Udemy

Platform

Türkçe

Language

Leadership

Category

İyi Bir Lider Olmanın Yolları- Global Liderlik Özellikleri

Küresel Liderlik İlkeleri-Türkiye’nin Liderden Beklentisi-Türkiye'de Lider Özellikleri-Liderlikle ilgili tüm teoriler.

4.44 (9 reviews)

Students

1 hour

Content

Jun 2021

Last Update
FREE
Regular Price

EXCLUSIVE OFFER
Exclusive  Offer
Unlimited access to 30 000 Premium SkillShare courses
30-DAY FREE TRIAL

What you will learn

İyi Bir Lider Olmanın Yolları

Liderliğin Öğeleri

İyi Lider Olmak

Liderlik Yolundaki Tuzaklar ve Bu Tuzaklara Düşmemek.

Global Liderlik Unsurları

Küresel Liderlik İlkeleri

Küresel liderlik öz yetenekleri

Küresel liderden istenen bilişsel karakteristik

Küresel liderden istenen davranışsal yetkinlikler

Türkiye’nin Liderden Beklentisi veye Türkiye Şartlarında Lider Özellikleri

Liderlikle ilgili tüm teoriler.


Description

İYİ BİR LİDER OLMANIN YOLLARI

Liderlik, belirlenen hedeflere ulaşmada birey ve grup davranışlarını etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Etkili lider; açık görüşlü, risk alan, başkalarını etkileme gücüne sahip, iyi iletişimci, yönetimsel sorun ve anlaşmazlıkları çözme becerilerine sahip kişidir.

Etkili lider, ayrıntılar üzerinde fazla zaman harcamaz, kurallardan çok sonuçlara odaklaşır, birlikte çalıştığı insanlarla sürekli iletişim içinde olur, bulunduğu pozisyonun başını döndürmesine izin vermez, zor ve karmaşık olayların üzerine gider, ancak bütün sorunları kendisi çözmeye kalkışmaz. Çalışanların potansiyelinin önemli olduğunun farkındadır.

Mesleklerin geleceğe taşınmasında liderler önemlidir. Yeni liderlerimizi yetiştirirken, eski liderlerimizi tanımamız, onların izledikleri yolları öğrenmemiz yararlı olacaktır.

Liderlerimiz şu anda hangi noktada bulunmaktadırlar? Bu noktaya gelmek için hangi yolları izlediler? Ne kadar zamandır buradalar? Ne kadar hızla yol aldılar? Siz hiç kendinize bu ve benzeri sorular sordunuz mu? Liderlerimizi tanımamız ve onlara ulaşmamız için bu soruların yanıtlarını bulmalıyız.

Liderlik ortak hedeflere ulaşmada birey ve grup davranışlarını etkileme süreci olarak da tanımlanmaktadır  Bu süreci yönetecek ve hedeflere götürecek etkin liderlere gereksinim vardır. Grubu belli hedeflere yönlendirmek, hedef belirleme, başarı yönünde yöneltme, etkinliklerini etkileme, kontrol etme, belli amaçlara ulaşmaları için cesaretlendirme gibi özel bazı nitelik ve beceriler gerektirir ve bunların tümüne liderlik becerileri denir.

Etkin bir lider nasıl olmalıdır? Liderin, insanları kendi başlarına gidemedikleri yerlere götürme gücü vardır. Etkili bir lider, dürüst, ileriyi gören, ilham veren, değişiklikleri destekleyen, eşitlikçi, destekleyici, görüşlerini açık bir biçimde ifade eden, insanları iyi dinleyen ve tarafsız değerlendiren, gücünü uygun biçimde kullanan, güvenilir, grubunu destekleyen, başkalarının görüşlerine saygı duyan, kendi gücünün farkında olan, hatalardan ders çıkartabilen, etkili iletişim ve yönetim becerilerine sahip kişidir. Etkili liderler kurumun her düzeyinde ortaya çıkabilirler.


Screenshots

İyi Bir Lider Olmanın Yolları- Global Liderlik Özellikleri
İyi Bir Lider Olmanın Yolları- Global Liderlik Özellikleri
İyi Bir Lider Olmanın Yolları- Global Liderlik Özellikleri
İyi Bir Lider Olmanın Yolları- Global Liderlik Özellikleri

Content

İyi Bir Lider Olmanın Yolları

İyi Bir Lider Olmanın Yolları-Giriş

LİDERLİĞİN ÖĞELERİ

İYİ LİDER OLMAK

Liderlik Yolundaki Tuzaklar ve Bu Tuzaklara Düşmemek.

Global (Küresel) Liderlik Unsurları (İlkeleri)-Giriş

Küresel liderlik öz yetenekleri

Küresel liderden istenen bilişsel karakteristik

Küresel liderden istenen davranışsal yetkinlikleri

Türkiye’nin Liderden Beklentisi-Türkiye Şartlarında Lider Özellikleri

Liderlikle ilgili tüm teoriler.


4009344

Udemy ID

4/27/2021

Course created date

4/30/2021

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by

Twitter
Telegram