Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend

Tu Luyện & Thành Thạo Kiến Thức Cơ Bản Của React.JS

4.78 (9 reviews)
Udemy
platform
Tiếng Việt
language
Web Development
category
65
students
12 hours
content
Apr 2022
last update
$19.99
regular price

What you will learn

Giải Mã Bài Test Fresher Frontend Trong Thực Tế

Hiểu & Nắm Vững Các Kiến Thức Cơ Bản Nhưng Cốt Lõi của React

Tập Luyện Cách Tư Duy và Phân Tích Đề Bài Trong Thực Tế

Thực Hành Để Thành Thạo Các Kiến Thức Về React Đã Học

Description

Một khóa học với mục tiêu giúp các bạn mới bắt đầu có thể "thực hành" kiến thức đã học về React để làm một cái gì đấy mang tính thực tế cao hơn.

Cụ thể ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một bài test Frontend dành cho lập trình viện React ít kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm) khi đi xin việc tại các công ty trong thực tế.

Các kiến thức trọng tâm trong khóa học:

- Học cách phân tích các yêu cầu được nhận, đánh giá và xếp thứ tự ưu tiên cho các tính năng cần xây dựng

- Thực hành gọi APIs backend để tạo giao diện website

- Design một website responsive, nhẹ nhàng và khoa học. Triển khai sản phẩm thực tế với Heroku

- Tính năng CRUD: Thêm/Sửa/Xóa và Hiển Thị Danh Sách User và các tính năng theo yêu cầu đã phân tích

- Sử dụng React Hook để tạo giao diện với React.JS

- Phân tích các yêu cầu của nhà tuyển dụng, dưới góc nhìn của Leader khi tạo một yêu cầu mở với nhiều tính năng.

Khóa học này, sẽ phù hợp với các bạn đã có kiến thức cơ bản về React.JS, tuy nhiên, lại chưa có nhiều thời gian để thành thạo và hiểu cách sử dụng công cụ này.

Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy nhiều điều hữu ích từ khóa học này!Screenshots

Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend - Screenshot_01Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend - Screenshot_02Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend - Screenshot_03Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend - Screenshot_04

Content

Setup Enviroment - Chuẩn Bị Công Cụ Cho Dự Án

#0 Demo Kết Quả Đạt Được Khi Kết Thúc Khóa Học
#1 Phân Tích Yêu Cầu Cần Làm
#2 "Hi world" với React.JS
#2.1 Fix Lỗi Hot Reloading với React 18
#3 Design Header Responsive

CRUD Users - Thêm/Sửa/Xóa/Hiển Thị Users

#4 READ - Hiển Thị Danh Sách Users
#5 Customize Axios - Sử dụng Axios Theo Cách Mới
#6 Pagination - Giải Thích Cơ Chế Phân Trang
#7 Tạo Phân Trang Kết Quả với React
#8 Modal Add New User - Thêm Mới Người Dùng
#9 Tích Hợp API Thêm Mới User
#10 Tạo Modal Edit User
#11 Tích Hợp API Edit User - Sửa Người Dùng
#12 Tạo Modal Confirm Khi Xóa User
#13 Tích Hợp API Delete User

Customize Users - Tùy Chỉnh Danh Sách Users

#14 Sort User - Sắp Xếp Kết Quả Users
#15 Filter User - Lọc Kết Quả Users
#16 Working with CSV - Cài Đặt Thư Viện Cần Thiết
#17 Design Export/Import Data
#18 Export User Data với CSV
#19 Import User Data với CSV

User Authorization - Phân Quyền Người Dùng

#20 Design App Layout - Tích Hợp React Router v6
#21 Design Login Page - Trang Đăng Nhập
#22 Tích Hợp API Login
#23 Handle Login Error - Xử Lý Lỗi với Axios
#24 useContext Hook - Tối Ưu Hóa User Global
#25 Private Routes - Phân Quyền Người Dùng Truy Cập
#26 Design Responsive - Thiết Kế Giao Diện Mobile
#27 Deploy Heroku - Triển Khai Ứng Dụng React Lên Heroku
#28 Tích Hợp Redux vào dự án React
#29 Remove useContext - Sử Dụng Data Redux
#30 Error Boundary - Xử Lý Lỗi
#31 Nhà Tuyển Dụng Nghĩ Gì Về Bài Test Fresher ???

Charts

Price

Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend - Price chart

Rating

Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend - Ratings chart

Enrollment distribution

Thực Hành Bài Test Fresher React Frontend - Distribution chart

Related Topics

4625262
udemy ID
4/3/2022
course created date
5/8/2022
course indexed date
Bot
course submited by