พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้พื้นฐานการพัฒนา Windows Application ด้วยภาษา C# กับฐานข้อมูล MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น

4.83 (3 reviews)
Udemy
platform
ภาษาไทย
language
Web Development
category
instructor
14
students
8 hours
content
Jun 2022
last update
$199.99
regular price

What you will learn

สามารถสร้างโปรเจค Windows Forms Application ได้

สามารถสร้างโปรแกรมในรูปแบบ Modern Desktop App ได้

สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ได้อย่างคล่องแคล่ว

สามารถใช้ Visual Studio 2019 ในการพัฒนาโปรแกรมได้

สามารถจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ MySQL Workbench ได้

สามารถใช้เทคโนโลยี ADO .NET จัดการฐานข้อมูล MySQL ได้

สามารถใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) จัดการฐานข้อมูลได้

สามารถเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL และ ดึงมาแสดงบนฟอร์มได้

สามารถเขียนโค้ดแสดงรูปภาพใน DataGridView และแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

สามารถเขียนโปรแกรมจัดการ Context Menu ให้ทำงานร่วมกับ DataGridView ได้

สามารถทำระบบ Login ให้กับโปรแกรม และแสดงชื่อ User ผู้ใช้ปัจจุบันได้

สามารถพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก โดยใช้ภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ได้

นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างโปรแกรมทางธุรกิจ เช่น ระบบขายหน้าร้าน POS เป็นต้น

Description

ในหลักสูตร "พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น" นี้ ผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้เทคโนโลยี ADO .NET ได้รวดเร็วที่สุด


การสอนจะเป็นลักษณะพาทำ Workshop สร้างโปรเจคในรูปแบบ CRUD Application แบบง่ายๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ทันที่ หรือ พัฒนาต่อยอดสร้างโปรแกรมทางธุรกิจ (Business Application) สำหรับการใช้งานจริงได้ เช่น ระบบขายสินค้าหน้าร้าน หรือ ระบบ POS, ระบบบริหารคลังสินค้า, ระบบจัดการรายรับ-รายจ่าย, ระบบจัดการร้านอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคใหม่ คือ เรียนจบไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีครับ.


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้:

 • สามารถสร้างโปรเจค Windows Forms Application ได้

 • สามารถสร้างโปรแกรมในรูปแบบ Modern Desktop App ได้

 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# ได้อย่างคล่องแคล่ว

 • สามารถใช้ Visual Studio 2019 ในการพัฒนาโปรแกรมได้

 • สามารถจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ MySQL Workbench ได้

 • สามารถใช้เทคโนโลยี ADO .NET จัดการฐานข้อมูล MySQL ได้

 • สามารถใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) จัดการฐานข้อมูลได้

 • สามารถเก็บรูปภาพลงฐานข้อมูล MySQL และ ดึงมาแสดงบนฟอร์มได้

 • สามารถเขียนโปรแกรมจัดการ Context Menu ให้ทำงานร่วมกับ DataGridView ได้

 • สามารถทำระบบ Login ให้กับโปรแกรม และแสดงชื่อ User ผู้ใช้ปัจจุบันได้

 • สามารถเขียนโค้ดแสดงรูปภาพใน DataGridView และแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

 • สามารถพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก โดยใช้ภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ได้

 • นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างโปรแกรมทางธุรกิจ เช่น ระบบขายหน้าร้าน POS เป็นต้น


แล้วพบกันในคลาสนะครับ


ขอบคุณมากครับ

Screenshots

พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น - Screenshot_01พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น - Screenshot_02พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น - Screenshot_03พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น - Screenshot_04

Content

Introduction

แนะนำคอร์สออนไลน์

เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาโปรแกรม

การติดตั้ง Visual Studio Community 2019
การติดตั้ง MySQL Server, MySQL Workbench และอื่นๆ ในลิงค์เดียว
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Visual Studio 2019
วิธีการใช้งานโปรเจค Source Code (Workshop ที่ 1)
วิธีการแก้ปัญหา Error ตอนเพิ่ม และ ลบข้อมูล

เริ่มทำ Workshop: สร้าง C# Windows Application ทำงานกับ MySQL

การสร้างโปรเจคใหม่ใน Visual Studio 2019
การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ C#
การดึงข้อมูลจาก 4 ตารางมาแสดงบนฟอร์ม โดยใช้ SQL JOIN clause
การค้นหาข้อมูลจาก 4 ตาราง โดยใช้ SQL WHERE clause
เทคนิคเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล โดยใช้ TextBox KeyDown
การเขียนโค้ดให้แสดง หรือ ซ่อน ที่อยู่ของลูกค้า ใน DataGridView
เทคนิคการเขียนโค้ดเพิ่มความเร็วให้กับ DataGridView
การดึงรหัสลูกค้า และ รหัสที่อยู่ จากแถวที่เลือกใน DataGridView
การเขียนคำสั่ง SQL DELETE เพื่อลบข้อมูลลูกค้าจากตาราง Customer
การสร้างฟอร์ม CRUD สำหรับดู, แก้ไข, และ เพิ่มรายการ ในฟอร์มเดียว
การเขียนโค้ดสั่งให้เปิดฟอร์ม CRUD ในโหมดต่างๆ (ดู, แก้ไข, เพิ่มใหม่)
การดึงข้อมูลจาก MySQL มาแสดงบน TextBox และ Checkbox
การเขียนคำสั่ง SQL UPDATE เพื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้า และ ที่อยู่
เทคนิคการเขียน SQL INSERT INTO เพิ่มข้อมูล 2 ตาราง แบบต่อเนื่อง

Charts

Price

พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น - Price chart

Rating

พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น - Ratings chart

Enrollment distribution

พัฒนาแอพพลิเคชันด้วย C# กับ MySQL สำหรับผู้เริ่มต้น - Distribution chart
4607170
udemy ID
3/22/2022
course created date
4/17/2022
course indexed date
Bot
course submited by