Udemy

Platform

Türkçe

Language

Programming Languages

Category

Derinlemesine Java 4 : Web Programlama

JSP, HTML ve Servlet Programlama, JSF/MVC'ye Giriş

4.80 (39 reviews)

Derinlemesine Java 4 : Web Programlama

Students

13 hours

Content

Apr 2020

Last Update
Regular Price


What you will learn

Bu eğitimi alanlar örün (web) uygulaması geliştirebilecek düzeyde beceri sahibi olacak. Oyun programlamaya da bir giriş yapmış olacak. Ayrıca temel uygulama geliştirmenin ön-uçtan arka-uca kadar tüm aşamalarını görmüş olacaklar.


Description

Bu eğitimin temel amacı örün (web) programları yapılmasının öğretilmesidir. HTML, istek (request), yanıt (response), oturum (session), çerez (cookie) gibi temel kavramlar anlatılmaktadır. Bunun ötesinde içerme (include), yönlendirme (redirection) ve iletme (forward), web.xml ile yapılandırma (configuration) konuları da kapsama alınmıştır.

Eğitimde için Servlet, JSP ve JSF teknolojileri gösterilmektedir. Ancak JSP ve JSF ile anlatım yapılsa da, bunların da temelinde olan, ancak Spring Boot ve Java Enterprise alanındaki REST (JAX-RS) ve SOAP (JAX-RS) gibi alanlar için de gerekli olan, Java ile web programlamanın temel kavramları Servlet üzerinden açıklanmaktadır.

Web üzerinde de olsa, veritabanı üzerinde işlem yapan uygulamalar anlatıldığı için yalnızca arayüzde değil, uygulama geliştirmenin ön-uçtan arka-uca kadar tüm aşamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu yönüyle bir programın ana yapısının nasıl kullanıldığını göstermektedir. Anlatılan konular dışında, yazılım geliştirme ve nesne-yönelimli programlamanın temel ilkelerinin uygulamalı gösterilmesi yoluna gidilmiştir.  Bu eğitim, uygulama geliştirmenin ana yapısı görsel programlama örneğinde anlatıldığı için daha ileri konulara geçişi kolaylaştırmaktadır. Java Girişim (Java Enterprise) ya da Kurumsal Java adı verilen JEE ya da Spring olarak gösterilen ileri programlama platformları için bu eğitim bir temel oluşturur.

Eğitimde yazılım piyasasında kullanılan gerçek projelerin bir protipi öğrencilere anlatılmaktadır. CRUD adı verilen, veritabanına yazma ve okumanın temel işlemlerini içeren, ancak gerçekte veritabanına yazmadan çalışan bir örnek uygulama yer almaktadır. Bununla öğrenilen konuları bir arada kullanımı gösterilmiş olmaktadır.


Content

JSP ile Web Programlama

JSP

Servlet

JSP Sözdizimi (Syntax)

İçealım (Import)

İstek (Request)

Ayrıntı Formu

JSP İleri Konular

Oturum (Session)

Çerez (Cookie)

Yönlendirme (Redirection) ve İletme (Forward)

İçerme (Include)

Web ve Veritabanı Uygulaması

Ekleme (Insert)

Dizelgeleme (Listing)

Varlık-Yönetici - Ekleme

Varlık-Yönetici - Dizelgeleme

Varlık-Yönetici - Bulma

Varlık-Yönetici - Güncelleme

Varlık-Yönetici - Silme

Doğrulama (Authentication)

Oturum & Yapılandırma (Session & Configuration)

Oturum & Veritabanı (Session & Database)

Varlık-İlişki Uygulaması (Entity-Relation Application)

Veritabanı Şeması

İlişkili Varlık-Yönetici

İlişki - Ayrıntı (Relation - Detail)

İlişki - Özet (Relation - Summary)

JSF & MVC

JSF Giriş

JSF Form

JSF Tablo

JSF Seçim

Kapsam (Scope)

JSF ve JPA Uygulaması

JSF Varlık (Entity)

JSF & JPA Kullanımı

JSF & JPA : İlişki (Relation)

JSF & JPA : Doğrulama (Authentication)

Ekler

SOAP / JAX-WS ile Örün Sunumları (Web Services)


Reviews

E
Esra5 April 2019

JSF konusunu bu kadar düzgün detaylı anlatan birini ilk kez buldum. 2 senedir alttan aldığım dersi sayenizde anlayabildim çok teşekkür ederim

Ş
Şahin2 December 2018

ilk videodan bunu vermek istemezdim ama ifade olarak çok yanlış ifade ediyor.TEKNİK AÇIDAN DEMİYORUM ANLATIM BİÇİMİ OLARAK


1715302

Udemy ID

5/26/2018

Course created date

2/8/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by