Udemy

Platform

Türkçe

Language

Programming Languages

Category

Derinlemesine Enterprise Java 1 : ORM, JPA & Hibernate

Java Enterprise, Jakarta / Java EE için veritabanı işlemleri

4.90 (17 reviews)

Derinlemesine Enterprise Java 1 : ORM, JPA & Hibernate

Students

9 hours

Content

Mar 2020

Last Update
Regular Price

Topics


What you will learn

Java Enterprise, Jakarta ya da Java EE adı verilen alanda ORM, JPA & Hibernate konuları


Description

Bu görüntülerde ORM (Object-Relational Mapping) araçları ve bunun Java platformundaki standardı JPA (Java Persistence API) anlatılmaktadır. Tüm JPA yerine getirimlerinde çalışacak biçimde hazırlanan içerik en çok kullanılan Hibernate ürün üzerinden işlenmektedir. Konular temelinden başlanıp en ileri düzeye dek açıklanmaktadır. Öncelikle açımlama (annotation), persistence.xml, Maven için pom.xml konuları verilmektedir. Sonrasında JPQL ile sorgu (query) nasıl yapılır anlatılmaktadır. İki varlık arasında ilişki (relation) nasıl kurulur açıklanmaktadır.  Karmaşık türler olarak datetimeenum, LOB konusu işlenmektedir.  Veritabanında dizin (index) ve biricik (unique) yapılması anlatılmaktadır. İşlenenler arasında kalıtım (inheritance), ve gömme (embed) yer almaktadır. Listener, Cache, Lock gibi yaşam döngüsü alanları da içerilmektedir. Named Query, Native QueryCriteria Query gibi ileri konular kapsamda yer almaktadır.

Anlatılan konular hem Spring Boot hem de Jakarta EE için geçerlidir. Bu platformlarda standardın ötesinde özellikler olsa da burada anlatılanları taban olarak yazıldıkları için içeriğin öğrenilmesi gerekmektedir. JPA için hem Resource Local (Yerel Özkaynak) hem de JTA (Java Transaction API -  Java İşlembilgi Betikliği) yöntemi bulunmaktadır ve konular ikisi için de çalışacak biçimde işlenmektedir. Oracle, IBM DB2, MySQL MariaDB gibi veritabanlarının tümünde çalışacak biçimde, standart kodlama gösterilmiştir. Veritabanlarının kendisine özgü, taşınabilirliği bozacak özelliklere yer verilmemiştir.

Örneklerde teknoloji konuları dışında piyasada kullanılan, gerçekçi girişim tasarım örüntüleri (enteprise design patterns) özelliklerine uygun çalışan prototipler geliştirilmiştir. Başka bir deyişle, doğrudan benzerini yaparak uzman geliştiricilerin yaptıklarıyla aynı düzeyde kodlama yapılması sağlanmaya çalışılmıştır.


Content

Takılım (Setup)

Araçlar (Tools)

Eclipse Maven Hibernate MySQL Projesi

Tabanlılar (Basics)

Sınama (Test)

Temel İşlemler (CRUD)

Sorgu (Query)

Tek Sonuç (Single Result)

Yığışım (Aggregate)

İlişki (Relation)

Bire Çok İlişki (One-To-Many Relationship)

Getirme (Fetch)

Katma (Join)

Eşlemleme (Mapping)

Kuşalmamış Şema (Ungenerated Schema)

Çizelge (Table) & Dikeç (Column)

Öznitelikler (Attributes)

Dizin (Index)

Sayılandırma(Enum), Tarih - Zaman (Date-Time), Geçici (Transient)

İri Nesne (Large Object- LOB)

Gömme (Embed) & Bileşik Başlıca Açar (Composite Primary Key)

Gömme (Embed)

Gömülü Kimlik (Embeded Id)

Kimlik Sınıfı (Id Class)

Katma Dikeçleri (Join Columns)

Kalıtım (Inheritance)

Eşlemlenmiş Üst Sınıf (Mapped Superclass)

Kalıtım - Sınıfa Başına Bir Çizelge (Table Per Class)

Kalıtım - Öteki Seçenekler

Yaşam Döngüsü (Lifecycle)

Geri Çağrım

Dinleme (Listener)

Birinci Düzey Zula (First Level Cache)

İkinci Düzey Zula (Second Level Cache)

Kilitleme (Lock)

Gelişmiş Sorgu Türleri (Advanced Query Types)

Adlı Sorgu (Named Query)

Yerli Sorgu (Native Query)

Yığıt Sorgular (Bulk Queries) : Sokma (Insert) & Silme (Delete)

Ötetaslam (Metamodel)

Ölçüt Sorgusu (Criteria Query) - Yalın

Ölçüt Sorgusu (Criteria Query) - Karmaşık (Join & Or)

Ölçüt Sorgusu (Criteria Query) - Ötetaslam (Metamodel)


2825737

Udemy ID

2/20/2020

Course created date

2/23/2020

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by