Udemy

Platform

Türkçe

Language

Programming Languages

Category

2019 Sıfırdan Gelişmiş Java Kursu

En Kapsamlı Java Kursuna Hoş Geldiniz. Başta socket programlama olmak üzere bir çok yenilikçi içerikler sizi bekliyor.

4.50 (51 reviews)

2019 Sıfırdan Gelişmiş Java Kursu

Students

36 hours

Content

Mar 2019

Last Update
Regular Price

SKILLSHARE
SkillShare
Unlimited access to all SkillShare courses
EXCLUSIVE 30-DAY FREE TRIAL

What you will learn

Java programlama dilini kapsamlı bir şekilde öğreneceksiniz

Her platforma uygun yazılımlar geliştirebilecek ve test edebileceksiniz

Yaptığınız yazılımlar ile para kazanabileceksiniz

Türkçe kaynaklarda ilk defa göreceğiniz bilgilerle karşılaşacaksınız

Hem lokal hem sunucu üzerinde veritabanı uygulamaları geliştirebileceksiniz.

Socket Uygulamalar ile protokol bağlantıları sağlayabileceksiniz.

TCP, UDP gibi protokollerin ne olduğunu öğreneceksiniz.

Sunucu ile iletişim kurabilen uygulamalar geliştirebileceksiniz.

Swing, JavaFX gibi farklı tasarım uygulamaları geliştirebileceksiniz

Her türlü 2D oyun geliştirebileceksiniz.

Online oynanabilen oyunlar geliştirebileceksiniz

Java Applet'leri öğreneceksiniz

Java EE'ye geçmek için gerekli temel bilgilerin tamamını alacaksınız.


Description

Java'nın yakın zamanda çıkan 10. versiyonu ile bir çok yenilik geldi. Bu kursta Java programlama diline en baştan başlayarak başka hiç bir yerde bulamayacağınız bazı konu ve örneklerle en ileri seviyeye taşıyacaksınız. Olabildiğince kapsamlı ve sizi cezbedecek estetik boyuta sahip örneklerle programlama yapma şevkiniz artacaktır. Ayrıca bu kurs sadece temel Java bilgileri ile sınırlanmamış ve ileri seviye konulara varana kadar kapsamlı bilgiler vermektedir. Bu kursu bitirdikten sonra başka bir Java kursuna ihtiyaç duymayacaksınız.

Geleceğiniz adına karşınıza çıkan bu bilgileri kaçırmayın. Kursa kaydolun ve hemen başlayın.Content

Giriş - Kurs Hakkında

Giriş

Gerekli Programların Yüklenmesi

JDK Indirme Linki

MACOS Gerekli Programların İndirilmesi ve Yüklenmesi

WINDOWS 10 üzerine Java 11 Kurulum

Veri Tipleri | Değişkenler | Operatörler

Veri Tipleri

Değişken Oluşturma

Tip Dönüşümleri

Kaçış Sekansları

Operatörler

Kontrol Yapıları

if-else Kullanımı

switch-case

Hangi Durumlarda Hangi Kontrol Yapısı Kullanılır.

Döngüler

for Loop

While

do While

break | continue

Döngü Oluşturma Egzersizi

ÖRNEK : Faktoriyel Hesaplama

ÖRNEK : Asal Sayı Kontrol

Metotlar

Metot Oluşturma

Parametreli Metotlar

Değer Döndüren Metot

Metot Kırma

Recursive Metot

Overload Metot

Nesne Tabanlı Programlama 1 | OOP1

Class Nedir? OOP Nedir?

Sınıf Oluşturma

Sınıf Üyeleri

Getter ve Setter | Kapsülleme

Kurucu Metotlar | Constructor

Her İşi Yapan Kurucu Metot

Statik Ögeler

RAM ve Statik Ögeler

Nesne Tabanlı Programlama 2 |OOP2 | Kalıtım | Polymorphism

Kalıtım | Inheritance

super Kullanım - 1

super Kullanım - 2

Override | Metotları ezme

final Anahtar Kelimesi

Abstract Class ve Abstract Method

Instance Of

External Class

External Package

Inner Class

ÖRNEK : Hesaplama

Interface | Arabirim

Interface Nedir? | Interface Oluşturma

ÖRNEK 1 : Interface

ÖRNEK 2 : Interface

ÖRNEK 3 : Interface

Nested Interface

Extends Interface

Jenerikler

Jenerikler

Jenerik Oluşturma

Jenerik |Multiparameter | Kısıtlamalar

Jenerik Metotlar

Jenerik Constructor

Jenerikler ile Kendi Tipini Oluşturma

Jenerikler Kendi Tipini Oluşturma 2

İstisna Yönetimi | Hata Yakalama

Hatalar ve İstisna Yönetimi

Try-Catch

Throw

Finally

Try with Resources ile Bağlantıları Otomatik Kapatma

Multithread | Paralel Programlama | Çoklu Kanal

Paralel Programlama Nedir?

Yeni Kanal Oluşturma | Anal Kanal (Main Channel)

Thread Sınıfında Sık Kullanılan Metotlar

(Thread Sınıfı Metotları)-İçerik

Kanallarda Öncelik

Kanalların Senkronize Çalışmasını Sağlama

ÖRNEK : (Atomik İşlemler) Otomobil Fabrikasında Üretim ve Satış Takip Uygulaması

Runnable Interfacei ile Thread Classı Arasındaki İlişki

Collections | Koleksiyon ve Yığınlar

Koleksiyon Nedir?

Koleksiyon Oluşturma

Elemanları Listeleme

Kendi Collection Tipini Oluşturma

Temel Fonksiyonlar

Set Hierararchy | Set, HashSet, TreeSet, SortedSet, LinkedHashSet

Map Hierarchy | Map, LinkedHashMap, SortedMap, TreeMap, HashMap

Iteratorler

Queue | Deque | LinkedList | Farklı Kuyruk Yapıları

Immutable List ile Değiştirilemez Listeler

Dosyalarla Çalışma ve java.io Paketi | Input/Output

Stream Nedir? | Dosya Okuma ve Yazma İşlemlerinde RAM ve Kalıcı Diskin Rolü

File Sınıfı ile Dosyanın Varlığını Kontrol Etme ve Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Dosyanın Okuma-Yazma İznini Yönetme

Dosyanın İsmini Değiştirme ve Taşıma İşlemleri

Bir Klasördeki Dosya ve Klasörleri Listeleme

Bir Klasördeki Dosyaları Listelerken Uzantı vb. Kriterlere Göre Filtreleme Yapma

FileInputStream | FileOutputStream ile Dosyaya Yazma ve Dosyadan Okuma İşlemleri

Dosyayı Kapatırken Oluşabilecek İstisna Durum ve Çözümü

PrintWriter Sınıfı ile Dosyaya Yazma İşlemi

java.util Paketindeki Scanner Sınıfını Kullanarak Dosyadan Okuma İşlemi

Kendi Dosya Uzantınızı Oluşturma

mp3 ve Farklı Türdeki Dosyaları Kopyalama ve Çoğaltma

ÖRNEK : Bir Dosyadaki Double Türdeki Verileri Toplama

FileChannel Sınıfı ile Dosya İşlemlerinde Farklı Kanalları Kullanmak

MetaData | Annotation | Boxing Unboxing

Enum

ÖRNEK : Stok Takip ve Kar Analiz Uygulaması

Boxing - Unboxing

Annotation Nedir? ve Annotation Çeşitleri

Annotationi Class ve Interface Üzerinde Kullanarak Nesneleştirme

Annotation Target ile Annotationların Kullanım Alanını Belirleme ve Sınırlama

Annotation Target

AWT

AWT 1

AWT 2

AWT 3

AWT 4

AWT 5

Swing | JFrame

Swing Kurulum

Swing Genel Bakış

Swing Class Yapısı

ÖRNEK : Swing Döviz Uygulaması

TextActionCommand

Swing Prop

Password TextField

Label

Label üzerinde HTML kodlarını çalıştırma

Default Button Ayarlama

CheckBox

RadioButton

Slider

ProgressBar

Listelerle Çalışma

Formatter Text Field ile formatlanmış verilerle çalışma

JTable 1

JTable 2

Dialog 1

Dialog 2 | input dialog

Formlar Arası Dinamik Veri Aktarımı

JDBC | Java DataBase Connectivity - PostgreSQL

Veritabanı Giriş

Gerekli Kurulumlar

Veritabanı Oluşturma

Kodla Tablo Oluşturma

Select - Insert - Update - Delete Query

Trigger and Trigger Function

Trigger 2

Sum - Avg - Min vs. Sanal Tablo Oluşturma

Java Veritabanı Bağlantısı

JDBC Query

Stored Procedure

JDBC Test1

JavaFX JDBC Application | Görsel Veritabanı Uygulaması

Veritabanını Oluşturma

Veritabanı Class Yapısı

TabloView ile Verileri Gösterme

Veri Ekleme

Veri Silme

Socket Programming | Server-Client | Network | TCP Protocol

Socket Programlama Nedir

TCP | UDP | SMTP | HTTP - Protokoller Hakkında

Protokollerin Kullandığı Port Numaraları

Basit Server Client Örneği

Network Test

Server-Client-1 | ServerMain

Server-Client-2 | Server to Client

Server-Client-3 | Read Server |Client Listener

Server-Client-4 | Client

Socket Programlamanın Avantajları

JavaFX Socket.IO

Timer | TimerTask - Zamanlayıcılar |

Timer Oluşturma

ÖRNEK : Kronometre Uygulaması

Animasyona Giriş | Buttona yanıp sönme efekti verme

Timer ile Akışkan Animasyonlar Oluşturma

OOP'nin Gerçek Nesneler Üzerinde Kullanılması

Nesne Yapısı

Nesnelerin Yönetilmesi

Animation Sınıfı ile Animasyonlar Oluşturma

intro

Rotate Transition

Fade Transition

Fill Transition

Scale Transition

Stroke Transition

ÖRNEK : Animasyonlar

Publish Program | java to jar

Programı yayınlama ve jar haline getirme

Path ve Harici Dosyaları Yönetme

Jar Dosyalarını Import Etme

Başka Projeleri Import Etme

Argumanlar Dizisi

Windows Server 2012 İşlemleri | Gerçek Socket Uygulaması

Server Kiralama

Sunucuya Bağlanma

Sunucu Üzerinde Port Açma ve Kullanıma Sunma

Server Üzerinde Java Kurulumu

Java Programını Sunucuda Çalıştırma

Gerçek Server-Client Bağlantısı

Windows Server 2012 Üzerinde POSTGRESQL | Sunucu Tabanlı Veritabanı İşlemleri

Windows Server 2012 üzerinde PostgreSQL İşlemleri

Sunucu üzerine PostgreSQL Server Kurulumu

SSL Certification | pg_hba Configration

Server Üzerine Soru-Cevap

JavaFX Üzerinde JFoenix Kurulumu

JFoenix Kurulumu ve Projeye Dahil Edilmesi

ÖRNEK : Gerçek Chat Uygulaması | TCP Protokolü ve Socket Programlama ile

Intro

Başlangıç

ServerConnection ile Bağlantı Kanalı

ServerMain

Client Login 1

Login İşlemi

Second Controller

Sunucuya Bağlantı ve Kullanıcı Bildirme

Gelen Bağlantıları Toplama

Client Üzerinde Sunucuya Bağlı Kullanıcıları Listeleme

Kullanıcıları Yönetme

Başka Kullanıcıya Mesaj Gönderme

Başka Kullanıcıya Mesaj Gönderme 2

Mesajları Kaydetme

Sunucu Üzerinde Test Etme ve Sonuç

Lambda Expression

Lambda Giriş | Threadler ve Döngülerde Kullanım Biçimleri

Event ve Delegate (Olay Yönetiminde) Kullanımı

Interface ile Lambda Expression İlişkisi

ÖRNEK : Lambda ifadelerini interface için kullanma

Threadler Üzerinde Lambda Deyimleri ve Bir Metodu Başka Bir Kanala Yönlendirme

Predicate Arayüzü ile Kontrol Mekanizması (Predicate Functional Interface)

Predicate Arayüzünü Listeler ve Koleksiyonlar Üzerinde Kullanarak Filtreleme

Stream Arayüzü Kullanımı ve Filtreleme İşlemleri

Stream ve Predicatei Birlikte Kullanarak Filtreleme İşlemlerini Basitleştirme

Stream Arayüzünde map ve reduce Yapılarını Kullanarak Kar Zarar Hesaplama

Block Arayüzü Yerine Gelen Consumer Arayüzü

Method References

ÖRNEK : Brick Break Game | Tuğla Kırma Oyunu

Brick Break Intro

Görsel Kısmının Hazırlanması ve Çubuğun Hareket Ettirilmesi

Topun Sahne Üzerindeki Hareketi ve Kenarlara Çarpması

Topun Kenarlara Çarpması ve Yön Değiştirmesi

Topun Değdiği Kiremiti Yok Etmesi - 1

Topun Değdiği Kiremiti Yok Etmesi - 2

Kiremit Kırdıkça Puan Kazanma ve Bölümü Bitirme

Game Over | Oyuncunun Kaybetmesi

Oyuna Eğlence Katacak Özellikler Ekleme

Applet

Applet Nedir ?

Temel Bir Applet Oluşturma

Oluşturulmuş Bir Applet'i Web Browser Üzerinde Çalıştırma

Applet İçin Tarayıcılara Gerekli Java İzinlerinin Verilmesi

ÖRNEK : Mobilde ve Masaüstünde Senkronize Olarak Çalışan Not Defteri Uygulaması

Server Modülünü Oluşturma ve Bağlantıları Toplama

ServerConnection Sınıfı ile Bağlantıları Yönetme ve Gelen Verileri İşleme

Client Modülünün Tasarımını Oluşturma

Yeni Not Oluşturma ve Sunucuya Gönderme

Mevcut Notları Sunucudan Çekme ve Listeleme

Seçilen Notun İçeriğini Sunucudan Çekme ve Kullanıcıya Gösterme

Uygulamanın Revize Edilmesi ve Sunucuya Taşınması


Reviews

a
ahmet27 April 2021

Daha eğitimi bitirmedim ama incelediğime göre baya iyi bir eğitim içeriği bizi bekliyo güzel bi içerik diğer dandik java kursları gibi değiller teşekkürler

M
Mustafa.exe17 January 2021

gördüğüm kadarıyla sorular artık cevaplanmıyo ama kodlama ne kadar eglencelı olabılırse o kadar eglencelı

M
M.8 November 2020

Benim gibi yavaş bağlantı hızı olanlara yada telefondan izlemeyi sevenlere ve aynı zamanda sıfırdan başlayanlara önermiyorum. sebepleri; Yavaş bağlantı hızınız var ve 480p de izlemek istiyorsanız videolar font büyütmesi yada zoomlama gibi olaylar hesaba katılmadan dümdüz çekilmiş o yüzden 720p nin altında bulanık. Telefondan izlemeyi seviyorsanız yine aynı sebepten ötürü büyük ekranda izlemediğiniz sürece yazılar çok küçük kalıyor ve okunmuyor. Sıfırdan başlayan biriysenizde eğitmen bilgili fakat bildiğini aktarma konusunda çok da iyi değil. Yani anlayamadığınız ve ek kaynaklardan araştırmak zorunda kalacağınız çok yer ile karşılaşabilirsiniz.

F
Fehmi12 September 2020

Arkadaşlar öncelikle ilk sorunuza cevap vereyim kurs alınır mı ? Evet kesinlikle alınır. Satılan çoğu JAVA kursunun içeriğini inceledim emin olup hepsi birbirinin aynısı. Aldatmaca laflara baştan savma geçilmiş içeriklere kanmayın. Özgen hocamın kursu piyasada ki hiçbir kurstan geri kalmamış üstüne anlattığı "SOCKET PROGRAMLAMA" altın niteliğinde. Kursun +/- lerine gelecek olursak ; Socket Programlama + Eğitmenin Ses Kalitesi & Diksiyon + Sorularınıza cevap alabiliyorsunuz + Sürekli olarak projeler ile anlatılanlar destekleniyor + ----- Biraz yavaş anlatılmış (1,5) hız tavsiye ederim - Kurulumlar ve kullanılan sürümler yetersiz idi kendinizin uğraşması gerekiyor. ( Java FX için java sürümü ya da PostgrSQL) -

A
Abdurrahman20 June 2019

%50 sine geldim Anlatımdaki hassasiyetine ve konuları seçiş sırası oldukça iyi kendisine teşekkürler Hocam teşekkürler bugun dersler bitti benim için yeni başladı sayılır ileriki zamanlarda mobil uygulama ile ilgili derslerinizi de almak isterim Bana ders kodlarını gönderirseniz sevinirim benden size 5 yıldız Hoşca kalın

Ş
Şule14 June 2019

İlk başta anlatım çok yavaştı belkide bana öyle geldi ama ilerleyen derslerde hocam enerjinizi daha çok begendim.

O
Oğuz20 April 2019

Çok güzel örnekler ile zihin açıcı ve öğretici bir kurs oldu. Tek eksik yanı video kalitesi, büyük ekran ile dersler çekildiği için biraz düşük gibi olmuş.

N
Nesimi20 April 2019

Derslerin hepsini izledim ancak Javafx Dosyasının kurulumu ile ilgili video olmadığı halde sorulan sorulara sanki varmış gibi söylemeniz ve sonrasında sorduğum ve takıldığım soruların çözüme ulaştıramadınız. Evet hızlı cevap verdiniz fakat benim için önemli olan sorunun çözümlenmesi konusundaydı. İnternetten ne kadar kaynak var ise taradım ne kadar yöntem varsa denedim olmadı. size bu nedenle 3 yıldız veriyorum. eğer Javafx ile ilgili video koyarsanız sevinirim en azından benden sonraki kursiyerler rahat ederler.

E
Emrah10 February 2019

Bu kursla Javadaki her türlü yararlı ayrıntı bilgiye ulaşmış oldum. Java yı öğretme ve gerçek hayattan uygulama konusunda en iyi kurs diyebilirim. Hocam yürekten teşekkür ederim.


Related Courses

SKILLSHARE
Google Map JavaScript API for Beginners
Google Map JavaScript API for Beginners
SKILLSHARE
Modern JavaScript for Beginners: 2 Projects
Modern JavaScript for Beginners: 2 Projects
SKILLSHARE
Java Programming: Basic Code for Beginner Programmers
Java Programming: Basic Code for Beginner Programmers

1477446

Udemy ID

12/21/2017

Course created date

5/7/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by

Twitter
Telegram