Udemy

Platform

Polski

Language

Programming Languages

Category

Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

Naucz się pisać testy jednostkowe w języku Python i otwórz sobie drzwi do kariery w IT! - Python, unittest

4.60 (31 reviews)

Students

5 hours

Content

Sep 2021

Last Update
Regular Price


What you will learn

Czym jest testowanie oprogramowania

Czym jest testowanie jednostkowe

F.I.R.S.T.

Instrukcja assert

Metody asercji

Uruchamianie testów z wiersza poleceń

Uruchamianie testów z poziomu PyCharm

Warunkowe pomijanie testów

Przygotowanie środowiska do testów

Testowanie funkcji

Testowanie klas i metod

Testy parametryzowane

Wzorzec AAA (Arrange -> Act -> Assert)

Mockowanie w testowaniu jednostkowym

Klasa Mock oraz MagicMock

Dekorator @patch

3 projekty - Employee + Shopping Basket + Customer Database


Description

---------------------------------------------------------

REKOMENDOWANE ŚCIEŻKI UCZENIA

---------------------------------------------------------

PYTHON DEVELOPER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest


SQL DEVELOPER:

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


DATA SCIENTIST / MACHINE LEARNING ENGINEER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia


DATA SCIENTIST / DEEP LEARNING ENGINEER

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych - Tensorflow 2.0 + Keras

 • Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

 • Artificial Intelligence – Computer Vision w języku Python


BI ANALYST / DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Twórz nowoczesne aplikacje webowe w Pythonie - Dash, Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia


BIG DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Big Data, Hadoop oraz MapReduce w języku Python

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


ENG:

 • 200+ Exercises - Programming in Python - from A to Z

 • 210+ Exercises - Python Standard Libraries - from A to Z

 • 150+ Exercises - Object Oriented Programming in Python - OOP

 • 100+ Exercises - Unit tests in Python - unittest framework

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - NumPy

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - Pandas

 • 100+ Exercises - Python - Data Science - scikit-learn

 • 250+ Exercises - Data Science Bootcamp in Python

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part II


-------------------
OPIS KURSU
-------------------

Testy jednostkowe

Testowanie jednostkowe to jedna z najpopularniejszych obecnie metod testowania oprogramowania. Utrzymanie całkiem pokaźnych projektów jest praktycznie niemożliwe bez odpowiednich zestawów testowych sprawdzających poprawność tworzonego oprogramowania. Pisanie testów jednostkowych to oczywiście umiejętność obowiązkowa na stanowisku każdego dewelopera oprogramowania. Nie zwlekaj i już dziś naucz się testować pisane oprogramowanie!

Wzrost popularności języka Python

Python jest językiem programowania o bardzo szerokim zastosowaniu. Zdominował takie dziedziny jak data science czy machine learning. Pozwala także na tworzenie aplikacji internetowych (np. framework Django, Flask).

Język Python świetnie nadaje się do przetwarzania, przygotowania, analizy i modelowania danych. Został stworzony z myślą o prostocie. Dzięki temu jest przyjazny dla początkujących programistów i jest jednym z najczęściej rekomendowanych języków programowania na początku przygody z IT. Na przestrzeni ostatnich lat i rosnącej popularności sztucznej inteligencji Python wyrósł na gwiazdę w tym sektorze. Powstało sporo potężnych bibliotek do machine learningu, czy deep learningu. Przykładem może być stworzona przez Google biblioteka Tensorflow. Platforma GitHub z kolei podała, iż w 2019 roku język python uplasował się na drugiej lokacie pod względem popularności wśród wszystkich języków programowania.

Nie da się być dobrym Python Developerem bez znajomości programowania obiektowego. Jest to absolutny fundament. Nauka programowania obiektowego w języku Python pozwala wejść na kilka poziomów wyżej. Zatem do dzieła!


Screenshots

Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest
Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest
Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest
Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

Content

Wstęp

Wymagania do kursu

Repozytorium kursu

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania

Testowania oprogramowania - cele

Przyczyny defektów

Kilka zasad testowania

Podział testów

Poziomy testowania

Testowanie jednostkowe vs. testowanie integracyjne

Testowanie jednostkowe

Testowanie jednostkowe

Testowanie jednostkowe - F.I.R.S.T oraz TDD

Dobre praktyki

Strategie testowania

Framework unittest

Podstawowe metody asercji

Konfiguracja środowiska

GitHub + PyCharm - utworzenie repozytorium kursu

Dlaczego PyCharm?

PyCharm - utworzenie środowiska wirtualnego

Dlaczego potrzebujemy testów?

Dlaczego potrzebujemy testów?

Instrukcja assert

Instrukcja assert

Instrukcja assert - równoważnie

Instrukcja assert - przykład

Instrukcja assert - przykład

Instrukcja assert - przykład

Framework unittest - podstawy

Pierwszy test

Dodawanie kolejnych testów

Możliwe wyniki testu

Krótko o __name__

Uruchamianie testów z unittest

Klasa testowa

Kolejność uruchamiania metod testowych

Kolejność uruchamiania klas testowych

Uruchamianie przypadków testowych

Uruchamianie przypadków testowych do pierwszego niepowodzenia

Bonus: zatwierdzenie zmian w repozytorium - git commit

Metody asercji

Metoda assertEqual()

Metoda assertAlmostEqual()

Metody assertGreater(), assertLess()

Metody assertTrue(), assertFalse()

Metody assertIn(), assertNotIn()

Metoda assertIsInstance()

Metoda assertRaises()

unittest docs

Pomijanie testów

Pomijanie testu

Warunkowe pomijanie testu - skipIf

Warunkowe pomijanie testu - skipUnless

Test fixtures - przygotowanie środowiska do testów

Przygotowanie środowiska na poziomie modułu

Przygotowanie środowiska na poziomie klasy testowej

Przygotowanie środowiska na poziomie testu

Testowanie funkcji

Przykład 1 - rectangle area

Przykład 2 - rectangle perimeter

Przykład 3 - tax

Przykład 4 - tax

Zadanie

Przykładowe rozwiązanie

Testowanie klas i metod

Testowanie klas i metod cz. 1

Testowanie klas i metod cz. 2

Testowanie klas i metod cz. 3

Testowanie klas i metod cz. 4

Projekt I - Employee

Employee - wprowadzenie

Employee - zarys zadania

Employee - rozwiązanie

Employee - refaktoryzacja

Testy parametryzowane

Potrzeba testów parametryzowanych

Testy parametryzowane

Testy parametryzowane - parameterized

Projekt II - Shopping Basket

Wprowadzenie - Product + Shopping Basket

Przygotowanie do testów - zadanie

Rozwiązanie - cz. 1

Rozwiązanie - cz. 2

Rozwiązanie - cz. 3

Projekt III - Customer Database

Wzorzec Arrange-Act-Assert

Wprowadzenie - CustomersDB

Przygotowanie do testów - zadanie

Rozwiązanie

Mockowanie

Mockowanie - wykład

Klasa Mock

Klasa MagicMock

Context Manager + patch

Dekorator @patch

Mockowanie - projekt I

Mockowanie - projekt II

Mockowanie - projekt III

Mockowanie metod


Reviews

W
Wojciech17 February 2021

Nareszcie ogarnąłem o co chodzi w testowaniu :) Jedynie te mocki pokręciły mi nieco wiedzę na koniec, ale tego tematu nie wypadało pominąć w kwestii testów.

J
Jarosław14 December 2020

Wszystko jasno wytłumaczone, do momentu opisu Mock. Tu było za dużo mock-ów w jednym miejscu :-) Spowodowane to jest też pewnie moimi brakami w Pythonie, ale obejrzę jeszcze kilka razy i będzie dobrze. Jestem bardzo zadowolony, podstawowe testy, bez mockowani już używam.


3613878

Udemy ID

11/4/2020

Course created date

12/4/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by