0-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda

Python ümumi izahda

4.00 (3 reviews)
Udemy
platform
Azərbaycan dili
language
Programming Languages
category
instructor
6
students
10 hours
content
Feb 2022
last update
$19.99
regular price

What you will learn

Pythonu 0-dan daha irəli səviyyəyə qədər Data analizi, Machine learning və Django ilə birlikdə öyrənə biləcəksiniz.

Python proqramlaşdırma dilini azərbaycanca ümumi olaraq öyrənəcəksiniz.

Description

0-dan Python proqramlaşdırma kursunda siz ümumi olaraq proqramlaşdırma məntiqini və onun hansı sahələrdə və nə üçün istifadə olunduğunu tam öyrənmiş olacaqsınız. Hər bölümdən sonra sizlər üçün çalışma hazırlanmışdır və sizlərə müəyyən vaxt verəcəm həmin vaxt bitdikdən sonra isə onun həllini özüm sizə göstərəcəm və beləliklə siz proqramlaşdırma məntiqini tam aydın qavramış olacaqsınız.Bu kursda Python-un müxtəlif Numpy, Pandas kimi kitabxanalarından istifadə edərək data analizini real olaraq həyata keçirməyi eləcə də Machine Learning(süni intellekt) ilə statistika nəticəsinin çıxarılmasını və Django Framework ilə veb sayt yaradılmasını sizlərə göstərməyə çalışdım.Ümid varam bu kursda öyrənəcəklərinizi gələcəkdə seçəcəyiniz ixtisas sahəsi üzrə həm istifadə edə və həm də yeni applikasiyalar üzərində tam tətbiq edə biləcəksiniz. Proqramlaşdırma üçün heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur, istənilən yaşda insan bunu öyrənə bilər əsasən də sizin bilik və bacarıqlarınıza görə öyrənmə müddəti də dəyişə bilər bu sizdən asılıdır. Bu kursu bitirdikdən sonra isə siz artıq irəli səviyyədə Python-nu qavramış olacaqsınız və istənilən alqoritmik tapşırıqlarda öyrəndiklərinizi tətbiq edərək problemlərin həllini daha optimallaşdıraraq onları asanlıqla həll edə biləcəksiniz. Python harda və necə istifadə olunub? Misal olaraq (Instagram, Spotify, Netflix, Dropbox, Pinterest, Instacart) kimi populyar veb səhifələrin proqramlaşdırılmasında(backend) istifadə olunmuşdur. Bəs nə üçün Python desəniz? Cavab olaraq belə deyərdim Python sadəcə alətdir siz isə bu alətdən istifadə edərək onu daha da güclü bir proqrama çevirə bilərsiniz.

Content

Giriş

Giriş
Python nədir?
Anaconda

Fundamental Python

Dəyişənlər(Giriş)
Spyder və dəyişənlər
Stringlər(Giriş)
String və subtringlər
String len
String lower upper
String replace
String strip split
İnputlar
Workshop1(çalışma)
Workshop2(çalışma)

Python data strukturları

Listlər(Giriş)
Listlərlə işləmək
Listlərlə işləmək 2
Tuple(Giriş)
Tuple ilə işləmək
Set(Giriş)
Set ilə işləmək
Set Union
Set Intersection
Set Differences və Symmetric differences
Dictionary(Giriş)
Dictionary ilə işləmək

Şərt blokları

Qərar strukturları
Şərt blokları ilə işləmək(İf, else)
Workshop 3(çalışma)
Workshop 4(çalışma)
Workshop 5(çalışma)

Dövrlər ilə işləmək

For(Giriş)
For dövrü
While(Giriş)
While dövrü
Break and Continue
For Range
Workshop6 (çalışma)

Functions(Funksiyalar)

Funksiyalar (Giriş)
Funksiya ilə işləmək 1
Funksiya ilə işləmək 2
Return
Lambda Funksiyası
Workshop7 (çalışma)

OOP (Obyekt yönümlü proqramlaşdırma)

Classlar1
Classlar2
Self və Init
Inheritance(Miras)
Modules(Modullar)
Workshop8 (çalışma)

Fayl və Qovluq əməliyyatları

Fayl əməliyyatları
Qovluqlarla işləmək
Demo file folders

JSON datası

Json datası ilə işləmək
Json 2

Məlumat bazası(Database)

Məlumat bazası(Database)
SqlLite
Select
Group by, having
Like
Insert
Update
Delete
Join

Xətalarla işləmək

Error Exception
Finally

Iterator

Iterator ilə işləmək

Map, Filter, Reduce əməliyyatları

Map
Filter
Reduce

Numpy

Numpy(Giriş)
Numpy massivlər(Arrays)
Linspace
Basic Operations
indexing and slicing
Shape Manipulation
Stacking
Array coping

Pandas

Series ilə işləmək (Giriş)
Data Frames
indexing and slicing
Filter
FilterQuery
Group by
Drop Axis
Dropna ilə işləmək
Fillna ilə işləmək
String funksiyaları
Join
Concat ilə işləmək

Machine Learning

Simple Linear Regression model(Giriş)
Basic Linear Regression
Multiple Linear Regression
Polynomial Regression Model
Polynomial Regression Model 2
Decision tree(Giriş)
Decision tree
Random Regression Model

Django

Django(Giriş)
Run server
First App

Screenshots

0-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda - Screenshot_010-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda - Screenshot_020-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda - Screenshot_030-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda - Screenshot_04

Charts

Price

0-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda - Price chart

Rating

0-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda - Ratings chart

Enrollment distribution

0-dan Python proqramlaşdırma ümumi izahda - Distribution chart
3333742
udemy ID
7/15/2020
course created date
3/27/2021
course indexed date
Sanaturk
course submited by