Udemy

Platform

Türkçe

Language

Engineering

Category

İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi # Sertifika Programı

İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi A'dan Z'ye örnekleriyle anlatılmaktadır. +8 saat ücretsiz kalite eğitimi verilecektir.

4.36 (22 reviews)

İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi # Sertifika Programı

Students

2 hours

Content

Apr 2021

Last Update
Regular Price

Topics

EXCLUSIVE SKILLSHARE OFFER
Exclusive  SkillShare  Offer
Unlimited access to 30 000 Premium SkillShare courses
30-DAY FREE TRIAL

What you will learn

İSO 9001 kalite yönetim sistemi nedir ?

İSO 9001 denetiminde nelere dikkat edilmelidir ?

Zorunlu prosedürleri ve yapılması gerekenler

İSO 9001 kalite belgesi ve açıklaması

Akreditasyon nedir ? Neden önemlidir ?

İSO 9001 kalite yönetim prensipleri nelerdir ?

Kalite yönetim sistemin faydaları nelerdir ?

Denetim süreci nasıl gelişir ?

Kalite yönetim sistemindeki önemli maddelerin incelenmesi

Global 8d çözüm teknikleri

Temel 7 kalite araçları

PUKÖ çevrimi

Kontrol planı ve özellikleri

Risk analizi


Description

İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi # Sertifika Programı

Kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur. ISO 9000 Kalite Sistem Standartları, yayımlandığı tarihten (1987) itibaren en fazla ilgi gören ve uygulama alanı bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. Bu eğitimle İSO 9001 hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmuş olacaksınız.

ISO 9001 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı'nın bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Tamamlayıcı eğitimi kapsamında ücretsiz bir ekütüphane gönderilecek ve aşağıdaki kursların eğitimleri ücretsiz olarak gönderilecektir.
-RİSK ANALİZİ (Temel kalite yaklaşımlarından biri olan risk temelli düşünmeyi desteklemek için)
-PUKÖ ÇEVRİMİ ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (ISO 9001'daki tüm süreçler PUKÖ mantığıyla düzenlenmiştir.)
-GLOBAL 8D PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ (Düzeltici ve önleyici faaliyetleri düzenlemek desteklemek için)
-KONTROL PLANI (Üretim denetimini desteklemek için)
-7 TEMEL KALİTE ARACI

Tecrübe:
13 yıl otomotiv sektöründe OEM, Tier1-2 ve aftermarket şirketlerinde görev aldıktan sonra mevcut durumda savunma sanayide çalışmaktayım. Detaylı özgeçmişime linkedin üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğitim:
Makine mühendisiyim. İngilizce ve başlangıç seviyesinde İtalyanca biliyorum.

Umarım sizler için faydalı bir kurs olur. Görüşmek üzere....

Saygılarımla,
Kemal UluataContent

İSO Organizasyonu, Akreditasyon ve İSO Belgesi

1-1 İSO KİMDİR ? NE İŞ YAPAR ?

1-2 "STANDARD BODY" ISO TEMSİLCİLERİ KİMDİR ?

1-3 TSE ve TÜRKAK

1-4 ÖRNEK BİR İSO BELGESİ ve İNCELEMESİ

İSO 9000 ve Kalite Yönetim Sistemleri

2-1 İSO TARİHÇESİ VE İSO 9000 AİLESİ

2-2 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ

2-3 İSO 9001 FAYDALARI

Denetim Süreci

3-1 DENETİM SÜRECİ

3-2 DENETİM SÜRECİ İÇİN ÖNERİLER

Zorunlu Prosedürler

4-1 DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

4-2 KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

4-3 İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ

4-4 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN/HİZMETİN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

4-5 DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ

BÖLÜM-5 Standard Maddelerinin İncelenmesi

5-1 STANDARD MADDELERİNİN İNCELENMESİ

5-2 STANDARD MADDELERİNİN İNCELENMESİ

5-3 STANDARD MADDELERİNİN İNCELENMESİ

5-4 STANDARD MADDELERİNİN İNCELENMESİ

5-5 STANDARD MADDELERİNİN İNCELENMESİ

5-6 STANDARD MADDELERİNİN İNCELENMESİ

BÖLÜM-6 Ek Dersler

6-1 GİRİŞ


3977962

Udemy ID

4/12/2021

Course created date

4/18/2021

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by

Twitter
Telegram