Udemy

Platform

Polski

Language

Databases

Category

Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery

Analizuj dane rzędu GB czy TB w mgnieniu oka. Wykorzystaj przewagę rozwiązań chmurowych już dziś!

4.65 (68 reviews)

Students

9.5 hours

Content

Sep 2021

Last Update
Regular Price


What you will learn

Czym jest chmura?

Chmura Google - Google Cloud Platform

Konfiguracja konta Google

BigQuery - hurtownia danych typu serverless na sterydach

SQL - Strukturalny język zapytań

Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery

Typy danych w BigQuery

Funkcje w BigQuery

Wyrażenia warunkowe

Case Study: Open Image Dataset


Description

---------------------------------------------------------

REKOMENDOWANE ŚCIEŻKI UCZENIA

---------------------------------------------------------

PYTHON DEVELOPER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest


SQL DEVELOPER:

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


DATA SCIENTIST / MACHINE LEARNING ENGINEER:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia


DATA SCIENTIST / DEEP LEARNING ENGINEER

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.I - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.II - od A do Z

 • Machine Learning Bootcamp w języku Python cz.III - Ćwiczenia

 • Wprowadzenie do sieci neuronowych - Tensorflow 2.0 + Keras

 • Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

 • Artificial Intelligence – Computer Vision w języku Python


BI ANALYST / DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Twórz nowoczesne aplikacje webowe w Pythonie - Dash, Plotly

 • Data Science Bootcamp w języku Python - od A do Z

 • 250+ Ćwiczeń - Data Science Bootcamp w języku Python

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part II

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part III - Ćwiczenia

 • SQL Bootcamp - Bazy danych SQLite - Part IV - Ćwiczenia


BIG DATA ANALYST:

 • Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 200+ Ćwiczeń - Programowanie w języku Python - od A do Z

 • 210+ Ćwiczeń - Python - Moduły wbudowane - od A do Z

 • Programowanie obiektowe w języku Python - OOP - od A do Z

 • 150+ Ćwiczeń - Programowanie obiektowe w języku Python - OOP

 • Testy jednostkowe w języku Python - framework unittest

 • 100+ Ćwiczeń - Testy jednostkowe w języku Python - unittest

 • Wprowadzenie do data science w języku Python - Pandas

 • Interaktywne wizualizacje danych w języku Python - Plotly

 • Big Data, Hadoop oraz MapReduce w języku Python

 • Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery


ENG:

 • 200+ Exercises - Programming in Python - from A to Z

 • 210+ Exercises - Python Standard Libraries - from A to Z

 • 150+ Exercises - Object Oriented Programming in Python - OOP

 • 100+ Exercises - Unit tests in Python - unittest framework

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - NumPy

 • 100+ Exercises - Python Programming - Data Science - Pandas

 • 100+ Exercises - Python - Data Science - scikit-learn

 • 250+ Exercises - Data Science Bootcamp in Python

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part I

 • SQL Bootcamp - Hands-On Exercises - SQLite - Part II


-------------------
OPIS KURSU
-------------------

Umiejętność analizowania dużych zbiorów danych (Big Data) jest niezwykle gorącym tematem i zarazem jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku.  Ponieważ cały ekosystem rozwiązań Big Data jest dość kłopotliwy w administrowaniu i zarządzaniu wiele firm decyduje się na wykorzystanie rozwiązań chmurowych. Jest to obecnie naturalny trend dla większości przedsiębiorstw, które wykorzystują analitykę Big Data.

W tym kursie wykorzystamy świetne narzędzie do analizowania danych jakim jest usługa BigQuery.  Jest to rozwiązanie typu serverless co oznacza, że nie musimy martwić się o zarządzanie i administrowanie. Od pierwszej minuty możemy od razu przejść do pracy.

Do analizy wykorzystamy strukturalny język zapytań SQL, który jest obowiązkowym punktem w CV każdego analityka danych.


Screenshots

Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery
Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery
Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery
Big Data: Analiza danych przy użyciu SQL oraz BigQuery

Content

Chmura - wprowadzenie

Wprowadzenie

Przykłady zastosowań rozwiązań chmurowych

Czołowi dostawcy chmurowi

Zalety chmury

Wady chmury

Google Cloud Platform

Google Cloud w liczbach

Google Cloud - rodzaje usług

Jak korzystać z usług Google Cloud?

Ile kosztuje chmura i jak wykorzystać 300 USD na start?

Google Cloud Platform - BigQuery

SQL - Strukturalny język zapytań - przegląd

Konfiguracja środowiska chmurowego

Konfiguracja konta Google oraz Google Cloud Platform

Wygenerowanie zbiorów danych

Utworzenie nowego projektu

Test

Pierwsza tabela i pierwsze zapytanie

Utworzenie pierwszego zbioru danych i tabeli

Utworzenie tabeli z pliku CSV

Pierwsze zapytanie w BigQuery

Komentowanie skryptów

Test

Typy danych w BigQuery

Numeryczne typy danych

Logiczny typ danych

Tekstowy typ danych

Data i czas

Tablice

Test

DDL - Data Definition Language

DDL: Tworzenie tabel przy pomocy SQL

DDL: Tworzenie tabel przy pomocy SQL cz. 2

DDL: Tworzenie tabel z zapytania

Wartość NULL w tabeli

Tabela tymczasowa

Test

DML - Data Manipulation Language

DML

DQL - Data Querying Language

Instrukcja SELECT

Instrukcja SELECT DISTINCT, SELECT EXCEPT

Instrukcja SELECT REPLACE

Filtrowanie: Instrukcja WHERE

Filtrowanie: Instrukcja WHERE cz. 2

Funkcja COUNT()

Grupowanie i Sortowanie: Instrukcja GROUP BY oraz ORDER BY

Grupowanie i Sortowanie: Instrukcja GROUP BY oraz ORDER BY cz. 2

Grupowanie i Filtrowanie: Instrukcja HAVING

Statystyki opisowe - SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT

Operatory arytmetyczne, porównania oraz logiczne

Filtrowanie: Instrukcja LIKE, NOT LIKE

Sortowanie: Instrukcja ORDER BY

Łączenie wyników zapytań: Instrukcja UNION ALL oraz UNION DISTINCT

Tworzenie zapytań złożonych

Tworzenie zapytań złożonych - zadanie

Tworzenie zapytań złożonych - rozwiązanie

Łączenie tabel - INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN

Test

Funkcje

Funkcja: CAST

Funkcja: SAFE_CAST

Tworzenie własnych funkcji

Funkcje: COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG

Funkcje: COUNTIF, ANY_VALUE, STRING_AGG

Statystyczne funkcje agregujące

Funkcje: RANK, DENSE_RANK, PERCENT_RANK

Funkcje matematyczne

Funkcje tekstowe

Funkcje daty

Funkcje daty i czasu

Funkcje czasu

Funkcja okna OVER()

Funkcja okna OVER() cz. 2

Funkcja ROW_NUMBER()

Funkcje pozycyjne

Test

Wyrażenia warunkowe

Wyrażenie SELECT CASE

Wyrażenie COALESCE

Wyrażenie IF

Wyrażenie IFNULL oraz NULLIF

Praca z tablicami: ARRAY

Tablice tekstowe

Tablice tekstowe cz. 2

Tablice numeryczne

Tablice numeryczne cz. 2

Case Study: Open Image Dataset

Case Study: Przedstawienie problemu

Case Study: Rozwiązanie cz. 1

Case Study: Rozwiązanie cz. 2

Case Study: Rozwiązanie cz. 3

BONUS: Kupony na inne kursy

Grupa na Facebook'u

Recenzja

Bonus


Reviews

C
Chybiak29 March 2020

Bardzo mało merytoryki, taki przegląd funkcji bez wyjaśnień co z czego wynika w jakiej kolejności się wykonuje itp. Intro przed kazdym materiałem stanowczo za długie.


2614552

Udemy ID

10/19/2019

Course created date

11/7/2019

Course Indexed date
Bot
Course Submitted by