
udemy ID
12/13/2021
course created date
3/19/2022
course indexed date
Bot
course submited by